Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Salafismus v ČR aneb když integrace vede spíš k dezintegraci.

13. 02. 2018 17:24:56
Přijal jsem pozvání na jednu akci pořádanou OPU v rámci česko-afgánských vztahů. Po promítání dokumentárního filmu, který se zabýval především rekrutováním západních muslimů ze strany IS, jsem ujasnil následující body:

1- Naše kultury jsou úplně odlišné a v mnohých věcech nekompatibilní, což má za následek, dřív nebo později, krizi identity u muslimů žijících v Evropě a hlavně v druhé a třetí generaci, která nemá žádné kulturní kořeny a cítí se odcizená a vyloučená. Stejný problém najdeme také u konvertitů.

2- Existence bájného islámského chalífátu v dějinách muslimských zemí je mýtus. Opak je pravdou, soupeření začalo hned po smrti Mohameda a ani v jedné etapě svého vývoje nebyly všechny země sjednoceny. Naopak většinou válčily buď mezi sebou, proti vnějším agresorům, anebo všichni proti všem. Idealizace islámských dějin a existence dokonalého islámského chalífátu nemá žádné opodstatnění z islámských dějin. Stačí vědět, že 3 ze 4 chalífů byli zavražděni.

3- Člověk musí nejdřív vědět, koho chce integrovat, a jak, a to než vůbec začne integrační proces.

4- Salafismus, podporovaný ortodoxními zeměmi, a který se čím dál tím víc rozšiřuje v Evropě, doslova zakazuje muslimům jakoukoliv integraci a nabádá je k odlišování se. Navíc islámské pojetí lidských práv podle šaríi není totožné s tím evropským, ba jej dokonce porušuje v zásadních bodech, jako je svoboda vyznání, rovnoprávnost mužů a žen, svoboda pohybu bez doprovodu či manželství s nemuslimem a svoboda umělecké tvorby...

Možná, že se nakonec marně snažíte integrovat lidi, kteří se od začátku integrovat nechtějí?

Je pozoruhodné, jak nikdo vůbec neřeší, že největší islámské portály v ČR mají čistě salafistické zaměření a neustále citující středověké zdroje z islámské legislativy, které jsou nekompatibilní jak se životy dnešních muslimů a jejich aspirace i s evropskou legislativou. Ba dokonce existují veřejné výzvy nabádající muslimy, aby se postavili za niqáb, který nemá být předmětem "populismu a krátkozraké restriktivní legislativy". Nejznámější jsou: e-islám[1], sunna.cz[2] a Islámská výzva[3].

Stačí číst ukázky z islámského učení, které rozšiřují a pak zkuste mluvit, či si jen představit, a natož prosadit jakoukoliv formu integrace a zdravého soužití mezi muslimy a nemuslimy...

" Účast a podílení se na přípravách k pohanským (neislámským) svátkům je hříchem*. Připomeneme, že prorok Boží řekl: „Kdokoli napodobuje nějaký lid, je z něj.“ Tedy, muslimům je zakázáno napodobovat nevěřící a pořádat hostiny a večírky k takovým příležitostem, vyměňovat dárky, rozdávat sladkosti, brát si v práci volno apod. Nikomu z muslimů není dovoleno účastnit se spolu s křesťany (židy, hinduisty, pohany, nebo s ateisty slavícími neislámské svátky) oslav, protože ty jsou součástí jejich náboženství, případně jejich neislámské identity. Jsou jedněmi z hlavních znaků, podle kterých se mezi sebou rozpoznávají a jsou znakem jejich pokřiveného náboženství... I pouhé blahopřání k pohanským (neislámským) svátkům může být hříchem*... Jak už je patrné, přát nevěřícím k jejich svátkům, jako jsou Vánoce, Velikonoce, oslavy Valentýna, Jana, Mikuláše apod. je zakázáno. Proto je zapotřebí, dá-li Bůh, aby to bylo dětem vysvětleno s předstihem, než je ovlivní prostředí a mateřských a jiných škol. Zde jasně vidíme důležitost islámské výchovy dětí již od samotného narození. Zajištění, ať přijmou za své morálku a vzor proroka Mohameda, nejlepšího z lidí, ne to, co mohou vidět v TV, ve školách apod."

Jestli si myslíte, že tímto otevřené výzvy k odlišování se od Židů a křesťanů, neintegrování se a nenásledování jejich "scestných cest" končí, tak jste na omylu. Otevřené výzvy jsou také k bojkotování, odvrhnutí a vystřihnutí se i muslimů mající odlišné názory od salafistů, kteří vyčerpávají svou intoleranci zejména od saudských a středověkých teologů:

"OTÁZKA: Co znamená princip bojkotování (zřeknutí se) inovátora? A princip bojkotování někoho, kdo se inovátora nestraní?[4]

Takové salafistické myšlení je o to nebezpečnější, že nacházíme jeho historické kořeny u ideologů jako jsou Sayyid Qutb, Ajman Dawáhirí a různých islamských džihadistických skupin a salafistických hnutí, které dávají přednost bojovat proti špatným a nesprávným muslimům včetně jejich vlád, které salafisté považují za větší nebezpečí pro islám než Židy a křesťany, jelikož tito ohrožují islám zevnitř. Taková doktrína je známa jako "blízký nepřítel a vzdálený nepřítel", což je "takfíristické" myšlení, které neváhá označit ostatní za odpadlíky.

