Hatem Berrezouga

Ano, právo šaría je moudré. Evropa to pochopí.

16. 07. 2017 18:25:04
Tuto větu předčasně pronesl jeden z islámských guru v Čechách. Teprve teď si uvědomuji její genialitu. Jako Sibyla pokračoval, že „Evropané jen potřebují čas na to, aby ji pochopili.“

Nikdy jsem nevěřil, že přijde den, kdy mu dám za pravdu. Evropa by ho měla vyslyšet a hned začít aplikovat právo šaría na muslimy.

Podle posvátného práva šaríy:

1. Muslim má zakázáno nejen sahat, ale i čumět na ženy, muslimky či nemuslimky. Proto nemá ani právo jim podat ruku, aby v sobe nevzbudil chtíč a sexuální touhu. Smí jen koukat a sahat na svou vlastní ženu. Pokud ženatý muslimský muž bude u vás cizoložit, ať s muslimkou či nemuslimkou a podmínky pro jeho potrestaní jsou prokázány, můžete ho veřejně ukamenovat jako odstrašující příklad pro ostatní muslimy. Pokud to udělá svobodný muslimský muž, pak ho čeká 100 ran a vyhoštění ze země (juristé se sice lišili ohledně délky jeho vyhoštění, ale faktem je, že v té zemi nemá po nějakou dobu pobývat).

I přesto musím něco uvést na pravou míru. NENÍ pravda, že islámská legislativa dovoluje muslimům znásilňovat ženy. Pokus o znásilnění je v legislativě považován za „hirába“ čili násilná loupež a násilné napadení a za trest hrozí poprava, ukřižování, utnutí určité části těla či exil (a ne azyl), aniž by ženu fakticky sexuálně zneužil. Pokud ji muž napadl a sexuálně zneužíval, pak trest je ještě horší. V žádném případě nenajdete v islámské legislativě, že se trestá místo pachatele znásilněná žena!!! (O ukamenování a jeho podmínkách a historickém kontextu napíšu samostatný blog.)

2. Muslim, když provádí modlitbu, musí zajistit čistotu úmyslu, oblečení, místa a čistotu zdrojů, což v islámském právu také znamená, že cokoliv používá, musí mít legální původ. Například muslim nemůže krást oblečení nebo koberec, aby se modlil k Alláhovi. Islám neakceptuje něco, jako účel světí prostředky. Mohamed říkával, Alláh je dobrý a přijímá jen to, co je dobré. A proto například muslim nemůže krást a z těch ukradených věcí dát almužnu. Můžeš oblbnout lidi, ale ne Alláha. To samé platí ohledně místa k modlitbě, musí být legální, jelikož má muslim zakázáno používat majetek ostatních bez jejich souhlasu i ke konání DOBRA.

Když Mohamed říkal, že Alláh učinil ze země místo k modlitbě pro muslimy, kdekoliv je zastihne čas modlitby, žádný z prvních muslimů to v té době nechápal tak, aby se modlili mezi nevěřícími ani na majetku druhých, a ani mezi polonahými kolemjdoucími se psy, jejichž moč ruší očistu muslima ke konání modlitby. Z toho pramení averze muslimů ke psům, ne jako k druhu zvířat obecně, praví se, že Mohamed měl také malého psa, ale kvůli možnému kontaktu s močí nebo s výkaly psů budou muset několikrát opakovat svou očistu (modlitba venku v ČR by se pro muslima omezila jen na nekonečné omývání, aniž by se dostal k modlitbě samotné). Když to Mohamed řekl, Medina byla obklopena pouští a byla tam fůra místa. Z hlediska islámské legislativy, muslim, který zabere ulice či silnice nemuslimů, u kterých na prvním místě nemá žít, páchá ještě další nespravedlnost tím, že zabral majetek druhých bez jejich souhlasu a zároveň brání ve vykonávání účelu, pro které bylo zařízení vystavěno.

