Hatem Berrezouga

Jsem muslim a jsem rasista.

19. 07. 2017 15:57:39
Češi vyhráli zlatou medaili v rasismu, podle 15 let trvajícího odborného harvardského průzkumu, založeného na reakcích 280 000 respondentů napříč Evropou při zhlédnutí jednotlivých obličejů.

Taková ztráta cenného času, jehož ve skutečnosti jediným výsledkem bylo posílení černobílého vidění světa a ploché nálepkování, tentokrát už i celých národů a to jen proto, ze se odvážili mít jiný postoj v zásadních otázkách.

Jako muslim, a proto budu mluvit jen o muslimech, Vás můžu ujistit, že ten negativní obraz o nás se nevytvářel na Barrandově, ale v Hollywoodu, kde i před 11. zářím jedinou roli, kterou Arabové či muslimové hráli, byla role teroristy, pokud byl mužského pohlaví nebo nesvébytné a utlačované ženy, které musí bílý Američan neustále ukazovat cestu ke svobodě. To je jediný obraz, který o nás dekády rozšiřovali, když jsme odmítli jejich zásahy do našich společnosti. A jak to dopadlo? Jistě si žijeme líp než předtím, bez základních infrastruktur, minima bezpečí a bez statní správy...

Možná že Češi jsou "rasisti", protože nemají na svědomí vyhubení několika národů a civilizací, masivní obchod s otroky, kteří by u nich po staletí pracovali na plantážích, čímž neměli dostatek času, aby si zvykli na barvu svého otroka, kterého by následně osvobozovali, aby měli ten pocit, že jsou dobrými lidmi a nadále raději žili v sebemrskačství a v pocitu viny.

Nemyslím si, že Češi toho mají na svědomí tolik, abychom jim vyčítali přirozenou reakci, způsobenou převážně cizími faktory.

Pamatuji si, jak se mě jedna mladá studentka, která si uvědomuje, že jsem migrant, s pocitem hanby za své spoluobčany zeptala, co si myslím o reakcích Čechů na aféru černého modela v Lidlu? Nechápala, jestli jsou opravdu Češi takoví rasisté, když ona sama se tak necítí. Věděla, že píšu blogy, tak jsem se jí snažil vysvětlit, proč se všechno snažím umístit do historického a etymologického kontextu. Vyzval jsem ji, abychom tento přístup aplikovali na aféru z Lidlu a chtěl jsem, aby sama našla odpověď. Tak jsem se ji začal ptát, co vidí každý den v TV, na internetu, v novinách, co poslouchá v rádiu? Řekla, samé války, terorismus, násilí a imigraci. Další otázka byla, jaký má většina těchto lidí původ či vyznání? Řekla, že to jsou buď muslimové, nebo černí Afričani. A jak jsou prezentovaní? Mladí, zdraví muži, kteří přijdou všechno zničit, znásilnit a užívat si blahobytu bez práce. Další otázka byla, a jak to začalo, přišli jen tak, sami? Ne, byla to chyba těch států, které destabilizovali jejich země a způsobili tento exod. Na to jsem ji řekl, teď představ si běžného Čecha, který vidí tuhle hrozbu všude kolem sebe a už nemá ani armádu ani efektivní přirozenou bariéru, která by ho ochránila a žije v tomto napětí 24h/denně. Teď ten milý Čecháček chce na chvíli vypnout a odměnit se nějakou blbou slevou v letáku, než odjede na chatu, otevře leták, a co se mu zjeví? Další ČERNOCH! Co bys udělala ty pod neustálým strachem? Řekla mi, že by přestala vnímat tu slevu a začala hystericky řvát, nechte mě bejt, nechte mě bejt, oni už vycházej i z letáku?!

Pochopila, že když bereme věci v souvislostech a neřešíme následky bez jejich příčiny, tak přijdeme na to, že ve skutečnosti lidé reagují normálně. Lidé nejsou zlí, ale když se většina začíná chovat divně, musíme si položit otázku, jestli se za tím neskrývají ještě divnější věci.

Dal jsem jí jiný příklad, pozoruješ lidi sedící v kině, kteří koukají na horor a hlavní pocit, který mají, je strach. Přijde ti to divné? Odpověděla, že ne. Tak jsem se ji ještě tázal, co by charakterizovala jako divné chování? Prý pokud by se nějaký divák choval tak, jako by koukal na komedii nebo romantický film. Řekl jsem jí, to je přesně ono, hledej paradoxy a pak pochopíš, co je skutečně divné. Je to chovat se v protikladu k dané situaci, anebo používat názvy a pojmy, které si protiřečí.

