Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Válka symbolů: půlměsíc, aneb když se muslim klaní k satanovi! Část. 2

24. 09. 2017 19:04:00
„Představme si na chvíli, že by se to stalo naopak. Že by Lidl například vymazal půlměsíc na islámské sakrální stavbě. Co by následovalo?" Zněla otázka.

Odpověď byla „Pokud by se stalo něco takového, tak by spousta z našeho pohledu civilizovaných, integrovaných muslimů, náhle přestala být civilizovaná“.[1]

Jako muslim, a hlavně jako monoteista, bych naopak velice přivítal, kdyby Lidl či kdokoliv jiný odstranil pohanské a satanské symboly ze Stvořitelových domů.

Arabské slovo pro srpek je hilál. Kromě toho má další zajímavé významy, které nejsou běžně užívané mezi arabsky mluvícími, jako je had „hajjá“ či šelma „débbe[2].

Srpek v asociaci s hvězdou byl používán v babylonské ikonografii. Srpek a půlměsíc označoval měsíčního boha Sín (Su ́en či Nanna). Akkadský výraz nannáru označoval nebeskou záři na noční obloze. Lagašský vládce Gudea (2141-2122 před K.) na jedné ze svých soch uvádí, že Sín je bohem, „jehož jméno nikdo nepozná“. Bůh měsíce se vyskytuje vedle slunečního božstva Utu či Šamaš.

Prvotním symbolem měsíčního boha byl býk, což je výsledek horizontálního tvaru přibývajícího Měsíce. De facto tvar půlměsíce je podobný rohům tohoto zvířete.[3] Byla mu připisována moc na plodnými a neplodnými dny během menstruačního cyklu. A v pozdní době jeho ikonografický znak na hraničních kamenech připomínal řecké písmeno „omega“, symbol dělohy.[4]

Sín měl ženu Ningal, který mu zplodila děti Ištár a Šamas. Ištár (Inanna, Astarte, Venuše, Semiramis), symbolizovaná hvězdou, byla bohyně lásky, plodnosti, války a politické moci. Šamaš, ar.šams byl sluneční bůh a byl uctíván ve svatyni mající název Ebabbar čili „zářící Dům“.

Tendence centralizovat moc nad vesmírem vedla k vytvoření doktríny trojice, skládající se ze Sína a jeho dětí Ištár a Šamaš.

Zajímavý je výskyt hebrejského slova hejlel, který pochází ze slovesa halal a má význam "zářit". Podobný kořen má arabské hilal, "novoluní", ze slovesa halla, "vycházet" a mající mn.č. Ahille čili "měšíční fáze".

Hejlel ben Sahar, hebrejsky "Zářící či Nositel světla", "Syn rozbřesku", což odpovídalo latinskému Lucifer, symbolizovaný jitřenkou a v anglickém překladu “The Morning Star”. [5]

Jakž to, že jsi spadl s nebe, ó lucifeře v jitře vycházející? Poražen jsi až na zem, ještos zemdlíval národy.“ (Izaiáš, 14:12)

Satanská symbolika je asi nejlépe vidět na Bafometovi, ilustrovaném francouzským okultistou Eliphasem Lévim (19. stol.). Hlava kozla, pentagram, bílý měsíc, černý srpek, jedna ruka ženská, druhá mužská, rohy, pochodeň inteligence, caduceus, křídla prchavosti, ženská ňadra, androgynní paže.

Není náhodou, že Léviho obrazový výtvor je spojován s Mendským kozlem, který byl uctíván v egyptském městě Mendes jako bůh plodnosti.

Mnoho obrazů a řezbářských děl, kde lidé obcovali se zvířaty, bylo nalezeno v různých starověkých náboženských chrámech (Davis, 1954). V Egyptě ženy obcovaly s kozli a muži s kozami v chrámu Mendes, aby uctívali kozla jako vtělení boha plodnosti. Známé jsou starověké řecké báje: zejména Zeus, který se proměnil v různé druhy zvířat a měl sexuální styky s různými ženami. Nejznámější epizodou a pravděpodobně nejzobrazovanější je ta, v níž jako labuť souložil s Ledou. Při jiných příležitostech se proměnil v býka, který znásilnil Demeter a měl styk s Evropou. Jako hřebec měl sex s Diou (manželka Ixiona). Ve starověkém Řecku bylo vidět obcování se zvířaty i na jevišti. A ve starověkém Římě bylo běžné, že pastýři obcovali se svými ovcemi a existovaly nevěstince, které se specializovaly na sex s různými druhy zvířat.“[6]

Herodotus také vyprávěl, že součástí mendského kultu byl rituální sex kozla se ženou.

