Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Otevřený dopis předsedovi Muslimské obce v Praze, Mohammedu Abdel Mageedovi (Al Asmar)

8. 11. 2017 23:25:12
Vážený pane předsedo, Píši Vám, abyste jasně a jednoznačně odpověděl na následující otázky, jelikož shledávám vaší organizaci a její činnost samostatně i v rámci Ústředí muslimských obcí primárně zodpovědnou za

nárůst intolerance vůči islámu a muslimům v české společnosti, za vznik hnutí jako je SPD, za ohrožování demokratické společnosti a za narušování bezproblémového chodu právního státu.

Za prvé pane předsedo, proč celou dobu, i když jsem s Vámi osobně několikrát mluvil o vážnosti stavu, ve kterém se islám v ČR nachází a nebezpečném chování muslimů a jejich konvertitů, neodpovídáte na jakékoliv zásadní islámské záležitosti, abyste uklidnil českou veřejnost a bránil islámskou komunitu tím, že jednoznačně převezmete svou zodpovědnost jako předseda, který reprezentuje oficiální islámskou organizaci? Nechápu, proč se stále odmítáte veřejně vyjadřovat a místo toho si držíte anonymitu? Otázka je, proč jste předsedou, když tohle neplníte?

Za druhé kdo spravuje Vaše stránky na Facebooku a proč jsou také anonymní? Kdo jsou ti lidé, a jakou mají kvalifikaci, abyste jim svěřil zodpovědnost odpovídat na otázky tykající se islámu v tak kritické době? Pokud to nevíte, na vaší stránce jsou přímé důkazy napojení vaší organizace na Saudskou Arábii neustálým vychvalováním královské rodiny, která je primárně zodpovědná za šíření nejradikálnější formy islámu. Tato intolerantní forma islámu brání muslimům v jakékoliv kulturní integraci vzhledem k tomu, že zdůrazňuje odlišnost muslimů od nemuslimů, a to primárně z hlediska islámské legislativy. Protože pokud to také nevíte, vaše stránky jsou napojené na víc než jednu salafistickou skupinu jistého pana Lukáše Větrovce, který si nejen hrál se samopalem v brněnské mešitě, ale dokonce citoval výrok, který vyzývá k zavraždění Židů. Proč tyhle stránky, které jsou primárně salafistické, a ve kterých autor vychází z učení Ibn Tajmijja a dalších fundamentalistů, jejichž nauky jsou pilířem džihádistů ať na arabském či evropském území, figurují mezi vašimi oblíbenými stránkami na FB? Víte dobře, o čem mluvím, jelikož jste také Arab a měl byste si uvědomit, o co se jedná, a jak dopadly naše území, když tolerovaly, aby takové směry islámu vůbec vznikly. Co děláte, abyste tohle zastavil? Jelikož tihle konvertité, ať chcete nebo nechcete, byli formováni v oficiálních islámských centrech, pražských či brněnských.


Za třetí, proč je na vašich stránkách chválena islámská legislativa a jsou uváděny další osoby formované v SA? Proč váš anonymní admin lže české veřejnosti ve své odpovědi o islámské legislativě ohledně trestu smrti za odpadlictví? Ještě bych uvedl další jevy, které máme v islámské legislativě, a to ve všech směrech, jako schválené kamenování, nenapodobování se křesťanům a Židům a nezúčastňování se ani jejich svátků ani blahopřání. V praxi vaše organizace ve spolupráci s Muslimským svazem studentů organizuje tábory, které mají za následek izolování dětí od přirozeného kulturního prostředí, ve kterém se nacházejí. Žádám od Vás odpovědi na výše zmíněné ohledně islámské legislativy a také na otázku, jakou máte představu o integraci vašich dětí, když se musí odlišovat skoro ve všem?

Nemluvě o tom, že zvnitra vaší organizace byly přeloženy striktní výklady islámské legislativy ohledně umění a hudby. Víte, že zakazují hudbu a kreslení? Víte, že videa o islámských kempech v ČR neobsahují hudbu, ale jen chvalozpěvy, stejně jako videa rozšiřovaná džihadistickými skupinami? Víte, že se praktikuje separace mezi muži a ženami jak během oslav svátků, tak při různých shromáždění mezi muslimy? Souhlasíte, jako předseda MOP, s tímto výkladem islámské legislativy a tolerujete, aby byl praktikován v ČR, že proti tomu ani nemluvíte? Anebo začnete konečně veřejně odsuzovat a distancovat se od takových praktik, které ve skutečnosti jen víc izolují muslimy od jejich okolí a zabraňují nejen jejich integraci, ale mají vliv i na celkovou psychickou rovnováhu? Navíc takové chování zvyšuje napětí hostitelské země, která považuje uzavřené enklávy za hrozbu. Uvědomujete si, že se tato islámská centra nacházejí v České republice a ne v Saudské Arábii?

