Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Když si muslim stěžuje na diskriminaci.

4. 02. 2017 13:36:42
Když muslim interpretuje sebereflexi za patolízalství, snahy o hledání kompromisu za pokrytectví, kritiku za odpadlictví a jako třešničku na dortu začíná konvertita zpochybňovat znalosti arabštiny i rodilému mluvčímu,

je na čase přeložit odborné texty islámských právních škol (fiqh), jejichž úlohou je interpretovat či dedukovat normy vycházející z primární legislativy (šaríi) ohledně naší tolerance k různým náboženstvím a menšinám, aby se i muslimové začali dívat pravdě do očí.

Co níže budete číst, jsou oficiální stanoviska nejdůležitějších islámských právních škol, zejména: Hanbalovské, Šáfiovské, Málikovské a Hanífovské.

Začneme Hanbalovskou právní školou, která představuje hlavní směr dnešní Saudské Arábie, hlavně v oblasti Nadždu. Ve svém uznávaném díle „al-Mužalla fil Fiqh al-Hanbali“ představuje Dr. Muhammad Sulajmán abd-Alláh al-Ašqr práva nemuslimů žijících pod ochranou muslimů (Ahl ad-Dimma), zejména Židů, křesťanů a těch, kteří dostali nějakou formu zjevení.

„1. Mají zakázáno stavět nové církve, synagogy a další místa uctívaní, kromě těch již existujících v době uzavírání smluv. Mají zakázáno znovu postavit chrámy, které spadly.

2. Mají zakázáno veřejně projevovat to, co muslim považuje za zavrženíhodné, například formy manželství zakázané islámem, veřejně ukazovat kříž či hlasitě zvonit na kostelní zvony. Mají zakázáno veřejně pít víno a jíst vepřové. Mají zakázáno veřejně projevovat své náboženské svátky a náboženské knihy. Mají zakázáno jíst a pít veřejně během měsíce půstu Ramadánu.

3. Mají zakázáno nosit zbraně, zakázáno je též jejich použití a trénování s nimi.

4. Mají zakázáno číst či koupit Korán a veškeré knihy legislativy a Hadísy.

5. Mají zakázáno stavět vyšší budovy a domy než muslimové.

6. Musí nosit zvláštní oblečení, které je odlišuje od muslimů. Mají zakázáno napodobovat muslimy ohledně jejich náboženských úkonů. Je zakázáno, aby je muslim napodoboval či nosil jejich oblečení.

7. Zakázáno je, aby muslim pozdravil jako první, podle vyprávění Abú Hurajry: „Nezdravte Židy a křesťany jako první.“ [1] Kdyby oni pozdravili jako první, muslim má odpovídat pouze „S vámi“.

8. Když Káfir kýchne a řekne „Alhamdulilléh“ (vděk patří Alláhovi), muslim mu nemá odpovědět „Jarhamuka Alláh“ (ať je k tobě Alláh milostivý), nýbrž „Jahdíkom Alláh we joslih bálikom“ (ať Alláh vás vede a napraví).

9. Mají zakázáno vstoupit do Mekky. Alláh o nich říká: „Vy, kteří věříte! Modloslužebníci jsou věru nečistí[2]! Nechť se tudíž nepřibližují k Posvátné mešitě po tomto roce!“ (Korán 9:28)

A kdyby tam náhodou zemřeli, nemají tam být pohřbeni a musí být exhumováni. Mají zakázáno obývat v al-Hidžáz, jelikož je Prorok odtamtud vyhnal a smí tam jedině, když dostanou od Imáma zvláštní povolení a nesmí se na jednom místě zastavit víc než na tři dny.

10. Mají zakázáno vstoupit do mešity i v případě, že jim to sám muslim povolí. Ale povoleno je, aby byli zaměstnáváni ke stavbě mešit.

