Hatem Berrezouga

Konvertita jako užitečný idiot

1. 08. 2017 0:02:40
Nevím, jestli je k smíchu nebo k pláči, když mě začne konvertita, který nezná mou mateřštinu ani mou kulturu, a ani mou víru, nazývat odpadlíkem..

Takové obvinění bylo veřejně iniciováno tzv. alternativní jazykovou školou, která záhadně začala fungovat jako nové islámské centrum. Její chrabří konvertité, pod falešným arabským jménem, měli tu drzost vyhrožovat i dalšímu rodilému Tunisanovi, který s nelibostí sledoval diskuzi, která začala pod jeho FB, kde v arabštině pod mým článkem napsali koránské verše o pokrytectví a odpadlictví. Útoky poté pokračovaly pod mým FB a není třeba komentovat mafiánské a sektářské způsoby argumentace níže, které ho donutily se nakonec stáhnout a omluvit se:

Naposledy přišlo další obvinění od konvertity, tentokrát z brněnské dílny. Je známý svou antisemitskou minulosti, když kázal v brněnské mešitě, že:

„Soudný den nenastoupí, dokud muslimové nepovedou válku proti Židům. Muslimové je budou zabíjet tak, že se zbývající Židé budou schovávat za balvany a stromy. A pak kámen nebo strom promluví: Muslime, služebníku boží, tam za mnou je Žid, přijď a zabij ho,“

vystupující pod pseudonynem Alija Harisovič, zřejmě nezapomněl na svou nacistickou náklonnost a averzi vůči Židům, kterou otevřeně projektoval tentokrát na mou osobu, muslima, který ho vyzval debatovat o šaríi v arabštině a už se stal nejen odpadlíkem, ale podle jeho slov „sloužím jako Arbeitsmuslim pro protistranu. Až tě nebudou potřebovat, odkopnou tě. Nemam tolik casu, abych ho ztrácel s člověkem, který není odborné kvalifikován hovořit o islámu, raději ten čas budu věnovat dalšímu studiu islámských nauk.“

Tak já teď jako převlečený Žid a zrádce, pro jakou nacistickou stranu pracuji, to už ví jen Alláh, ale jeho odborné islámské nauky můžete klidně najít na: http://e-islam.cz/. Je to čistý překlad saudských středověkých salafistických webových stránek. Takové chápání islámu v jeho nejprimitivnější formě není tolerováno ve většině islámských zemí mimo těch ortodoxních, nemluvě o tom, že na evropském kontinentě nemá vůbec co dělat.

A kdo takové "Islámské nauky a islám v praxi" ještě podporuje? Další konvertité, kterým dalo arabské vedení "Muslimské obce v Praze" svolení zastupovat islám v ČR a obhajovat takové pokřivené vnímaní islámu. https://www.facebook.com/MuslimskaObecvPraze/

Další konvertita a užitečný idiot, který už začal fungovat jako „passepartout“ (čili universální klíč, jak říkají Francouzi) mezi všemi islámskými organizacemi, je jistý pan Sáňka. Nestačí, že kvůli jeho neschopnosti a nezodpovědnosti vydal po několika letech jednu z mých navrhovaných knih o pojmu monoteismu v islámu „Základy tauhídu“ bez mé konzultace a bez mé odborné korektury. Jinak bych totiž ty takzvané problematické pasáže přeložil z arabského originálu a žádné nejasnosti by kolem nich nebyly. Dodnes říkám, ze ta kniha není závadná a jsem schopný to prokázat při veřejné debatě. I když to byla jeho chyba, neutekl jsem před zodpovědností, svědčil jsem v jeho prospěch, což mimochodem způsobilo četné útoky na mou osobu.

Tentokrát pan Sáňka pózuje pro Alfirdaus a jeho fotka koluje i v Saudské Arábii. Asi pan konvertita o tom zase neví. Upřímné už nevím, jestli je skutečně užitečný idiot nebo se mu ta role začala skutečně líbit. Ale v každém případě ta virtuální jazyková škola používala jeho fotku, jak rozdává jídlo českým bezdomovcům, aby se prezentovala v saudských médiích jako oficiální islámské centrum, které zastupuje muslimy v ČR, krmí hladové mezi Čechy a čím dál tím víc získává podporu jak tady i tam. Nevěříte!!! Tady je to psáno černé na bílém v arabštině v největších saudských internetových novinách.

Hlavně že SA a Kuvajt odmítli vzít jakéhokoliv uprchlíka, ale krmit české bezdomovce a udělat si reklamu... jak je to zbožné... a jak je to islamské...


Teď otázka za 20 miliard korun: Proč česká vládní organizace HateFree podporující LGBT, orientaci islámem naprosto zakázanou, zároveň podporuje saudsko-kuvajtskou jazykovou školu, která se sama začala prezentovat jako oficiální islámské kulturní centrum v ČR i mimo ní?