A proto je dobré, než cokoliv začneme odsuzovat, znát souvislosti, příčiny a hlavně nekoukat na situaci z pozice dobra. Pak jsem mluvil o tom, že pro mě bylo hodně divné, když mě několik neziskovek pozvalo, abych mluvil o své situaci jako migrant a poté se už neozvaly. Pak jsem pochopil, že hledají migranta, kterého mohou obhajovat, zachránit, ale migrant, který jim řekne, že možná vy také děláte chybu, a který je důkazem toho, že může být svébytný, nezávislý a žít jako dospělý, představuje konec jejich dobré práce a škatulkování společnosti.

Ze stejného důvodu jsem dvakrát ukončil spolupráci, když jsem se snažil založit skutečný integrační program, který s lidmi jedná jako s dospělými a ne jako obětmi. Byly další faktory, proč jsem to nechal, lidé, se kterými jsem jednal, byli spojeni s politickými stranami, řešily se hlavně granty, i když je to pochopitelné, jelikož jsou potřeba, ale hlavně se mnou řešili, jak to všechno stihnout do volební kampaně, což upřímně omezilo i mou svobodu myšlení, jelikož už bych nemohl psát nebo cokoliv říct, i když i to je pochopitelné.

Tato zkušenost mi ovšem pomohla pochopit možná jednu důležitou věc, a to že zásadní problémy jako emigrační krizi a integrační procesy, které mohou ohrozit nejen státy, ale samotnou identitu a civilizaci, by neměly být řešeny na úrovni neziskovek, který každý rok řeší vlastní existenci či na úrovni politických stran, které řeší jen politické preference. Tyhle dva problémy musí být řešeny apoliticky a jejich kompetence by měla být převzatá a měl by je řešit stálý vládní výbor expertů, který nebude ani pod tlakem volebních termínů ani financování. Hlavně bude situaci řešit dlouhodobě jako NÁRODNÍ ZÁJEM, bez zásahů politických stran a lobbistů, pod neustálým vládním dohledem. Kontinuita by umožnila objektivní vyhodnocování výsledků.

Co hrozí, kdybychom nechali řešení těchto zásadních otázek v rukách amatérských neziskovek a populismu poltických stran, které se snaží prosazovat stranické a osobní zájmy nad těmi národními? Hrozí vytváření společnosti, která bude jednat v opaku těch hodnot a pravidel, na kterých byla jejich společnost a civilizace založena, hlavně když někdo zneužívá demokratické principy, aby byly aplikované mimo jejich prostor a hlavně proti vlastním lidem.

Migranti, teroristé a všechno, co se kolem nich točí, jsou jen jedna příčina k iniciování větších následku, a to iniciování procesu SEBEDESTRUKCE.

Když lidé kladou legitimní otázky, potřebují, aby byly vyslyšeni a dostali odborné odpovědi, které mají hlavu a patu a ne vysmívání se a nálepkování z rasismu, fašismu, xenofobie a islamofobie. A když se jim těch odpovědí nedostává, sami začínají nálepkovat ostatní.

Já, jako muslim, který uváděl ve svém blogu „Když si muslim stěžuje na diskriminaci“ segregační pravidla islámské legislativy, a to podle všech islámských právnických středověkých směrů, které se lišily pouze v intenzitě diskriminace ohledně soužití muslimů s nemuslimy jak v islámských zemích i mimo ně, tak Vás můžu ujistit, že kdybych se podle toho také řídil v dnešní době, tak bych se také stal RASISTOU.

Pro člověka, který tady žije 20 let, je taková studie nejen povrchní, ale také nezodpovědná a představuje jen morální vydírání ve stylu, pokud s námi nesouhlasíš, tak jsi ten špatný. Vidíte, jak je snadné nálepkovat lidi podle vzorku, aniž by o nich něco skutečně věděli, ale už se tomu sám nedivím, když to pochází od země, která si spletla Českou republiku s Čečenskem.

PS pro Harvard: islám není rasa.

Zvyšte článku karmu!
Autor: Hatem Berrezouga | | karma: 47.34 | přečteno: 14267 ×
Facebook Twitter Google Plus

Diskuse

Vstoupit

V diskusi je 98 příspěvků.
Poslední z 1. 8. 2017, 21:37

Poslední články autora
PŘEJÍT NA ÚVODNÍ STRÁNKU iDNES.cz