O Vánocích, aneb když je někdo přejedený, ale stále má místo pro Berrezougu.

27. 12. 2018 11:04:17
Šéf Al-Firdausu mi vyhrožoval odpadlictvím, Lhoťan mě obvinil, že jsem vůdce radikálních muslimů v ČR a dvojitý agent IS a teď jistý pán Burkert aka „dekonšpirátor“ si vzal na sebe úkol odhalit jednoho „mohamedána“.

Co mají všechny tyhle osobnosti společného i přes odlišnost původu a kultur? Slepé přesvědčení, že vedou posvátný boj za ochranu a zachování toho, co sami považují za jedinou Pravdu a jediné Dobro. Ani jeden z nich neoponoval mým blogům na základě faktických textů či vyvrácením prezentovaných historicko-lingvistických analýz, a ani jeden z nich nepřijal mé opakované výzvy na veřejné debaty. Preferovali využívat platformu iDNES či jiných médií, ať už pro osobní očerňování anebo pro rozšiřování nepodložených tvrzení bez znalosti arabského jazyka, dějin či arabské kultury. Na jedné straně mě žádají, abych na dané téma reagoval, ale jakmile o něm napíšu, následují další a další nesmyslná tvrzení, a jestli na ně začnu znovu podloženě odpovídat, náhle jsem obviněn z vychytralého a manipulativního šíření islámu?!

Toto chování nemá nic společného s věcnou debatou či fundovanou argumentací, ale je nebezpečnou formou názorového „stalkingu“ a schizofrenického honu na člověka. Za každou cenu diskreditovat Berrezougu se stalo zálibou fanatiků obou táborů, jak muslimů, tak nemuslimů. Nemluvě o tom, že někteří byli dokonce zklamaní, protože očekávali nového Husa. A kdybych nevěděl, o koho šlo, tak bych si myslel, že mi přejí na svatého Martina, když mé jméno ještě není v kalendáři.. Ale upřímně, i když grilování mám rád, stejně jako rád píšu blogy, protože mě baví přemýšlet v prostoru, který je ještě relativně svobodný, ale ne abych dopadl tak, že jednoho dne ucítím vůni vlastního masa..

Ale teď je zima, tak se vraťme k Vánočnímu poselství těch, kteří se o sobě mylně domnívají, že jsou nabyti duchem Lásky, a které zní takto: Nenávist k druhému víc než Láska spojuje.

A divíte se, že už neotvírám diskuzi, když ji pořád spamují stejní lidé nemající ve skutečnosti jakýkoliv zájem se cokoliv dozvědět, o čemkoliv fundovaně vést zdravý a nezaujatý dialog či cokoliv racionálně a logicky vyřešit?!

Blbého, neintegrovaného „mohamedána“ nechceme, ale ještě horší je Berrezouga, „vzdělaný mohamedán“; ten je největší hrozba pro Česko a teď i pro Slovensko.

Česko-Slovensko hledá Anti-Superstar. Favoritem je Berrezouga!

Tolik o demokratičnosti a kritickém myšlení mých „oponentů“ a jejich vystavenou „duchovností“ na jejich profilech.

Pane Burkerte, budu se snažit stručně a souhrnně odpovídat na vaše tvrzení.

Nesnažím se nikomu nic podsouvat a v žádném případě moje blogy nerozšiřují ten „pravý“ islám. O to se starají jiné salafistické portály, jejichž středověké myšlení složilo především arabskou civilizaci, a které sám považuji za hrozbou pro jakékoliv demokratické a obzvlášť evropské prostředí, které je vůči tomu bezbranné, jelikož takové importované myšlení nepodléhá žádným kontrolním mechanismům a mantinelům na rozdíl od prostředí islámského. Ale jak jste jistě dobře obeznámen, západní intervence ty mantinely samy z velké části zničily tím slavným Arabským jarem, ozbrojením džihádistů, sorry „osvobozeneckých armád“.. Vznikly různé projevy islámu, které začínají být problémem, ale pro všechny! Snad nevěříte, že je trénoval a zbraně poslal Santa Claus, promiňte Jěžíšek..?

Nevím, z jakých blogů čerpáte vaše dojmy, ale moje blogy primárně pojednávají o vysvětlení našich kulturních rozdílů, kritice excesů pocházející z té či oné strany, zabývám se snahou o zdravou integraci, a zároveň zachováním principů právního a demokratického státu; principy ohrožované nejen importovanými ideologiemi a osobami, ale i domácími populisty nabízející jednoduchá a krátkozraká řešení jdoucí proti těm samým hodnotám, které tvrdí, že brání.