Pokud to také nevíte, jeden z vašich imámů, přesně Samer Shehadeh účinkoval přímo ve vaší organizaci jako duchovní, který nejenže schvaloval útoky z 11. září, ale byl přímo vyškolen v SA a otevřeně porušoval české zákony tím, že založil rodinou komisi pod vaší organizací, která uzavírala nelegální manželství s více než jednou ženou a vydávala neplatné smlouvy jak v islámských zemích, tak v ČR. Nemluvě o tom, že došlo k týrání několika muslimských žen, které osobně znám, jelikož váš imám a jeho komise je odmítla rozvést a navíc nepovažuje české rodinné právo za platné. Moje otázka je, jak k tomu vůbec mohlo dojít? A jestli nadále uzavíráte manželství a v některých případech i polygamní? Víte, že tím porušujete místní zákony? Hlavně mi neříkejte, že to nebylo pod vaším vedením, jelikož mě zajímá, jestli ty osoby za to právně zodpovídaly nebo jste to zametli pod stůl ve jménu bratrství? Víte, že také organizoval dětské kempy pro děti muslimů a vymazal holčičí obličeje na internetových stránkách? Nechápu, jak se taková forma islámu mohla praktikovat v ČR ve 21. století? Jelikož dobře víte, jaké islámské skupiny u nás, v arabském světě, takové podobné věci dělají. Jako předseda, jak proti tomu hodláte bojovat?

Jaká je úloha Vladimíra Sáňky ve vaší organizaci? Proč je pořád aktivní, i když způsobil jeden z největších problémů, a to publikování knihy Základy Tauhídu po deseti letech bez mé odborné korektury a konzultace, i když jsem na tom předtím pracoval a upozorňoval, že není opravená. Jelikož tyto problémy by nemusely vzniknout a stačí si přečíst mé odborné vysvětlení v dopisech určených p. Okamurovi. Jak vysvětlíte přítomnost p. Sáňky v organizaci jako je Al Firdaus porušující zákony a vydávající se za jazykovou školu, i když ve skutečnosti všichni víme, že funguje jako saudsko-kuvajtská mešita, a jehož fotka koluje v nejrozšířenějších saudských novinách, které představují Al Firdaus jako oficiální islámské centrum v ČR? Jste o tom vůbec, jako předseda organizace, informován? Jaké je vaše stanovisko k organizaci Al Firdaus a k dalším organizacím, které založili vaši konvertité, kteří pocházeli z pražského či brněnského centra a zejména mluvím o skupině Cesta k víře pro Česko (Sharia4Czechia), která zveřejnila výzvu českým muslimům, aby se zapojili do ozbrojeného boje v Sýrii proti prezidentu Bašaru Assadovi a prosazování islámské legislativy v ČR? Jak tyhle věci mohly v ČR vůbec vzniknout? Hlavně když jste součástí ÚMO, ti konvertité nepocházeli z Marsu, ale z vašich činností a organizace!

Jaký je váš vztah k dalšímu pánovi, Mohamedu Abbásovi, jehož činnosti a hlavně debaty s panem Okamurou způsobily aktuálně největší problémy pro muslimy? Vy, jako oficiální islámská organizace, uznáváte jeho organizaci za právoplatnou a reprezentující muslimy, jelikož neskrýval své úmysly k prosazování islámské legislativy v ČR a nemluvě o tom, že jsou jeho konvertité také vyškolováni v SA..?
Jaké máte kontrolní mechanismy a máte vůbec kontrolu nad muslimy a konvertity mezi nimi a informacemi, které o islámu publikují, anebo ne?

Za čtvrté, na vašich Facebookových stránkách jsou publikovány manipulativní obrázky žen, které nepředstavují hlavní směr, ke kterému se přikláníte, jelikož saudské tendence se snaží o zahalení muslimek do černého bez identity, což je hlavní trend, který teď převládá v islámském světě od Maroka do Indonésie, a který systematicky ničí místní tradice. Proč vaši konvertité dávají falešný obraz o stavu islámu? Společnost spíše potřebuje znát vaše jednoznačné stanovisko ohledně postavení žen v islámu a jejich nerovného postavení.

