Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Konvertita jako znamení poslední hodiny. Část. 1

13. 08. 2017 16:30:34
Když jsem psal blog „ Konvertita jako užitečný idiot“ a „Odpadlictví: šaría, temná tvář islámu“ chtěl jsem, aby konečně arabsky mluvící muslimové čelili tomu, co máme napsáno černé na bílém

a přestali zneužívat konvertity tím, že jim úmyslně tají tu nepříjemnou pravdu o šaríi.

Arabsky mluvící muslimové jako vždy mlčí a jako vždy v jejich případě mlčení znamená souhlas.

Přesto mě překvapila reakce jednoho konvertity, z brněnské dílny Alrawího, který ho musel nakonec zavrhnout, samozvaný vzdělanec, majitel a autor největšího salafistického portálu „Islámské nauky a islám v praxihttp://e-islam.cz/ , vystupující pod pseudonymem Alija Harisovič, když bez skrupulí a bez jakéhokoliv náznaku duchovní poctivosti začal lhát, jako když tiskne ohledně četných zdrojů uvedených v arabském jazyce.

Zkopíruji a podrobně zanalyzuji, v čem takový konvertita a jeho libovolná a nepodložená argumentace o islámu představuje problém pro všechny, jak pro muslimy, kteří především nosí největší díl zodpovědnosti za ne-formování takových mladíků a pro nemuslimy, kteří přestanou vnímat islám jako duchovní cestu, ale jen jako cestu manipulace, úmyslného lhaní a přetvářky (pak ať se jim člověk nediví, když jsou přesvědčeni, že muslimové žijí podle principu Taqijji, která sice není v Koránu, ale v chování dnešních muslimů).

Odpověď na otázku „kde je v Koránu, či Hadisech řečeno, že se má muslim přizpůsobit káfirovi?“ je nejen nesprávná z hlediska Koránu samotného, ale také četných výroků (Hadíthů), které proti tomu otevřeně a bez obalu mluví. Navíc se citovaný koránský verš o „závazcích“ vztahuje k úplně něčemu jinému než k přizpůsobování se či nikoliv.

Webová stránka http://tanzil.net/#19:1 se vůbec nezabývá komplexními výklady Koránu podle nejuznávanějších středověkých autorit, ale funguje spíš jako databáze různých koránských překladů a recitací. Problém je v tom, že nenajdete žádnou oficiální arabskou instituci či vládu, která takový projekt podpořila či akreditovala.

Její vývojář je jistý pan Hamid Zarrabi-Zadeh, který mimochodem není ani arabsky mluvící, ale persky mluvící šíita z Iránu. Nic proti šíitům, ale to je jen ukázka schizofrenního chování konvertitů, proti kterému jsem dávno islámské předsednictvo varoval, že konvertité hlava nehlava překládají o islámu z internetu cokoliv, aniž by si ověřili zdroje a žádní arabsky mluvící muslimové po nich neověří ani zdroje ani překlady.

A teď je ten vtip, Alija Harisovič čili Lukáš Větrovec, konvertita, salafista, a jehož celý web je pro saudsky orientovaný používá ve své argumentaci šíitské zdroje, nejen neuznávané, ale prokleté Saudskou Arábií.

Pan Hamid Zarrabi-Zadeh je Assistant Professor Department of Computer Engineering, Sharif University of Technology, Azadi Ave, Tehran, Iran, PO Box: 11365-11155.

Pokud mluvíte persky můžete jim i zavolat:+98 (21) 6616-4780

Poté, co jsme ověřili zdroje, je čas ověřit výklad výše citovaného verše: „Vy, kteří věříte! Dodržujte se závazky!” Korán 5:1 (Hrbkův překlad), jestli řeší přizpůsobovaní muslimů nemuslimům či nikoliv. K upřesnění kontextu nebudu používat perské internetové stránky, ale nejuznávanější středověké zdroje, známé jako „ Ummahát at-Tafsír“ čili matky všech výkladů, a které se zabývaly výkladem koránského textu z historických, lingvistických i legislativních hledisek.

Podle at-Tabarího (839 – 923), Az-zmachšarího (1074-1143) al-Qurtubího (1214-1273) se slovo „ahd“, mn.č. „uhúd“, vztahuje k uzavřeným smlouvám mezi arabskými kmeny před islámem na jedné straně a ke smlouvám uzavřeným mezi Stvořitelem a svými lidmi na straně druhé. V arabštině „aqd, mn.č. uqúd“, je smlouva či spojenectví uzavřené mezi různými smluvními stranami.