Moje cesta, je cesta sebereflexe a dialogu. „Dialogos“ podle definice znamená rozhovor či mluva a v přeneseném významu hledání smyslu nebo pravdy skrze řeč či slovo, a jelikož je slovo významově vázáno na konvenci každého národa, začal jsem ho definovat podle jednotlivých konvencí a umístit ho ve svém etymologickém, historickém a kulturním kontextu, aby takový dialog mohl vůbec začít.

Takový přistup jste charakterizoval jako: “čisté slovo Alaha (údajne boha), len tie zvrátenosti je treba dať do „čarovného historického kontextu“, v ktorom je pri troche fantázie „možné“ premeniť na „lásku“ aj tie najohavnejšie činy, alebo ich aspoň zbagatelizovať, veď v minulosti platili iné zákony.“

Co manipulativně a nepodloženě nálepkujete za „ čarovný“ historický kontext a fantazie, česky se tomu říká filologie, „řeckého původu (φίλος „přítel“, λόγος „slovo“) a znamená doslova „přátelství se slovem“, s naukou, která studuje daný jazyk spolu s literaturou v něm psanou a s kulturním a historickým kontextem“. A tu vědu jsem studoval na Filozofické fakultě Palackého v Olomouci a ne v Bradavicích s Harrym Potterem.

Sám jste naléhal, abych se vyjádřil podle vás k „ohavným“ koránským veršům, typu „zabíjejte je všude, kde je dostihnete“. Napsal jsem začátek rubriky nosící stejný titul: Vojna a Mír v Koránu - Zabíjejte je všude, kde je dostihnete.

Jaká byla vaše reakce? Spamoval jste můj osobní profil na FB, i když jsem vás žádal o jediné, prokažte z historicko-lingvistického hlediska, že je moje uvedená analýza mylná anebo jsou moje zdroje chybné. Do této chvíle jste o tom nic konkrétně nenapsal ani nevyvrátil. A stejným způsobem jste reagoval, když jsem podloženě vyvrátil tvrzení, že islám je stejný jako fašismus a nacismus v mém: otevřeném dopisu panu Okamurovi: O nadřazenosti, fašismu a Czexitu.

Pořád se divíte, proč jsem rozebral „Od 16.11.2015 len jeden nenávistný verš Koránu z mnohých a spravil tak 20.8.2017.“ a já se naopak divím, proč vám to pořád nedochází. Upadl jste do nějakého transu a začal jste o mně psát jeden blog za druhým, aniž byste usiloval o debatu, jen jste na mě celý rok házel nesouvislá témata. Co upřímně nechápu, je vaše přesvědčení, že na ně nejsem schopný odpovídat, když už jsem prokázal opak, jsem k tomu i lingvisticky vybavený, a zároveň vím, že na to nemáte, abyste se mnou probíral staré arabské rukopisy.

Co ve mně naposledy vzbudilo údiv, bylo vaše tvrzení, že Bible je slovo Boží, 2 000 let neměnné. Upřímně nevím, jakého jste vyznání, ale doporučuji se zabývat studiem jiné nauky, která se nazývá biblická kritika a prokazuje úplný opak toho, a ani vzdělaní křesťané už tohle netvrdí. Připomněl jste mi jednoho pána, který chtěl prokázat, že se vyhýbám odpovědi, tak se mě ptal, když Korán tvrdí, že Starý a Nový zákon prošly změnami, tak ve smyslu, kde jsou teda ty originály..? A nechcete také, abych při tom našel i Svatý Grál?

Mimochodem netvrdil jsem, že Korán je doslovné slovo „Alaha (údajne boha)“ a nenapsal jsem žádný blog o autentičnosti koránského textu z filologického hlediska, možná ani nevíte, že až dodnes hledáme zmizelý Otomanův rukopis, že o autentičnosti Koránu už byly psány ve středověku četné studie, ale samozřejmě vy všechno víte, když považujete za autentickou biografii Mohameda, která je napsaná století po jeho smrti jistým Ibn-Isháqem, samozřejmě „(ne)Arabem“, jehož dědeček Jásir padl do zajetí muslimských vojsk v dnešním jižním Iráku a byl přivezen do Medíny jako sluha. Navíc neexistuje žádný Ibn-Isháqův rukopis, byly to jen ústní tradice, které shromažďoval o Mohamedovi po víc než století, během začátků Abbasovské dynastie, což bylo období, které představovalo vzpouru ne Arabů vůči Arabům. Období, ve kterém se neváhalo manipulovat s dějinami, ideologicky i kulturně. Bylo to období, kdy vznikly pseudo biografie o Mohamedovi, známá Sunna Sahíh Bucharího, první pokus o psaní islámských dějin od Tabárího, i první zmínka o satanských verších. Sám Ibn Hišém se divil, odkud má Ibn-Isháq informace o Mohamedovi a hodně z nich odmítl jako nepodloženou ústní tradici. Samozřejmě lidé jako vy či Bill Warner, který sám přiznal, že arabsky neumí, jsou na filologické bádání samozvanýmí experty.