Legislativa zakazuje krádež jako takovou z podstaty a už vůbec zakazuje logiku, že od nemuslimů můžeš krást. Muslim má zakázáno konzumovat všechno, co zamlžuje mysl jako alkohol a drogy stejně jako má zakázáno získávat výdělek z těchto činností, proto prodávání alkoholu a drog je naprosto zakázané v islámské legislativě, a to je jedno, komu je prodáváš či podáváš, muslimovi či nemuslimovi.

Tím se vyřeší jednou provždy, a podle šaríy, zneužívání cizího majetku mimo svůj účel, No Go Zóny. Navíc žádný muslim nebude konzumovat a obchodovat ani s alkoholem, drogami a vším, co poškozuje nejen jeho zdraví, ale i zdraví ostatních bez ohledu na jejich víru, původ nebo pohlaví. A to je podle ustanovení principu šaríy: „Muslim nemá být zdrojem újmy ani sobě ani ostatním.“ Tresty ohledně porušení tohoto jsou velice přísné a bývají také veřejné.

3. Podle šaríy, muslimové nesmějí být v přítomnosti odhalených a polonahých nemuslimů, zákaz je jednoznačný. Burky ne-burky, vousy ne-vousy, muslim tam nemá co dělat, ani čumět na nahotu ostatních a ctnostné muslimky se musí vyhýbat místům, kam chodí cizí odhalení muži s jejich „nemravnými“ ženskými v bikinách nebo topless. Správný muslim se má, podle šaríy, vyhýbat veškerým místům, kde se Alláhův zákon porušuje, v bazénech, barech i na diskotékách.


4. Ohledně práce, legislativa zakazuje, aby muslim nepracoval. Naopak Korán zdůrazňuje, ze Adam byl vyloučen z Ráje kvůli tomu, že čím víc dostal, tím víc neposlouchal. Proto byl vyhoštěn a jeho osudem bylo, aby „usilovně pracoval do dne, kdy Svého Pána potká“ a „v potu své tváře bude jíst chléb, dokud se nenavrátí do země, z níž byl vzat.“ (Mimochodem muslim uznává učení v Bibli, které jsou totožné s Koránem a makat a makat, je k jeho škodě napsáno všude).

Když přišel jeden zdravý muž k Mohamedovi žádat o milodary, protože neměl co jíst, Mohamed mu řekl, „Máš-li doma nádobí k vaření, jdi jej prodat, kup si sekeru, jdi do lesa, sekej dříví a prodej je na trhu. Horní ruka je u Alláha lepší než dolní.“ Tím měl na mysli, že ruka dávajícího je vznešenější než ruka žádajícího. Takhle chápali šaríu první muslimové. Ani jejich Kalifové nechtěli za správu města mzdu a peníze, považovali to za povinnost a ne za práci. Stejně jako Mohamed měl Koránem zakázáno přijímat peníze za poselství, a kvůli tomu si sám vydělával na živobytí a zemřel chudý.

Když první muslimové emigrovali z Mekky do Mediny o nic nežádali ani nežebrali. Byli tak hrdí a tak důstojní, že se hned tázali, kde je trh a od prvního dne migrace začali pracovat. Omar odháněl lidi od celodenního vysedávání u mešity nebo žebrání před ní a posílal je do práce, říkajíc mystikům: „Běžte pracovat, z nebe nepadá žádné zlato“. Tehdejší muslimové pohrdali nepracujícím člověkem, který je přítěž pro ostatní. Charita byla jen pro skutečně chudé, nemocné, nezletilé či vdovy, kteří neměli žádný příjem. Korán dokonce chválil ty lidi, kteří se ocitli skutečně v nouzi, ale jejich důstojnost jim zabránila žebrat po lidech, i když skoro hladověli. Podle šaríy, chcete-li přivítat muslima, tak jedině sekerou či lopatou. Prosím vás, nepochopte to tak, že je máte mlátit či zabít, ale mají makat od prvního dne, jak šaría vyžaduje.