Jakou máte jednoznačnou odpověď na koránský verš ohledně bití žen? Jelikož není tajemství, že v islámském světě jsou různé výklady islámské legislativy, které zvyšují domácí násilí a na rozdíl od domácího násilí v Evropě, se opírá o takové výklady, což mu dává náboženské odůvodnění. Jaké je vaše stanovisko k těmto zásadním otázkám? Souhlasíte s tím nebo to odsuzujete a máte v úmyslu se od těchto náboženských praktik veřejně distancovat? Jako předseda islámské organizace musíte poskytnout jednoznačné a nevyhýbavé odpovědi na tyto zásadní záležitosti. A pokud to nepovažujete za vaší povinnost, tak nemáte v takové funkci reprezentující islám a ne cestovatelský či podnikatelský klub, co dělat.

Za páté, jaké je vaše oficiální stanovisko ke všem koránským veršům nabádajících k boji proti Židům a křesťanům a nemuslimům všeobecně? Považujete je za historicky dobově omezené nebo jim připisujete univerzální planost? Já, jako občan Tuniska považuji palestinsko-izraelský konflikt za politický a nikoliv za náboženský a žádám od Vás jednoznačnou odpověď, zda jej vy považujete za náboženský nebo politický? Protože jestli je to náboženské, tak máme proroctví o vyhlazení Židů do posledního člověka. Považujete to vy, jako muslim a předseda islámské oficiální organizace, za platné nebo falešné? Žádám, abyste to buď potvrdil, nebo se od toho jednoznačně distancoval. Navíc se organizovaly různé islámské demonstrace před Izraelskou ambasádou, můžete mi vysvětlit, jaká je primární úloha islámské organizace v ČR? Integrace muslimů do české společnosti, anebo politizování islámu a přinesení blízkovýchodních válečných konfliktů do hostitelské země?

Pane předsedo, všechny tyhle nevyřčené skutečnosti a fakta způsobily, že je islám vnímán tak, jak je vnímán a přispívá k polarizaci české společnosti. Lidé mají právo dostat odpovědi a stanoviska, což by pomohlo i samotným muslimům, aby mohli žít v míru a v souladu s pravidly hostitelské země, což je vaše primární povinnost. Jinak vaše loajalita a loajalita muslimů k této zemi jako občanů by byla zpochybnitelná, hlavně když vaši aktivní konvertité i předseda ÚMO neskrývají své spojení s Americkou ambasádou a s neziskovkami typu HateFree, jejichž logo se nachází ve skupinách podporujících šaríu, anebo s nelegální saudsko-kuvajtskou islámskou organizací Al Firdaus. Jaký je váš vztah k těmto organizacím, a co dělají tak vysoce postavené politické entity v islámských organizacích v ČR? Zrovna tento fakt pohoršil české občany a začali se tázat, zda-li neexistuje nějaká tajná agenda, která ohrožuje stabilitu tohoto státu, a oni o tom neví. Můžete tuto skutečnost potvrdit či vyvrátit?

Vážený pane předsedo, žádám Vás, abyste odpovídal podrobně a seriózně na mé otázky, které představují opodstatněné obavy české společnosti a žádám za tímto účelem o veřejnou a podloženou debatu s účastí předsedy ÚMO a zainteresovanými českými orgány a odborníky k objasnění toho, jaký druh islámu se tady šíří, a jaké vůbec vykonáváte činnosti a máte-li vůbec přehled a kontrolní mechanismy.

Pokud se k tomu nebudete vyjadřovat a nebudete zodpovědně konat své úkoly jako oficiální organizace reprezentující muslimy v tak kritické době, žádám vaše okamžité odstoupení včetně předsednictva ÚMO. Jsem velmi znepokojen tím, co se děje v ČR a vaše činnosti jen přispívají k polarizaci české společnosti a ohrožují chod právního a demokratického státu tím, že vaše neschopnost vedení a neangažovanost v tak kritické době představujete hlavní palivo pro extremistické a autoritativní politické skupiny a ne už jen pro pár občanů.


Několikrát jsem s Vámi mluvil a scházel se, abychom společně řešili tuto vyhrocenou situaci a nabízel veškeré možné formy pomoci a řešení a pokaždé jste to odmítli, což by mě tolik nevadilo, kdybyste místo vlastního skutečného úsilí a konání neschovávali hlavu do písku. Žijeme v nebezpečné době, kdy pouhé odsuzování teroristických útoků a zavírání očí nad tím, co k tomu vede, nestačí. Je čas se rozhodnout, buď konat, anebo ukončit veškeré islámské činnosti v ČR. V sázce je víc než vaše pouhá existence.