O prokazatelnosti Mohamedovy tradice jsem už psal jeden blog: Jsem muslim a Alláh mi nepřikázal, abych znásilnil svou ženu. Část II.

Co neustále tvrdím, je, že reforma islámu pro mě znamená pochopit koránský text v jeho původním znění bez pozdních vlivů, vymyšlené tradice včetně biografie psané několik století poté od oponentů víc než skutečných učedníků a zakázat jednou provždy islámskou legislativu, která v 90 % protiřečí i koránskému textu, a to je pro mě filologická revize než "reforma", která se musí odehrávat v islámském světě ve svém kulturním prostředí. K tomu je potřeba jak politická, tak ekonomická stabilita, jelikož duchovní život jde ruku v ruce s vyspělostí kultury.

Samozřejmě, vyčítáte mi, že neznáte starou arabštinu, ale zároveň mi chcete tvrdit, že tohle všechno víte.. viz. například série: "Dialog s "nevěřícím psem". Část 3 - Islám a muslim". I když jsem jednotlivou terminologii vysvětlil, pořád ji špatně používáte, aniž byste ji vyvrátil, a libujete si v hanlivém středověkém označení muslima za mohamedána, uctívače model, Lucifera (ďábla), Termaganta a Bafometa (Maometa). A co kdybych byl člověkem tmavé pleti (což i Ježíš mimochodem byl), budete mě v rámci vašeho posvátného tažení proti multikulturalismu nazývat negrem?!

Jednou jsem vysvětlil, tuším panu Mazurkovi, proč jsem přestal vysvětlovat islámské pojmy z lingvistického hlediska a v souvislostech:

Za prvé nechci poskytnout křoví těm neschopným islámským organizacím na území ČR. Za druhé vím, že jsem v mém chápání osamocený a bylo by nesprávné prezentovat něco, o čem sám vím, že většina muslimů nesdílí, jelikož prostě nečtou (zřejmě je to nový trend, který postihuje i další země..). A za třetí iDNES je pro mě platforma, kde můžu vyjadřovat své názory o integraci a problémech s ní spojených včetně těch islámských, které brání zdravému soužití, a nikoliv jako svůj portál o islámu, který bych si sice mohl založit, ale nebudu a nemám zájem, a to z výše uvedených důvodů.

Jinak píšu v češtině a ne v arabštině, protože tyhle informace jsou v arabštině dostupné a píšu v českém prostředí, protože jsem si všiml, že tady neprobíhá žádná fundovaná diskuze, jen polarizované tábory, které buď všechno obhajují, nebo všechno démonizují. Píšu v češtině a ne například ve slovenštině, protože neznám slovenské prostředí, a ani jeho konkrétní kulturní odlišnosti od toho českého. Navíc jestli vám vadí, že mám dobré vztahy s českými občany, ne protože jsem je oblbnul, ale protože se snažím psát objektivně a hodně mě posouvala dopředu jejich zpětná vazba, způsob humoru a nadhled, který ovlivnil i mé psaní. Jsem svým způsobem vděčný za to, že jsem skončil ve společnosti, která je i ateisticky založená, což mi dalo nebývalý prostor ke kritice určitých islámských praktik a hlubokou sebereflexi a je to prostředí, které nenabízí ani jiné příliš korektní evropské země. Mimochodem jsem dostal pozitivní reakce i ze Slovenska, věříte, že jsem vaše spoluobčany také oblbnul?

Na rozdíl od vás, pane Burkerte, jsem navrhoval reálné a konkrétní řešení ohledně integrace muslimů a vztahu s islámem v dnešním globálním světě a ne do roka deislamizovat 29 milionů 990 tisíc muslimů v Evropě..

potrebujeme čo najviac odvážnych rodených moslimov, ktorí budú poukazovať na zvrátenosti islamu (lebo ak to robia nemoslimovia, hneď sú nálepkovaní)

a budú hromadne opúšťať islam, až do bodu, kým opustenie islamu viacmenej prestane byť životu nebezpečné.