V křesťanském středověku byly snahy spojovat název Bafomet či kozomet s Mohamedem, jako "Mochamet" a bylo to také používáno v souvislosti s Templáři, kteří byli obviňování z idolatrií a uctívání Bafometa, též nazývaného Baal. Etymologie jeho jména je spíše odvozena z řeckého„bafé“ a „metis“, znamenající "ohnivý křest".[7]

Pentagram otočený vzhůru nohama, čili stojící na jednom cípu a do něj vložená hlava mendského kozla sabatu, zpodobněná E. Levim, se nazývá Bafometova pečeť a používá se jako symbol satanismu.

Obrácený pentagram – je znakem černé magie nebo také satana. Bývají kolem něj zakreslena jména Samael a Lilith. Samael je pekelný kníže nejblíže stojící samotnému satanovi.[8]

Později si symbol přisvojila církev Satanova, jejímž zakladatelem byl Anton Szandor LaVey, a byla oficiálně nazvána Sigil of Baphomet.[9]

Aspoň teď ti, kteří rádi označují muslimy za „kozomrdy“, mohou začít kultivovaně a správně používat toto označení, jelikož takové sexuální praktiky jsou zakázané jak v islámu, v judaismu i v křesťanství.

Podle Tanakh[10] Izajáš 14:12, může referovat na Faethóna, v řecké mytologii syn boha slunce Hélia (nebo také Apollón zvaný Foibos - Zářící), anebo na Baala, západosemitské božstvo bouře, děště a plodnosti[11]. Jméno, původně označující vlastníka, později také pána a manžela, se stalo trvalým, běžným označeným boha Hadada.

Baal Hammon, byl uctíván také v Kartágu jako nejvyšší božstvo v panteonu. Byl nazýván Baʿal Qarnaim (Pán dvou rohů) a jeho chrám existoval na hoře Žebel Boukornine (hora se dvěma rohy), která v Tunisku nosí tento název do dnešní doby.

Jeho žena je bohyně Tanit, známá také jako bohyně Astarte/Ištár, o které jsme se již zmínili a její chrám můžeme nalézt ve městě Kerkouan v Tunisku. Nejvyšší bohyně a jako věčná panna je Ištár bohyně plodnosti, ale také války.

Bývá také spojována s římskou bohyní Juno, která je vždy připravena k válčení. Tanit byla také spojena se symbolikou palmy, holubice, měsíce, rybou a granátových jablek, které se s ní objevují na kartaginských mincích a náhrobních kamenech, které jsou jí věnovány.

Bohyně Astarte mívá na hlavě rohy ve tvaru půlměsíce a stejný tvar má i diadém, který nosí královské rodiny. Obřady jako jsou modlitby, kadidlo a obětování bohům na speciálním oltáři. Ty mohly mít podobu darů jídla, květin, obětí zvířat (býků, jehňat, drůbeže, ptáků atd.) a dokonce i lidské oběti[12]. Ištar také byla považovaná za věčnou pannu. Každý večer se koupala v posvátném jezeře a milovala se s mnoha bohy, smrtelníky, zvířaty i abstraktními představami a znovu se jí vrátilo panenství. Jako bohyni války ji její kněží obětovali usekané ruce nepřátel. Bývá také ztotožňována s bohyní Isis, a stejně jako Isis sestoupila do podsvětí, aby získala zpátky Tammuza, smrtelníka, do kterého se zamilovala.[13]

Podobně jako Ištar i mystérie bohyně Eset (Isis) byla v době přibližně od 1. století př. n. l. do 4 století n. l. oblíbeným kultem mezi řeckými osadníky v Egyptě a také v Římě. Její uctívači věřili, že znalosti tajného Reova jména z ní učinila nejmocnější božstvo nade všemi ostatními. Během iniciačních obřadů se ono tajné jméno dozvídali i její zasvěcenci a získávali některé z jejich magických léčitelských schopnosti.

„Jméno bohyně Eset (Isis) pravděpodobně znamená „křeslo“, „trůn“ a je identické se znakem, který nosí na hlavě. Eset tedy zřejmě původně ztělesňovala trůn a je tak ve zvláštním stavu ke králi, za jehož symbolickou matku je považována. V mýtu hledala svého mrtvého bratra a manžela Usira, s nímž zplodila syna Hora. Eset byla uctívaná jako kouzelnice a v nové říši byla Eset těsně spjata s Hathorou, jejíž vnější znaky (kravské rohy a slunečný kotouč) převzala. Pro staré Egypťany byla bohyně „okem Reovým“, Plútarchos ji naopak chápal jako měsíční božstvo.“[14]

Mimo jiné, rohy či půlměsíc ve spojení se sluncem znamenají spojení ženských a mužských elementů. Tuto symbolika společně s hvězdou či s hvězdami najdeme téměř ve všech starých civilizacích a přetrvávají i v dnešních světových „náboženství.“

„Navíc Měsíc, jenž má několik fází je spojen s pannami, matkami a řecko-římskými bohyněmi Artemis/Diana, Seléné, Luna či Hekaté, a také s trojnými bohyněmi, jako jsou Moiry nebo Charitky.