Myslím to vážně jako legitimní otázku od muslima, který dobře zná svou víru a chce vědět, co se ve světě děje, a proč se na mezinárodní úrovni vnucují do islámu principy, které jsou mu naprosto cizí, a které islám považuje za snahu zničit základní pojem rodiny v islámu, který je po monoteismu nejdůležitější částí víry?

https://www.facebook.com/HateFreeCulture/videos/1057247057710121/?hc_ref=ARR2ziITbl_gAe5uy3eHNeaTkJMP3vdfapRy-6bdCzTYLv-4tFZpzO1lBBNVQAlo-nk&pnref=story

Mezi dalšími muslimskými organizacemi, které zneužívají konvertity, samozřejmě formovaní v SA, je Muslimská Unie a její proslulý guru pan Abbás http://muslimskaunie.cz/kdo-jsme/. Nesmíme zapomenout na bývalého pražského imáma Shehadeha, od kterého se dnešní pražské islámské organizace distancují a chovají se, jako by ho nikdy nepoznali, neformovali, neposílali na vlastní iniciativu do SA a ne, že spadl z Marsu spolu se svou regresivní a středověkou fatwa bankou http://sunna.cz/fatwabanka, ve které jsou hudba, kreslení i umění zakázané, a také všechno ostatní, co dělá z člověka normálního člověka. Je nutno podotknout, že byl také iniciátorem islámské rodinné komise a jejího neblahého vlivu na život mnoha muslimů, jejichž manželství a rozvod na českém úřadě nemají podle něj žádnou islámskou ani právnickou váhu. Čestné místo měla v ČR další pro saudsky orientovaná organizace Sharia4Czechia, jejíž internetové stránky už zmizely, ale její členové jsou recyklováni a najdete je všude v nynějších organizacích a prosluli tím, že nejen že chtěli prosazovat šaría v ČR, ale také chtěli vytvořit islámské ghetto na Rajské zahradě v Praze, a dokonce měli plán znetvořit barokní sochy na Karlově mostě. Navíc otevřeně podporovali povstalce v Syrské revoluci a boj proti Bašáru Asadovi.

Nedivte se, že proti tomuto šílenství píšu, protože tohle je realita islámu, a to nejen v ČR. Šílenství.

Kdo jsou hlavní viníci? Jsou to zakladatelé těchto islámských spolků, Z Brna přes Prahu pod záštitou UMO a také čeští politici, kteří jim v tom pomáhali a pořád pomáhají, aby z téhle dílny vyšli největší blázni mezi konvertity i ex-konvertity.

Co mají tyto islámské organizace všechno společného:

Jsou všechny orientované na SA a stačí číst jejich webové stránky, kde jejich konvertiti převzali saudskou radikální argumentaci. Nesouhlasíš s námi, jsi odpadlík.

Všechny zneužívají konvertity, aby je zastupovali, je jim jedno, jaké má ten dotyčný člověk vzdělání, věk či psychický stav. Jak to většinou dopadlo? Buď je reprezentovali špatně nebo se proti nimi obrátili.

Všechny hlavy těchto organizací jsou bezpáteřní Arabové. Jsou to politici, kteří hrají na všechny strany a sami porušují islám ve velkém. Spojují se s kýmkoliv, jen aby dosáhli svých osobních cílů a jako arabští diktátoři jsou ve vedení desítky let bez možnosti změn. Kromě zneužívání konvertitů se všichni rádi fotografují s českými politiky, buď s nějakým poslancem, nebo s ministrem vnitra, anebo s ministrem kultury. Pokud neseženou českého politika, tak neváhají hledat spojenectví a ochranu proti xenofobním Čechům i jejich prezidentovi u Americké ambasády!!! Že jim bombardovali a zdecimovali země, to už je passé.. Kdo je tady zrádce? Možná si muslimové a jejich konvertiti přestali uvědomovat, co to znamená slovo LOAJALITA k vlastní zemi, která jim buď poskytla pobyt, nebo občanství. I kdyby se v ní vyskytovaly nějaké vnitřní problémy, vzít si velkého bratra za spojence proti vlastnímu státu není přijatelné chování ani v zemi Velkého Bratra.

Upřímně nevím, jaký islám tihle lidé vyznávají, a jaký Korán čtou, jelikož striktně zakazuje, aby si muslimové brali jako spojence a ochránce ve svých záležitostech lidi či organizace, které se protiví Alláhu samotnému, mimochodem to je význam slova "walijj", kterému jsem věnoval jeden celý blog. Subhan Allah, šéf UMO hledá spojenectví a podporu proti xenofobním Čechům u země, která zdecimovala jeho původní vlast a konzervativní Kuvajtský Saud a jeho konvertité pochodují ruku v ruce s organizací podporující LGBT, a pak já jsem odpadlík?