5- Měli bychom brát uprchlickou krizi a vznik tolika teroristických skupin v širším kontextu: krize vznikla kvůli západním intervencím a destabilizaci celých regionů. Na jedné straně se tyhle regiony musí nejdřív stabilizovat a na straně druhé, ne všichni uprchlíci jsou uprchlíci. Většina z nich jsou ekonomičtí migranti a musíme lidi brát vážně a naslouchat jejich skutečným a opodstatněným obavám, aby pak oni sami začali rozlišovat, kdo je kdo. V žádném případě nesmíme schovávat ekonomické migranty za uprchlíky, pak lidé nebudou chtít pomáhat nikomu, a v tom případě je jejich reakce přirozená, a ne že jsou rasisti a islamofobové.

6- Evropské společnosti a hlavně ta česká, je stejně nebudou akceptovat či těžko akceptovat, a to je jedno, jedná-li se o uprchlíka či migranta. Česká společnost je hodně homogenní a konzervativní a člověk musí brát tento faktor na zřetel, což děla z integrace čím dál tím těžší proces. Nemůžeme vnucovat toleranci a označovat lidi, kteří nesouhlasí, za islamofoby, xenofoby, rasisty, zatracovat víc než půlku národa za to, že volila jinak a používat kulturu jako nastroj k zesměšňování druhých.

7- Jedinou skutečnou integraci, kterou vidím jako možnou, je kulturní a ne náboženská, vzhledem k převládajícímu intolerantnímu islámskému proudu v Evropě, který ani neodpovídá způsobu života muslimů v jejich původních zemích. Islám se v Evropě stal nebezpečnou anomálii, a to i pro původní muslimy.

8- Skutečné a efektivní řešení bych viděl v pomoci lidem v jejich zemích anebo v sousedních zemích, které jsou jim kulturně bližší a hodnota peněz je tam mnoho krát vyšší než v zemích EU.

9- Západ, který intervenuje ve jménu dobra a demokracie se také musí naučit respektovat odlišnost kultur a nezasahovat do nich, jinak se mu všechno vrátí jako bumerang v dnešním globalizovaném světě. Jakékoliv místní řešení nemůže fungovat na globální úrovni.

10- Zavřít islámská centra v ČR, která zde nepředstavují život většiny muslimů či jejich aspirace. V jejich čele jsou buď bezpáteřní obchodníci s vírou, anebo vyšinutí konvertité. Jediné řešení, které vidím, je odebrání náboženské registrace a jejich nahrazení kulturními centry, aby se víra stala soukromou záležitosti. Zatím nikdo neví, jak toho dosáhnout.

11- Musím podotknout, že tam byli kultivovaní muslimové, naštvaní na současnou situaci islámu a jeho reprezentaci v ČR, která poškozuje všechny muslimy. Je to důvod navíc pro to, aby se tolerantní a integrovaní muslimové více projevovali proti dosavadnímu vedení, islámským organizacím a ideologům, kteří je poškozují. Bez jejich angažovanosti jim nikdo nebude věřit, že to myslí upřímně a budou proti tomu muset všichni začít bojovat a ukázat, že osud zemí, které je přijaly, jim není lhostejný.

12- Trošku mě překvapilo, že padla možnost financování islámských center v ČR ze strany Ruské federace, což jsem upřímné vyloučil. Nejsem Putnovým příznivcem, ale musíme také trošku uklidnit tu převládající hysterii, že za všechno může Rusko...


13- Šíření antisemitismu mezi muslimy v Evropě. Nechápu, proč je toto téma pořád tabu a většinou se skrývají za to, že jsou sami muslimové Semité, a tudíž nemohou být antisemité, což je nesmysl, a to ze dvou důvodů. Za prvé naprostá většina muslimů nemají semitský původ a za druhé antisemitismus je nenávist k Židům a velmi alarmující jev je automatické šíření nenávisti k Židům mezi konvertity, jakoby se taková nenávist stala součástí konverze k islámu. A to vše pramení z politizace islámu, připisování náboženských rozměrů Palestinsko-izraelskému konfliktu a jeho zneužívání ze strany spousty muslimských hnutí. Pokud ještě k tomu budou tahat do Evropy politické boje mezi sunnity a šiity, tak si nedovedu představit jakoukoliv nejen zdravou integraci, ale normální soužití mezi různými náboženskými skupinami a hnutí vůbec, na jedné a navíc cizí půdě.

