Hatem Berrezouga

Konvertita jako znamení poslední hodiny. Část. 1

13. 08. 2017 16:30:34
Když jsem psal blog „ Konvertita jako užitečný idiot“ a „Odpadlictví: šaría, temná tvář islámu“ chtěl jsem, aby konečně arabsky mluvící muslimové čelili tomu, co máme napsáno černé na bílém

a přestali zneužívat konvertity tím, že jim úmyslně tají tu nepříjemnou pravdu o šaríi.

Arabsky mluvící muslimové jako vždy mlčí a jako vždy v jejich případě mlčení znamená souhlas.

Přesto mě překvapila reakce jednoho konvertity, z brněnské dílny Alrawího, který ho musel nakonec zavrhnout, samozvaný vzdělanec, majitel a autor největšího salafistického portálu „Islámské nauky a islám v praxi“ http://e-islam.cz/ , vystupující pod pseudonymem Alija Harisovič, když bez skrupulí a bez jakéhokoliv náznaku duchovní poctivosti začal lhát, jako když tiskne ohledně četných zdrojů uvedených v arabském jazyce.

Zkopíruji a podrobně zanalyzuji, v čem takový konvertita a jeho libovolná a nepodložená argumentace o islámu představuje problém pro všechny, jak pro muslimy, kteří především nosí největší díl zodpovědnosti za ne-formování takových mladíků a pro nemuslimy, kteří přestanou vnímat islám jako duchovní cestu, ale jen jako cestu manipulace, úmyslného lhaní a přetvářky (pak ať se jim člověk nediví, když jsou přesvědčeni, že muslimové žijí podle principu Taqijji, která sice není v Koránu, ale v chování dnešních muslimů).

Odpověď na otázku „kde je v Koránu, či Hadisech řečeno, že se má muslim přizpůsobit káfirovi?“ je nejen nesprávná z hlediska Koránu samotného, ale také četných výroků (Hadíthů), které proti tomu otevřeně a bez obalu mluví. Navíc se citovaný koránský verš o „závazcích“ vztahuje k úplně něčemu jinému než k přizpůsobování se či nikoliv.

Webová stránka http://tanzil.net/#19:1 se vůbec nezabývá komplexními výklady Koránu podle nejuznávanějších středověkých autorit, ale funguje spíš jako databáze různých koránských překladů a recitací. Problém je v tom, že nenajdete žádnou oficiální arabskou instituci či vládu, která takový projekt podpořila či akreditovala.

Její vývojář je jistý pan Hamid Zarrabi-Zadeh, který mimochodem není ani arabsky mluvící, ale persky mluvící šíita z Iránu. Nic proti šíitům, ale to je jen ukázka schizofrenního chování konvertitů, proti kterému jsem dávno islámské předsednictvo varoval, že konvertité hlava nehlava překládají o islámu z internetu cokoliv, aniž by si ověřili zdroje a žádní arabsky mluvící muslimové po nich neověří ani zdroje ani překlady.

A teď je ten vtip, Alija Harisovič čili Lukáš Větrovec, konvertita, salafista, a jehož celý web je pro saudsky orientovaný používá ve své argumentaci šíitské zdroje, nejen neuznávané, ale prokleté Saudskou Arábií.

Pan Hamid Zarrabi-Zadeh je Assistant Professor Department of Computer Engineering, Sharif University of Technology, Azadi Ave, Tehran, Iran, PO Box: 11365-11155.

Pokud mluvíte persky můžete jim i zavolat:+98 (21) 6616-4780

Poté, co jsme ověřili zdroje, je čas ověřit výklad výše citovaného verše: „Vy, kteří věříte! Dodržujte se závazky!” Korán 5:1 (Hrbkův překlad), jestli řeší přizpůsobovaní muslimů nemuslimům či nikoliv. K upřesnění kontextu nebudu používat perské internetové stránky, ale nejuznávanější středověké zdroje, známé jako „ Ummahát at-Tafsír“ čili matky všech výkladů, a které se zabývaly výkladem koránského textu z historických, lingvistických i legislativních hledisek.

Podle at-Tabarího (839 – 923), Az-zmachšarího (1074-1143) al-Qurtubího (1214-1273) se slovo „ahd“, mn.č. „uhúd“, vztahuje k uzavřeným smlouvám mezi arabskými kmeny před islámem na jedné straně a ke smlouvám uzavřeným mezi Stvořitelem a svými lidmi na straně druhé. V arabštině „aqd, mn.č. uqúd“, je smlouva či spojenectví uzavřené mezi různými smluvními stranami.