A půlměsíc, který má tvar s cípy směřujícími nahoru, je znakem druhorozeného syna rodu.“[15]

Srpek společně s hvězdou jako symbol byl zaveden Otomany do islámského světa poté, co dobyli Konstantinopol v roce 1453. Vzhledem k tomu, že válčili s křesťanskou Evropou několik století, staly se tyto symboly v povědomí Evropanů spojené s islámem, i když je ani Mohamed ani první generace muslimů nepoužívali, ale jak je vidět, až do dnešních dob jsou tyhle předislámské symboly považovány za symbol islámu jak muslimy, tak nemuslimy a tyčí se nad každou mešitou.

Nedávno dostavený komplex mrakodrapů v Mekce (2012), nazývaný v arabštině Abrádž Al-Bajt, což mj. znamená „zvěrokruhy Domu“. Obrovský chrám, skládající se ze sedmi věží, které nejen zastínily Alláhův Dům, ale dokonce už je Jeho jméno umístěno pod tím symbolem, který mimochodem už není srpek, ale půlměsíc s cípy směřujícími nahoru. Navíc, podle Satanovy církve, „Holení hlavy představuje obřad pro nového adepta a to je podle tradic Yezidů k uctivání ďábla. Břitva pro tento obřad je omyta ve vodách Zamzamu (v Mekkce), podzemní studna islámu je považována za místo původu pro podzemní potoky proudící pod Sedmi věžemi satana. Jeskyně pod věžemi jsou údajně přítoky vedoucí k místu satanských mistrů, známých jako Shamballah nebo Carcosa. Tímto rituálem opouští adept svět potomků Adama“.[16]

Dobře si všimněte, že tohle už není srpek, ale je to půlměsíc s cípy směřujícími nahoru!!! Kdo se nám brzo narodí?

Teď moje otázka pro ty muslimy, kteří skoro nic nezobrazují, proč jim nevadí Lucifer stojící nad Mekkou, kde už jsou navíc jejich rituály obraceny k iniciaci Hejlelovy cesty v samotném Alláhově Domu? Opravdu je Saudská královská rodina tak zaslepená, že netuší, kdo jim staví tyhle chrámy se sedmi věžemi, a za jakými účely? A jestli nakonec bohyně Isis není ve skutečnosti jen I.S.I.S?

P.S. Znovu se omlouvám, diskuze bude otevřená, až ujasním pozici Koránu k tomu všemu, abyste předčasně nejásali, že muslimové uctívají Baala a nebylo by na škodu, kdyby všichni začali pátrat po původu vlastních symbolů a snad se časem najdeme na jedné společné cestě očištěné od pohanských a satanských kultů, jejichž hlavní cíl je rozdělit naší rasu a rituálně nás obětovat.

[1] http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-Mnoho-lidi-si-to-neuvedomuje-ale-to-bude-takovy-pruser-Mluvili-jsme-s-byvalym-vojakem-ktery-uradoval-v-Lidlu-s-krizem-v-ruce-Prozradil-nam-take-co-pry-provadeli-Albanci-v-Kosovu-502990

[2]

[3] Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses, Nanna/Suen/Sin (god) - http://oracc.museum.upenn.edu/amgg/listofdeities/nannasuen/

[4] Encyklopedie mytologie starověkého Předního východu, Nanna, Nakladatelství Libri, Praha 2003.

[5]

[6] Andrea M. Beetz, "Human sexual contact with animals", 5th Congress of the European Federation of Sexology, Berlin, June 29 - July 2, 2000, accessed 6 March 2010 at http://www.fifine.org/whitefangsTexte/72-Englisch.html

[7] Lexikon Magie, Milan Nekonečný, Argo, 2009.

[8] Lexikon Magie, Milan Nekonečný, Argo, 2009.

[9] http://www.churchofsatan.com/history-sigil-of-baphomet.php

[10] The Jewish Study Bible, Oxford Univeristy Press, 2003.

[11] Encyklopedie mytologie starověkého Předního východu, Nakladatelství Libri, Praha 2003.

[12] Ancient History Enyclopedia, Carthaginian Religion.

[13] Mýty a Báje od A do Z., Sara Bartlett, vydala Metafora v Praze 2009.

[14] Lexikon bohů a symbolů straých egypťanů, Manfred Lurker, Knižní klub v Praze 2003.

[15] Symboly a jejich významy, Klíč k výkladu motivů a znaků v umění, Claire Gibson, Nakladatelství Slovart s.r.o.,2010.