Zdroje:

[1]http://www.e-islam.cz/content/nik%C3%A1b-od-znamen%C3%AD-vzne%C5%A1enosti-k-sou%C4%8Dasn%C3%A9-kontroverzi-d%C3%ADl-i

[2] http://sunna.cz/ufaqs/hudba-v-pozadi-poradu

[3] https://islamskavyzva.com/2014/12/07/vanoce-a-jine-neislamske-svatky/

[4]http://www.e-islam.cz/content/co-znamen%C3%A1-bojkotov%C3%A1n%C3%AD-inov%C3%A1tora

[5]http://www.e-islam.cz/content/koup%C3%A1n%C3%AD-muslim%C5%AF-na-ve%C5%99ejnosti-af%C3%A9ra-burkini

Autor: Hatem Berrezouga | úterý 13.2.2018 17:24 | karma článku: 37.96 | přečteno: 2409x


Další články blogera

Hatem Berrezouga

Muslimští králové a duchovní žádají své souvěrce o nošení jarmulky a kříže ze solidarity.

Takhle reagovali muslimští představitelé, v pozitivním a tolerantním duchu, na výzvy rakouského prezidenta a britského ministra zahraničí o solidaritu s hidžábem. Bohužel je to hoax.

19.2.2018 v 22:27 | Karma článku: 37.73 | Přečteno: 1762 |

Hatem Berrezouga

Ať jste voliči Zemana či Drahoše, nakonec přece jen vyhrálo Česko.

Nemusím Vám lhát, jsem rád za výsledek voleb. Chápu, že spousta lidí touží po změně, ale ne každá změna znamená zlepšení. Podívejte se, jak jsme dopadli my, když nás západní mocnosti přesvědčily,že Arabské jaro je změna k lepšímu.

27.1.2018 v 22:37 | Karma článku: 46.51 | Přečteno: 9744 |

Hatem Berrezouga

Terorismus v ČR aneb až kam sahá králičí nora.

Jaký je to pocit, když jsi sám muslim, byl jsi aktivní v islámských organizacích, znáš ta prostředí, znáš ty lidi, znáš jejich machinace, i přesto na vlastní kůži prožíváš dezinformační kampaň, ale můžu Vás ujistit, že ne z Ruska.

25.1.2018 v 10:25 | Karma článku: 35.84 | Přečteno: 2098 |

Další články z rubriky Společnost

Vladimíra Bošková

Lucemburský zákon o eutanázii

Právě překládám do češtiny zákon o aktivní eutanázii a asistované sebevraždě Velkovévodství lucemburského. Můžete být přitom i vy.

20.7.2018 v 21:50 | Karma článku: 6.26 | Přečteno: 162 | Diskuse

Helena Sasová

Příspěvek na péči pro děti s celiakií

Je člověk, který má celiakii, zdravotně postižený? Ano. Definice zdravotního postižení ale není jednotná a pro různé účely se liší.

20.7.2018 v 17:54 | Karma článku: 9.52 | Přečteno: 202 | Diskuse

Tomáš Vodvářka

Manželské toccaty a fugy: Miláčku, nevíš kde mám...?

Stejná jistota, že Země rotuje okolo Slunce si nezadá s tou, že tuto větu slyšel každý muž a každá žena, který žije aspoň jeden den v páru. Její význam je však mnohovrstevný.

20.7.2018 v 17:53 | Karma článku: 20.26 | Přečteno: 369 | Diskuse

Karel Trčálek

Novodobí otrokáři z „Žít Brno“ chtějí zaplavit Brno imigranty. Slušní lidé, nedejte se!

Hnutí „Žít Brno“ volá po přijímání migrantů do Česka a už přicházejí reakce. O slovo se hlásí mimo jiné uskupení „Slušní lidé“, které bylo Ministerstvem vnitra ČR označeno za extremistické

20.7.2018 v 17:10 | Karma článku: 15.62 | Přečteno: 547 | Diskuse

Michal Orság

Jedničky dávám jen výjimečně

Na můj vkus až moc často potkávám učitele, kteří mi říkají, že jedničky dávají jen výjimečně a za odměnu.

20.7.2018 v 15:52 | Karma článku: 10.23 | Přečteno: 424 | Diskuse
Počet článků 91 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 8938

Jmenuji se Hatem Berrezouga, vystudoval jsem anglickou literaturu v Tunisu a italsko-francouzskou filologii na FFUP v Olomouci. Přišel jsem do Čech v roce 1998, byl jsem aktivní v mezináboženských a mezikulturních debatách. Poté jsem se zabýval IT oblastí a již 10 let provádím turisty v historickém centru Prahy. V současné době se zabývám výukou cizích jazyků.

Kontaktní email: hatemb@seznam.cz

Najdete na iDNES.cz