"A nepochybuj nikterak ohledně toho, co lidé tito uctívají: vždyť uctívají jen to, co před nimi již otcové jejich uctívali...A nebuďte vzpurní, vždyť On jasně zří vše, co konáte. Neopírejte se o ty, kdož nespravedliví jsou, aby vás nepohladil oheň pekelný. A nemáte kromě Alláha ochránce žádného a jinou pomoc nedostanete. " (Korán 11:109-113)

Ano, jsem originální muslim pocházející ze Severní Afriky a tihle lidé s námi nemají nic společného. Ano, jsem proti Saudské Arábii a všem ropným magnátům, kteří zasahují do našich zemí, a kteří jediné, co umí, je utlačovat ženy a ničit místní kultury. Dokonce jejich velký saudský učenec vydal fatwu, že tuniské ženy nejsou muslimky, jsou nemravné, vzpurné sekulární ženy a zakazuje, aby se s nimi správný muslim oženil. Naše tuniské ženy i naši muži reagovali bouřlivými demonstracemi proti zpátečnickému myšlení, které vidí ženy jen jako sexuální objekt a pokušitelky, které si zaslouží jen černé pytle. Tihle ignorantní beduíni nedosáhnou ani na nehet našich žen, matek a sester, které si zvykly na svobodu a rovnoprávnost po samostatnosti Tuniské republiky.

Tuniské ženy reagovaly demonstracemi 8. března, během Mezinárodního dne žen proti saudskému zásahu do naší kultury a mj. prosazování černých nikábů a burek, místo našich tradičních oblečení.

Srovnejte, jak dnešní Tunisko vypadá po Arabském jaru a podporování salafistů ze strany ortodoxních zemí:

Jak vypadá islám v ČR? Různé sekty, které se navzájem nenávidí, jejich víra je založená na pokrytectví, lhaní, manipulování, intoleranci, obviňování z odpadlictví každého, kdo má jiný názor, zneužívaní konvertitů a konvertitek, kteří se rádi nechají zneužívat, sexuální bordely ve jménu islámu, pomluvy, podlézaní, hledání spojenectví a ochrany u kohokoliv, zneužívání cizích systémů, porušování islámských zásad ve velkém, obchodování ve jménu víry, vyprázdněná z jakékoliv duchovnosti a spirituality a zaměření se na povrchní projevy zbožnosti...hadry a vousy...

Veškeré islámské organizace v ČR nesplňují žádný účel, ani duchovní ani integrační. Jsou to jen dílny na produkování nevyrovnaných lidí, hlavně mezi mladými konvertity, kteří nejen neznají arabštinu, ale ani v sobě nenosí naší tisíciletou kulturu, i kdyby brali tisíc arabských jmen. A to je to, co lidem nechce docházet, když píšu o islámu. Islám v Evropě, je islám fanatiků a konvertitů bez historického a kulturního kontextu, kdy si každý přečte nějaké přeložené knihy či výroky a ani sám neví, z jaké doby to pochází a začíná podle toho žít, což není ani realita většiny těch současných islámských a zároveň sekulárních zemí.

Není to ten islám, na kterém jsem vyrostl v mé rodné zemi. Nežijeme podle historických textů a nefungujeme podle šablony, je to celá kultura a celá identita a to se nedá přisvojit z nějakých knih. Kultura se dědí a konvertita, ať chce nebo nechce, bude v našich očích vždycky konvertita. Tragédie je, že se takový člověk odcizil od vlastní kultury, ztratil vlastní identitu, ale věřte, že takový člověk nebude schopný ani u nás žít, jelikož nežijeme podle jeho představy a najednou bude nenávidět všechny, jak muslimy, tak nemuslimy a dříve neb později bude problém pro oba. Jen zkuste žít u nás a poznáte na vlastní kůži pravdu, kterou vám žádný původní muslim neřekne.

Jste pro nás jen konvertité a užiteční idioti, a jakmile splníte vaší funkci, odkopneme vás a nebudeme vás v žádném případě v našich zemích nechat mluvit o islámu ani vás nenecháme nás o čemkoliv poučovat. A pokud budete do všeho mluvit tak, jak to děláte s obrovským sebevědomím v ČR, první, co uslyšíte, bude: "Hele, jsi konvertita a nerozumíš tomu. Zavři zobák."

Je mi líto, pravda je bolestivá, ale tak to je. Já se na rozdíl od vás můžu kdykoliv vrátit do vlasti, ale vy jinou vlast nemáte a u nás nebudete schopní žít podle vašich poměrů.. Tak se přestaňte chovat jako užiteční idioti, jelikož dopadnete jedině tak, že vás ani jedna strana nebude chtít. Možná je to poslední rada, kterou uslyšíte od muslimského odpadlíka podle saudských a „konvertitských“ poměrů.

České islámské organizace reprezentují jen sami sebe a většina muslimů žijících v ČR je ani nenavštěvuje. Za dobu své existence a svého účinkování nahromadily tolik problémů, že by jim měla být odebrána veškerá registrační práva, když nemají kontrolu nad nikým ani nad ničím.

Níže je zjednodušené schéma, jak muslimské organizace obohatily českou kulturu:Ano, jsem muslim a tenhle islám nejen v ČR, ale NIKDE NECHCI.

Zvyšte článku karmu!
Autor: Hatem Berrezouga | | karma: 39.31 | přečteno: 3358 ×
Facebook Twitter Google Plus

Diskuse

Vstoupit

V diskusi je 22 příspěvků.
Poslední z 1. 8. 2017, 22:04

Poslední články autora
PŘEJÍT NA ÚVODNÍ STRÁNKU iDNES.cz