S pozdravem,

V Praze 8.11.2017 Hatem Berrezouga

Autor: Hatem Berrezouga | středa 8.11.2017 23:25 | karma článku: 47.56 | přečteno: 11816x

Další články blogera

Hatem Berrezouga

An Open Letter to Al-Jazeera from a Muslim living in Prague.

The Crazy and Shameful Reality of Islam and Muslim Leaders in the Czech Republic. Dear Al-Jazeera, Dear Mr. Heijmans, As a Muslim, I am outraged by the lies and the bias both Muslim community leaders, Raed Shaikh and Vladimir Sanka

22.11.2017 v 21:21 | Karma článku: 28.15 | Přečteno: 1467 | Diskuse

Hatem Berrezouga

Muslimská obec borgů (MOB).

Ani utajené odstoupení předsedy MOP, ani přeměna náboženské obce na „korporaci mladých konvertitů“, a ani součet jejich kolektivního vědomí nezabránily hanobení českého národa jako nejrasističtějšího vůči menšinám včetně Židů!

20.11.2017 v 13:11 | Karma článku: 33.51 | Přečteno: 1560 | Diskuse

Hatem Berrezouga

Reakce (bývalého) předsedy MOP na můj otevřený dopis.

Očekával jsem seriózní odpovědi, ale dostal jsem dopis, který je plný polopravd a lží ze strany předsedy, který v tichosti odešel z funkce, aniž by o tom dal vědět veřejnosti s tvrzením, že je to teď korporace s mladými Čechy!

16.11.2017 v 8:43 | Karma článku: 18.01 | Přečteno: 859 | Diskuse

Hatem Berrezouga

Druhý otevřený dopis předsedovi Muslimské obce Praha, proč jsem dostal ban místo odpovědi?

Velmi podivuhodná a neuspokojující byla reakce na vaší oficiální FB stránce ohledně šíření textů, které v jejich celkovém kontextu a nezkrácené v arabštině otevřeně schvalují domácí násilí, bití žen za odmítání sexuálního

14.11.2017 v 14:22 | Karma článku: 29.16 | Přečteno: 1200 |

Další články z rubriky Společnost

Jitka Zámečníková

VAŠE AUTO NENÍ TREZOR

Tak tenhle nápis máme vrytý do naší paměťové stopy asi všichni. Nechávat cenné předměty na sedadle automobilu může jen blázen... a já...

24.11.2017 v 17:21 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 21 | Diskuse

Karol Wild

Mám problém

Tím problémem je stručné hodnocení politiků i politických stran a hnutí. Slova létají vzduchem a každý použije to, co se mu hodí.

24.11.2017 v 17:17 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 16 | Diskuse

Jan Ziegler

Maršál Koněv se podílel na komunistickém teroru

Velký spor nyní vyřešilo zastupitelstvo Městské části Prahy 6, které i přes odpor komunistů rozhodlo, že u sochy maršála Koněva v Bubenči bude doplňková tabulka, jež připomene i kontroverzní činy tohoto vojevůdce.

24.11.2017 v 16:14 | Karma článku: 18.39 | Přečteno: 316 | Diskuse

Jana Slaninová

I povstaly nové Šárky a zapíchly Ctirady

"Muži, ta sexistická a zlá stvoření, jsou hodni vyhubení!" vzala si slovo šéfka všech žen, takto Svatá Číča. "A je jedno, jestli jsme jim to my ženy dovolily, či nikoli. Musí trpět, jako jsme po staletí trpěly my!"

24.11.2017 v 14:15 | Karma článku: 21.58 | Přečteno: 518 | Diskuse

Přemysl Čech

Rusko a doping: - my nic, jinde hledejte viníky

Podle ruského vicepremiéra a bývalého ministra sportu Vitalije Mutka nenese vinu za skandál kolem dopingu ruských biatlonistů a biatlonistek v souvislosti se ZOH v Soči v roce 2014 Rusko, ale naopak MOV a WADA. A kdyby jen to!

24.11.2017 v 13:15 | Karma článku: 9.52 | Přečteno: 206 | Diskuse
Počet článků 77 Celková karma 30.56 Průměrná čtenost 9521

Jmenuji se Hatem Berrezouga, vystudoval jsem anglickou literaturu v Tunisu a italsko-francouzskou filologii na FFUP v Olomouci. Přišel jsem do Čech v roce 1998, byl jsem aktivní v mezináboženských a mezikulturních debatách. Poté jsem se zabýval IT oblastí a již 10 let provádím turisty v historickém centru Prahy. V současné době se zabývám výukou cizích jazyků.

Kontaktní email: hatemb@seznam.czNajdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.