Divili byste se, ze šaría vůbec neprodává hodnoty za prachy, dokonce zakázala, aby „muslim dědil po nemuslimovi a nemuslim dědil po muslimovi,“ a to je pozice většiny juristů. Islám má jiné hodnoty, a jakmile se člověk stane muslimem, prachy následují hodnoty a ne naopak. Šaría by vám řešila celý problém kvót, dotací, sociální pomoci a hlavně, peníze Káfirů jsou zakázané, pokud je muslim dostane jen tak. Jsou povoleny jedině tehdy, pocházejí-li z OBCHODU BEZ ÚROKŮ, A JEN Z NEŠKODLIVÝCH VĚCÍ, KTERÉ ISLÁM NEZÁKÁZAL.

5. Šaría povoluje muslimům jen krátkodobé pobyty v zemích nemuslimů, a to jedině kvůli obchodu, léčení či vystudování oboru, který v jeho zemi není. A jakmile tyto záležitosti dokončí, musejí se hned vrátit. Muslim má zakázáno žít mezi nemuslimy a vychovat tam své děti, a to kvůli riziku, že by se z nich mohly stát nemuslimové, anebo by začaly porušovat úkony své víry. Má také zakázáno vzít si nemuslimku za ženu, ze stejného důvodu, a jestli to má být křesťanka či Židovka, má být ctnostná. Sex mimo manželství je zakázán, v případě svědků a porušení, 100 ran a šup ze země. Korán jasně vyzývá muslimy a konvertity, aby emigrovali z neislámských zemí do islámských, jelikož priorita je jejich víra a ne materiální zisk. Jasně před nimi kritizoval muslimy, kteří neemigrovali s Mohamedem z Mekky do Mediny a zůstali kvůli svým materiálním zájmům s nemuslimy. V islámu si musíš vybrat, buď Alláh a čistota víry nebo prachy a špatné prostředí, což Alláh zakázal.

Snad jednou Evropě dojde moudrost šaríy a začne spíš dotovat organizace typu:

Šaría Travel – One Way Ticket.

Na závěr se ke mně připojte ke společné modlitbě:

„ O Alláh, otevři oči Evropě, aby si uvědomila moudrost islámského práva a udělala z muslimů muže, kteří nikoho sexuálně neobtěžují, nečumí, necizoloží, nepijí, neprodávají drogy, tvrdě makají, až Tě potkají. Kéž bys také vedl Své zbloudilé ovečky v Bruselu, aby nehrály spatně Tvojí roli, přestaly rozdávat koláče bez práce a neznevýhodňovali svůj vlastní lid před migranty. Otevři jejich srdce i jejich mysl, aby pracovaly na návratu muslimů do jejich přirozeného prostředí, kde Tě mohou správně uctívat podle Tvých a ne podle pravidel bruselských falešných bohů Demos a Kratos. Kéž by přestaly zasahovat do našich zemí, do našich záležitosti, aby si hleděly jen svého a dali nám pokoj do Soudného Dne.“ Ámín

Mír s Vámi.

Hatem

PS: Jakýkoliv muslim, který chce tento text zpochybňovat, vyzývám jej na veřejnou a natáčenou debatu ohledně toho, co jsem uvedl výše, jestli je či není v islámské legislativě. Jako obvykle můžu skenovat stovky papírů ze všech právnických škol a budu se těšit na případnou debatu, abychom jednou provždy dostali od muslimů a jejich zástupců jednoznačné odpovědi, proč porušují pravidly vlastní víry?

PS2: Mír s Vámi je židovský, křesťanský a islámský pozdrav a ne pravdoláskařský, jelikož největší nebezpečí v dnešní době, jak poznamenal jeden čtenář, tkví v přivlastňování správných a ušlechtilých pojmů, aby byly následně zneužívány neušlechtilými lidmi k jiným účelům.

Zvyšte článku karmu!
Autor: Hatem Berrezouga | | karma: 48.25 | přečteno: 27217 ×
Facebook Twitter Google Plus

Diskuse

Vstoupit

V diskusi je 172 příspěvků.
Poslední z 4. 8. 2017, 0:07

Poslední články autora
PŘEJÍT NA ÚVODNÍ STRÁNKU iDNES.cz