Ak tak v Európe spraví dajme tomu v priebehu jedného roka čo i „len“ 10 tisíc moslimov z cca 30 miliónov, potom tí nasledovníci „proroka“, ktorí ho chcú napodobňovať, alebo ho napodobňujú v jeho brutálnom prístupe k inovercom, nebudú mať jednoducho kapacity, aby sa vysporiadali s tak veľkým množstvom odpadlíkov. A čím viac ľudí od vyznávania tejto totalitnej ideológie odpadne, tým bezpečnejšie to bude pre mnohých ďalších, ktorí sa svojej viery držia len zo strachu.“

Jako to myslíte vážně?!

A že je islám spojen s identitou, jste mylně chápal a interpretoval jako alibismus, jinak řečeno opravdu si myslíte z antropologického hlediska, že všichni křesťané mají stejnou kulturní identitu i samotné chápání a vnímání křesťanství - bílý Evropan, černý Afričan či křesťan z Latinské Ameriky, kterému se dostalo křesťanství „mírumilovně“? Nechápu, jestli čteme ze stejných dějin, stejně jako nechápu, proč když člověk mluví o zvěrstvech a doslova zahubených civilizací ve jménu křesťanství, hned říká, že ti, kteří to spáchali, nejsou dobrými křesťany a špatně pochopili Ježíšovo poselství... A když muslim říká to samé, NE, NE, NE, to musí být Mohamedovo učení a všichni jste krvežízniví. Nuže, mluvíte o antisemitismu, tak nevím, proč v nedávné historii Židé utekli právě z Evropy do islámských zemí...Anebo snad i Hitler byl „mohamedán“ a čerpal svůj antisemitismus z Koránu?!

Jinak řečeno, jestli se v mém psaní o něco snažím, tak je to provokovat skutečný a otevřený dialog a můj cíl je, aby každý myslel sám za sebe, srovnával pro a proti, konfrontoval argumenty a udělal si vlastní názor ve světě plném demagogů a populistů, kteří se sami považují za soudce a „dekonspirátory“, jak se i vy sám představujete ve svém medailonku:

Xenofób..., bežec na dlhé trate a dekonšpirátor; teda mám za to, že za zlom vo svete nie sú ani USA, ani Židia, ani tajné spolky, ale prepestovaný rozum, absolútna neznalosť zmyslu života, duchovná lenivosť. Neschvaľovateľ ruskej okupácie Ukrajiny, kritik socializmu s "ľudskou tvárou", aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, slepej viery v toto učenie, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a fanatického multikulturalizmu.”

Jinak řečeno, fanatický „dekonšpírátor“, o ničem nevědoucí a slepě podporující tzv. světovou demokracii, v jejímž čele stojí bláznivý člověk hlásící se mimochodem ke křesťanství, kvůli kterému je americká vláda částečně paralyzovaná, jelikož chce postavit zeď, aby jeho nebílí a chudí bratři mezi křesťany neemigrovali do jeho země ukradené jiným pohanům, do dnešní doby žijících v rezervacích, ve jménu toho samého milosrdného Boha, samozřejmě většinou nepochopeného. Křesťana, který kvůli prachům obhajuje i muslimskou královskou rodinu, která nechala doslova rozčtvrtit novináře na ambasádě. Křesťana, který se v jeho férové obchodní válce neváhal zachovat jako gangster, když nechal unést dceru svého čínského obchodního rivala. A nakonec přesvědčený o svém spasitelském poslání může uvrhnout svět do ekonomické recese a možná další světové..

Fanatici jsou nebezpeční všude, ať se hlásí k jakékoliv víře, protože problém je v nich, v jejich chápání a vnímání druhých jako neustálé hrozby. Jsem pro, ať všichni muslimové vypadnou z Evropy a vrátí se do svých zemí, ale ti, které obdivujete, neustále zasahují, humanitárně bombardují a destabilizují jejich země, ať už je to ve jménu čehokoliv.

Toto je náš skutečný svět, pane Burkerte, akce a reakce a nedělám si iluze, bude hůř, a i když jsem ztratil důvěru v politiky a v mnohé dogmatické náboženské instituce, které vychovávají jen poslušné a nenávistné ovce, chlubí se kvantitou a ne kvalitou, a to je jedno, odkud pocházejí, a jaké mají či nemají vyznání, snažím se komunikovat s normálními lidmi a snažím se navrhovat v rámci svých časových možností nějaká reálná řešení, jelikož střet těch ovcí je nevyhnutelný. Teď jsem si vzpomněl na jednoho českého kamaráda, který mi řekl: „A proč se tomu střetu snažíš zábránit? Vyser se na to, války očistí svět od blbců...“

A ohledně islámských otázek, znovu vám navrhuji, stejně jako jsem navrhoval představitelům islámských organizací v ČR, jejich imámům arabsky mluvících, konvertitům i dalším oponentům, veřejnou debatu na jakékoliv islámské téma. Doba poštovního holuba je myslím za námi, tak pojďme diskutovat osobně a natáčet to. Já nemám potřebu lhát, ani se schovávat, jsem schopen vše metodologicky prokázat.