Jak at-Tabárí i al-Qurtubí uváděli historický kontext toho verše, a to když se muslimové zeptali Mohameda, zda-li mají dodržovat dohody a spojenecké smlouvy, které uzavřeli před islámem s ostatními arabskými kmeny. Mohamed řekl: "Muslimové musí dodržovat své smlouvy“. Hlavně smlouvy, které sám Korán schválil. Ibn Isháq zaznamenal, že se to týkalo „ Aliance al-Fudhúl“ známá jako smlouva uzavřená před islámem mezi arabskými kmeny v domě Abdulláha ibn Žud ́áne, vzhledem k jeho vysokému postavení mezi Araby, aby udělali všechno, co v jejich silách k podpoře každého Araba, ať je z Mekky či mimo ni, který by utrpěl křivdu a nespravedlnost. Nepřestanou, dokud nebude dosažena spravedlnost a Mohamed tuto dohodou podpořil a řekl „Takové dohody uzavřené před islámem, islám potvrdí a zdůrazní.“

Druhá část koránského verše se také netýká přizpůsobovaní muslimů nemuslimům, ale uvádí, co je povolené, a co je zakázané v islámu a zde upřesnění pravidel lovu:

„Jsou vám dovolena zvířata ze stád s výjimkou těch, o nichž vám bylo přednášeno; a není vám dovolena lovná zvěř po dobu, kdy jste ve stavu poutního zasvěcení.“ Korán 5:1

Kvůli výše zmíněnému komentátoři koránského textu rozšířili význam té smlouvy jako závazek mezi člověkem a svým Stvořitelem, aby dodržoval všechno, co povolil a všechno co zakázal z islámského hlediska, ať se to týká aktů uctívání či obchodních transakcí nebo manželské smlouvy.

Jak jsme viděli, uvedený verš se vztahuje k jiným historickým a legislativním událostem a mlžení Harisoviče ohledně přizpůsobování muslimů nemuslimům podle Koránu sunny, není zcela nevinné

Korán a Sunna (Hadithy) naprosto zakazují, aby se muslim přizpůsobil nemuslimům, a to je hlavní pozice i Saudské Arábie a všech jejich učenců, odkud autor e-islámu čerpá svá moudra a má v oblibě citovat jejich fatwy a ortodoxní učence jako Ibn Tajmijja.

Korán víc než v jednom verši nabádá, aby muslimové šli jinou cestou než cestou Židů a křesťanů, a proto i směr modlitby je k Mekce a ne k Jeruzalému. Existuje neuvěřitelné množství Hadíthů, které nabádají muslimy, aby se odlišovali od Židů a křesťanů, a to téměř ve všem. Vzhledově, ve způsobu odívaní, uctívaní, chození na ulicích a také v sexuálním soužití, způsobu oslavovaní atd. Tolik antisemitských výroků propagovaných ortodoxními zeměmi a jejich konvertity, kteří neznají ani dobu jejich vzniku, a ani jakým politickým cílům tehdy sloužili a slouží dodnes. Je to další důležité téma na samostatný blog, které může vysvětlit rozšiřování antisemitského chovaní a nenávist vůči Židům jak v islámském světě, tak i v Evropě. Nehledejte důvody v narušené psychice pár jednotlivců, ale v šaríi samotné. Tam také najdete odpověď, proč se muslim, který se řídí islámskou legislativou, nebude nikdy integrovat, a to kvůli jejímu antagonizmu ke všemu odlišnému.

Překládám vše v arabštině, aby to pan „expert“ měl možnost poctivě přeložit, pokud samozřejmě sám umí arabštinu, jak tvrdí[1].

Problém nejen konvertitů, ale i spousty muslimů v arabském světě a hlavně salafistů mezi nimi, je, že buď vykládají, nebo si nechávají vykládat Korán libovolně, a to bez upřesnění historického i etymologického kontextu. Problém se stává závažnějším, když začínají aplikovat koránské verše na úplně jiné jevy, kterými se ani Korán nezabýval. A to je například vidět v odpovědi autora portálu e-islám ohledně kauzy burkin, který bohužel potvrdil správnost informace, které jsem poskytl ohledně šarií než mu došlo, že s tím vůbec nesouhlasím. Vlastně ani takový oblek v koránském textu neexistuje.

Další problém je velký rozdíl mezi chápáním prvních muslimů šaríi v koránském kontextu a jejím chápáním pozdějších právnických škol, které časem téměř vytvořily paralelní náboženství...

Pak se nedivte, proč se muslimská ženě podle saudských poměrů říká paní Crusoevá...

http://e-islam.cz/content/koup%C3%A1n%C3%AD-muslim%C5%AF-na-ve%C5%99ejnosti-af%C3%A9ra-burkini

Ne nadarmo se říká na Balkáně, odkud asi vystopuje svůj původ autor, prý vzdělávacího portálu poturčenec horší Turka.

V druhé části blogu budu analyzovat jeho argumentaci ohledně odpadlictví v šáríi, v čem se mýlil, anebo co se úmyslně snaží tajit.

[1]

https://islamqa.info/ar/120211

Zvyšte článku karmu!
Autor: Hatem Berrezouga | | karma: 26.50 | přečteno: 1547 ×
Facebook Twitter Google Plus

Diskuse

Vstoupit

V diskusi je 21 příspěvků.
Poslední z 8. 10. 2017, 16:44

Poslední články autora
PŘEJÍT NA ÚVODNÍ STRÁNKU iDNES.cz