[16] http://www.churchofsatan.com/cos-church-of-satan.php

Autor: Hatem Berrezouga | neděle 24.9.2017 19:04 | karma článku: 21.62 | přečteno: 1902x


Další články blogera

Hatem Berrezouga

Muslimští králové a duchovní žádají své souvěrce o nošení jarmulky a kříže ze solidarity.

Takhle reagovali muslimští představitelé, v pozitivním a tolerantním duchu, na výzvy rakouského prezidenta a britského ministra zahraničí o solidaritu s hidžábem. Bohužel je to hoax.

19.2.2018 v 22:27 | Karma článku: 36.95 | Přečteno: 1533 |

Hatem Berrezouga

Salafismus v ČR aneb když integrace vede spíš k dezintegraci.

Přijal jsem pozvání na jednu akci pořádanou OPU v rámci česko-afgánských vztahů. Po promítání dokumentárního filmu, který se zabýval především rekrutováním západních muslimů ze strany IS, jsem ujasnil následující body:

13.2.2018 v 17:24 | Karma článku: 37.30 | Přečteno: 2073 |

Hatem Berrezouga

Ať jste voliči Zemana či Drahoše, nakonec přece jen vyhrálo Česko.

Nemusím Vám lhát, jsem rád za výsledek voleb. Chápu, že spousta lidí touží po změně, ale ne každá změna znamená zlepšení. Podívejte se, jak jsme dopadli my, když nás západní mocnosti přesvědčily,že Arabské jaro je změna k lepšímu.

27.1.2018 v 22:37 | Karma článku: 46.47 | Přečteno: 9490 |

Hatem Berrezouga

Terorismus v ČR aneb až kam sahá králičí nora.

Jaký je to pocit, když jsi sám muslim, byl jsi aktivní v islámských organizacích, znáš ta prostředí, znáš ty lidi, znáš jejich machinace, i přesto na vlastní kůži prožíváš dezinformační kampaň, ale můžu Vás ujistit, že ne z Ruska.

25.1.2018 v 10:25 | Karma článku: 35.61 | Přečteno: 1961 |

Další články z rubriky Společnost

Ivo Panuš

Prodlužování hokejové agónie Jaromíra Jágra je tanec slona v porcelánu a cesta do pekel.

Účelové, dvou sekundové, nastupování do zápasů za Kladno k povinnému získání 15-ti zápasové kvóty, tajemné a mlžící informace pro veřejnost ohledně jeho zdravotního stavu ...protěžování, které není férové vůči jeho "spoluhráčům" .

20.3.2018 v 23:42 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 0 | Diskuse

Johana Kroupová

Trochu i hodně jiní rodiče

Běžné ráno. Nadávky, opakování vět do nekonečna. Únava. Bezmoc. Křik a nadávky pokračující i venku před domem. Nikdo nepochopí proč. Sousedé si myslí bůhvíco. Autismus se věkem nelepší. Ani jeho lehčí forma Aspergerův syndrom.

20.3.2018 v 20:54 | Karma článku: 9.40 | Přečteno: 220 | Diskuse

Tomáš Zdechovský

Pitomost jménem kupé pro ženy!

Někteří si toho možná ani nevšimli, ale před několika lety byla zavedena v některých vlacích Českých drah menší novinka: Kupé, která jsou vyhrazená pouze ženám. Proč? Prý proto, aby se ženy mohly cítit ve vlacích bezpečně.

20.3.2018 v 16:53 | Karma článku: 32.74 | Přečteno: 1129 | Diskuse

Veronika Ďuríčková

Czexit, brexit a referendum

Evropská unie není v poslední době moc oblíbená. Dalo by se spíš říci, že je dost silně neoblíbená. Spousta lidí ví, že by bylo nejlepší ji opustit. Vyplývají tyhle závěry ale skutečně ze znalosti faktů?

20.3.2018 v 16:24 | Karma článku: 13.73 | Přečteno: 352 | Diskuse

David Wiltsch

V zemi nepokrytého bláznovství

Když si naši předkové vybájili posměšné město Kocourkov, zajisté by je ani za mák nenapadlo, že Kocourkov se jednou stane skutečným a jeho mor i osvěta zalijí celou zemi.

20.3.2018 v 13:11 | Karma článku: 18.53 | Přečteno: 679 | Diskuse
Počet článků 91 Celková karma 38.81 Průměrná čtenost 8884

Jmenuji se Hatem Berrezouga, vystudoval jsem anglickou literaturu v Tunisu a italsko-francouzskou filologii na FFUP v Olomouci. Přišel jsem do Čech v roce 1998, byl jsem aktivní v mezináboženských a mezikulturních debatách. Poté jsem se zabýval IT oblastí a již 10 let provádím turisty v historickém centru Prahy. V současné době se zabývám výukou cizích jazyků.

Kontaktní email: hatemb@seznam.cz

Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.