Mezitím vám přeji hezké svátky a budu se těšit na naší případnou intelektuální konfrontaci v Novém roce.

Zdroje:

  1. Zásadné otázky, na ktoré obhajca "pravého islamu" - Hatem Berrezouga, stále nemá odpovede

https://marcelburkert.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=692131

  1. Prečo ne/zostať moslimom

https://marcelburkert.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=693282

Autor: Hatem Berrezouga | čtvrtek 27.12.2018 11:04 | karma článku: 19.30 | přečteno: 615x

Další články blogera

Hatem Berrezouga

Opravdu islám evropské civilizaci nic nepřinesl?A co když Evropa sama rozšiřuje terorismus

Chtěl jsem psát sérii blogů o přínosech islámské civilizace do různých oblastí života, ale záhy jsem si uvědomil, že bych psal v minulém čase. Správná otázka by spíše zněla:Co přináší islám v současné době lidské civilizaci?

2.12.2018 v 22:08 | Karma článku: 41.27 | Přečteno: 5019 |

Hatem Berrezouga

Proč jsem stále muslimem?

To je otázka, kterou jsem dostal téměř po každém blogu kritizujícím některé islámské praktiky či chování muslimů a je to otázka, kterou si také sám sobě často kladu a budu se snažit na ni odpovídat.

18.11.2018 v 13:53 | Karma článku: 35.54 | Přečteno: 1500 |

Hatem Berrezouga

Aby se demokracie nezměnila v morální bahno

Když jsem psal „Jsem muslim a v těchto časech bych volil Zemana“, byly to jiné časy, kdy celá Evropa byla zaslepená svým destruktivním humanismem a bojem za „dobro“, ale věci se mění a moudrý vladař by je měl vnímat.

17.11.2018 v 15:13 | Karma článku: 16.63 | Přečteno: 861 |

Další články z rubriky Společnost

Oto Kaděrka

... politika je ŠPÍNA ... tamtěch...

Tak mne dnes radio sdělilo, že mediální guru z Barandova Jaroslav Soukup bude chtít ovládnout politickou scénu prostřednictvím své politické strany List Jaroslava Soukupa.

17.1.2019 v 9:53 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 0 | Diskuse

Lenka Káčerová

Návrat do práce

Návrat do práce po rodičovské dovolené je něco, z čeho máte na jednu stranu strach a na druhou stranu se těšíte...

17.1.2019 v 7:45 | Karma článku: 8.94 | Přečteno: 201 |

Pavel Szturc

Proč se vlastně stále motáme v kruhu?

Už delší dobu se mluví a píše o tom, jak je společnost rozdělena zhruba na dvě zdánlivě nesmiřitelné poloviny. Tento trend se týká v podstatě celé takzvané "západní společnosti". Naše země není a ani nemůže být výjimkou.

17.1.2019 v 7:28 | Karma článku: 7.26 | Přečteno: 204 | Diskuse

Tomáš Vodvářka

Den v ústavu pro mentálně hendikepované

Úroveň státu se pozná ne podle toho, jak jsou lidé bohatí, ale jak se stará o své nemohoucí a hendikepované spoluobčany. Nejsme na tom špatně.

17.1.2019 v 7:13 | Karma článku: 18.16 | Přečteno: 260 | Diskuse

Pavel Chalupský

Hendikep.

Berte prosím tohle slovo doslova a do písmene. Jde mi o pokus stanovit určitou pomyslnou citově výchovnou prioritu. Jde o hendikep ovlivňující člověka na celý život.

17.1.2019 v 6:44 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 61 | Diskuse
Počet článků 96 Celková karma 30.71 Průměrná čtenost 8638

Jmenuji se Hatem Berrezouga, vystudoval jsem anglickou literaturu v Tunisu a italsko-francouzskou filologii na FFUP v Olomouci. Přišel jsem do Čech v roce 1998, byl jsem aktivní v mezináboženských a mezikulturních debatách. Poté jsem se zabýval IT oblastí a již 10 let provádím turisty v historickém centru Prahy. V současné době se zabývám výukou cizích jazyků.

Kontaktní email: hatemb@seznam.cz

Najdete na iDNES.cz