Jak at-Tabárí i al-Qurtubí uváděli historický kontext toho verše, a to když se muslimové zeptali Mohameda, zda-li mají dodržovat dohody a spojenecké smlouvy, které uzavřeli před islámem s ostatními arabskými kmeny. Mohamed řekl: "Muslimové musí dodržovat své smlouvy“. Hlavně smlouvy, které sám Korán schválil. Ibn Isháq zaznamenal, že se to týkalo „ Aliance al-Fudhúl“ známá jako smlouva uzavřená před islámem mezi arabskými kmeny v domě Abdulláha ibn Žud ́áne, vzhledem k jeho vysokému postavení mezi Araby, aby udělali všechno, co v jejich silách k podpoře každého Araba, ať je z Mekky či mimo ni, který by utrpěl křivdu a nespravedlnost. Nepřestanou, dokud nebude dosažena spravedlnost a Mohamed tuto dohodou podpořil a řekl „Takové dohody uzavřené před islámem, islám potvrdí a zdůrazní.“

Druhá část koránského verše se také netýká přizpůsobovaní muslimů nemuslimům, ale uvádí, co je povolené, a co je zakázané v islámu a zde upřesnění pravidel lovu:

„Jsou vám dovolena zvířata ze stád s výjimkou těch, o nichž vám bylo přednášeno; a není vám dovolena lovná zvěř po dobu, kdy jste ve stavu poutního zasvěcení.“ Korán 5:1

Kvůli výše zmíněnému komentátoři koránského textu rozšířili význam té smlouvy jako závazek mezi člověkem a svým Stvořitelem, aby dodržoval všechno, co povolil a všechno co zakázal z islámského hlediska, ať se to týká aktů uctívání či obchodních transakcí nebo manželské smlouvy.

Jak jsme viděli, uvedený verš se vztahuje k jiným historickým a legislativním událostem a mlžení Harisoviče ohledně přizpůsobování muslimů nemuslimům podle Koránu sunny, není zcela nevinné

Korán a Sunna (Hadithy) naprosto zakazují, aby se muslim přizpůsobil nemuslimům, a to je hlavní pozice i Saudské Arábie a všech jejich učenců, odkud autor e-islámu čerpá svá moudra a má v oblibě citovat jejich fatwy a ortodoxní učence jako Ibn Tajmijja.

Korán víc než v jednom verši nabádá, aby muslimové šli jinou cestou než cestou Židů a křesťanů, a proto i směr modlitby je k Mekce a ne k Jeruzalému. Existuje neuvěřitelné množství Hadíthů, které nabádají muslimy, aby se odlišovali od Židů a křesťanů, a to téměř ve všem. Vzhledově, ve způsobu odívaní, uctívaní, chození na ulicích a také v sexuálním soužití, způsobu oslavovaní atd. Tolik antisemitských výroků propagovaných ortodoxními zeměmi a jejich konvertity, kteří neznají ani dobu jejich vzniku, a ani jakým politickým cílům tehdy sloužili a slouží dodnes. Je to další důležité téma na samostatný blog, které může vysvětlit rozšiřování antisemitského chovaní a nenávist vůči Židům jak v islámském světě, tak i v Evropě. Nehledejte důvody v narušené psychice pár jednotlivců, ale v šaríi samotné. Tam také najdete odpověď, proč se muslim, který se řídí islámskou legislativou, nebude nikdy integrovat, a to kvůli jejímu antagonizmu ke všemu odlišnému.

Překládám vše v arabštině, aby to pan „expert“ měl možnost poctivě přeložit, pokud samozřejmě sám umí arabštinu, jak tvrdí[1].

Problém nejen konvertitů, ale i spousty muslimů v arabském světě a hlavně salafistů mezi nimi, je, že buď vykládají, nebo si nechávají vykládat Korán libovolně, a to bez upřesnění historického i etymologického kontextu. Problém se stává závažnějším, když začínají aplikovat koránské verše na úplně jiné jevy, kterými se ani Korán nezabýval. A to je například vidět v odpovědi autora portálu e-islám ohledně kauzy burkin, který bohužel potvrdil správnost informace, které jsem poskytl ohledně šarií než mu došlo, že s tím vůbec nesouhlasím. Vlastně ani takový oblek v koránském textu neexistuje.

Další problém je velký rozdíl mezi chápáním prvních muslimů šaríi v koránském kontextu a jejím chápáním pozdějších právnických škol, které časem téměř vytvořily paralelní náboženství...

Pak se nedivte, proč se muslimská ženě podle saudských poměrů říká paní Crusoevá...

http://e-islam.cz/content/koup%C3%A1n%C3%AD-muslim%C5%AF-na-ve%C5%99ejnosti-af%C3%A9ra-burkini

Ne nadarmo se říká na Balkáně, odkud asi vystopuje svůj původ autor, prý vzdělávacího portálu poturčenec horší Turka.

V druhé části blogu budu analyzovat jeho argumentaci ohledně odpadlictví v šáríi, v čem se mýlil, anebo co se úmyslně snaží tajit.

[1]

https://islamqa.info/ar/120211

Autor: Hatem Berrezouga | neděle 13.8.2017 16:30 | karma článku: 26.50 | přečteno: 1554x

Další články blogera

Hatem Berrezouga

An Open Letter to Al-Jazeera from a Muslim living in Prague.

The Crazy and Shameful Reality of Islam and Muslim Leaders in the Czech Republic. Dear Al-Jazeera, Dear Mr. Heijmans, As a Muslim, I am outraged by the lies and the bias both Muslim community leaders, Raed Shaikh and Vladimir Sanka

22.11.2017 v 21:21 | Karma článku: 28.15 | Přečteno: 1467 | Diskuse

Hatem Berrezouga

Muslimská obec borgů (MOB).

Ani utajené odstoupení předsedy MOP, ani přeměna náboženské obce na „korporaci mladých konvertitů“, a ani součet jejich kolektivního vědomí nezabránily hanobení českého národa jako nejrasističtějšího vůči menšinám včetně Židů!

20.11.2017 v 13:11 | Karma článku: 33.51 | Přečteno: 1560 | Diskuse

Hatem Berrezouga

Reakce (bývalého) předsedy MOP na můj otevřený dopis.

Očekával jsem seriózní odpovědi, ale dostal jsem dopis, který je plný polopravd a lží ze strany předsedy, který v tichosti odešel z funkce, aniž by o tom dal vědět veřejnosti s tvrzením, že je to teď korporace s mladými Čechy!

16.11.2017 v 8:43 | Karma článku: 18.01 | Přečteno: 859 | Diskuse

Hatem Berrezouga

Druhý otevřený dopis předsedovi Muslimské obce Praha, proč jsem dostal ban místo odpovědi?

Velmi podivuhodná a neuspokojující byla reakce na vaší oficiální FB stránce ohledně šíření textů, které v jejich celkovém kontextu a nezkrácené v arabštině otevřeně schvalují domácí násilí, bití žen za odmítání sexuálního

14.11.2017 v 14:22 | Karma článku: 29.16 | Přečteno: 1200 |

Další články z rubriky Společnost

Jitka Zámečníková

VAŠE AUTO NENÍ TREZOR

Tak tenhle nápis máme vrytý do naší paměťové stopy asi všichni. Nechávat cenné předměty na sedadle automobilu může jen blázen... a já...

24.11.2017 v 17:21 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 58 | Diskuse

Karol Wild

Mám problém

Tím problémem je stručné hodnocení politiků i politických stran a hnutí. Slova létají vzduchem a každý použije to, co se mu hodí.

24.11.2017 v 17:17 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 43 | Diskuse

Jan Ziegler

Maršál Koněv se podílel na komunistickém teroru

Velký spor nyní vyřešilo zastupitelstvo Městské části Prahy 6, které i přes odpor komunistů rozhodlo, že u sochy maršála Koněva v Bubenči bude doplňková tabulka, jež připomene i kontroverzní činy tohoto vojevůdce.

24.11.2017 v 16:14 | Karma článku: 19.77 | Přečteno: 350 | Diskuse

Jana Slaninová

I povstaly nové Šárky a zapíchly Ctirady

"Muži, ta sexistická a zlá stvoření, jsou hodni vyhubení!" vzala si slovo šéfka všech žen, takto Svatá Číča. "A je jedno, jestli jsme jim to my ženy dovolily, či nikoli. Musí trpět, jako jsme po staletí trpěly my!"

24.11.2017 v 14:15 | Karma článku: 21.75 | Přečteno: 525 | Diskuse

Přemysl Čech

Rusko a doping: - my nic, jinde hledejte viníky

Podle ruského vicepremiéra a bývalého ministra sportu Vitalije Mutka nenese vinu za skandál kolem dopingu ruských biatlonistů a biatlonistek v souvislosti se ZOH v Soči v roce 2014 Rusko, ale naopak MOV a WADA. A kdyby jen to!

24.11.2017 v 13:15 | Karma článku: 9.90 | Přečteno: 209 | Diskuse
Počet článků 77 Celková karma 30.56 Průměrná čtenost 9521

Jmenuji se Hatem Berrezouga, vystudoval jsem anglickou literaturu v Tunisu a italsko-francouzskou filologii na FFUP v Olomouci. Přišel jsem do Čech v roce 1998, byl jsem aktivní v mezináboženských a mezikulturních debatách. Poté jsem se zabýval IT oblastí a již 10 let provádím turisty v historickém centru Prahy. V současné době se zabývám výukou cizích jazyků.

Kontaktní email: hatemb@seznam.czNajdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.