11. Ti, kteří vedou nějaký obchod v islámských zemích, mají platit roční daň ve výši poloviny desetiny.

12. Nemají být zaměstnáváni v interním řízení klíčových aparátů nebo mít kontrolu nad zdroji produktivity ať jsou lidské, ekonomické či přírodní [3] a nemají být zaměstnáváni v písemnictví.“[4]

Ani postoj představitelů Šáfiovské právní školy se moc nelišil. Učenec Šiháb ad-dín abíl Abbás Ahmed ibn an-Neqíb al-Misrí uvádí skoro to samé ve svém nejuznávanějším díle Omdat as-Asálik we Oddat an-Násik. Jen ještě upřesnil, že smlouva není platná s polyteisty a těmi, kteří nemají náboženské knihy. Dodal ještě, že příslušníci ostatních náboženství nemají jezdit na koních, ale pouze na oslech, nemají nosit stejné opasky jako muslimové... Muslim je nemá pozdravit jako první [5] a má se k nim chovat podle výroku Muslima: „Nezdravte jako první Židy a křesťany a kdybyste je potkali na ulici, nuťte je k nejužší části z ní.“ [6]

Málikovská škola ohledně povolování renovací či budování nových chrámů rozlišuje, zda ta daná země byla dobytá či s ní byla uzavřená dohoda. Šli do detailů ohledně módy a odívání nemuslimů, kteří musí z donucení nosit opasky (zunnár) a ještě k tomu špičatý klobouk jako šašek (tartúr) nebo černý kulatý klobouk (búrnítah) nebo modrý turban (amémah), které je odlišuje od muslimů.[7]

Hanífovská škola dokonce považuje nošení stejného oblečení jako nemuslimové a zúčastnění se jejich svátků za akt odpadlictví od víry.[8]

Panuje shoda mezi všemi školami, že svědectví nemuslimů je neplatné u islámského soudu, pokud se případ týká muslima, jelikož natura káfira „je nespravedlivá, je lhář proti Bohu a nemůžeme si být jistí, že nebude lhát i proti Jeho lidem.“[9]

Pokud máte pochybnosti, že se tato legislativní pravidla týkala jen středověku, jste na omylu. Stačí navštívit jednu z nejznámějších islámských stránek Islám QA přeloženou do několika jazyků. Projekt pod vedením učence Muhammad Sálih al-Munžidem, jehož učitelé jsou nejznámější současné autority uznávané Saudskou Arábií jako Ibn Báz, Albání, Othajmijjín, Ibn Žibrín, Faouzén Ál Fauzán atd... Člověk se nestačí divit, když čte stovky online odpovědí pro muslimy, kteří žijí na Západě, anebo jsou v neustálém kontaktu s nemuslimy, a kteří nevědí, jak se k nemuslimům mají chovat, jelikož z jejich strany necítí to nepřátelství, o kterém se píše v islámské legislativě. Ptají se, jestli je můžou mít za skutečné přátelé? Odpovědi jsou typu: „Nejenže legislativa zakazuje uznávat jejich náboženství jako rovnoprávné, ale zakazuje také se s nimi upřímně přátelit, důvěřovat jim, posílat muslimské děti do jejich škol, napodobovat je, pozdravit jako první, zúčastnit se jejich svátků či jim blahopřát, muslim nemá ani právo žádat Alláha, aby jim odpustil jejich hříchy.“[10]

Jedna muslimka se zeptala, jestli si může vzít nemuslimku za skutečnou kamarádku? Cituji odpověď, ve které význam slova Káfir, neoznačuje, jak je uvedeno v Koránu toho, který získal určité poznání, pomocí něhož udržoval ostatní pod kontrolou a vědomě jimi manipuloval místo, aby jim pomohl a byl nevděčný vůči svému Stvořiteli, ale označuje s opovržením každého nemuslima, který nepovažuje islám za jedinou pravdivou cestu: „Navštěvovat káfiry, aby s nimi člověk strávil hezký čas je zakázané, jelikož je nutné je nenávidět a vyhýbat se jim. Je sice povoleno přijímat od nich dárky, jak to udělal Prorok Mohammed (mír s ním), který přijal dary od vládce Egypta Muqawqisa. Ale je zakázáno jim blahopřát k svátkům, jelikož to implikuje přátelení se s nimi a souhlas s jejich nepravdami.“ Al-Muntaqa min Fataawa al-Shaykh al-Fawzaan, 1/255[11]

„I když Korán povolil jídlo a pití křesťanům a židům, jediný důvod, aby s nimi muslim jedl, je „prospěch islámské legislativy“ (šaría), ale v žádném případě aby se s nimi přátelil a smál se s nimi.“[12] ibn Báz

Člověk nemůže chápat, jak muslima vůbec napadne si stěžovat na diskriminaci Západu, když sám má takovou hate free islámskou legislativu rozšířenou všude na světě zeměmi majícími neomezené prostředky. A navíc s vědomím, že jakákoliv její kritika či kritika autentického výroku nabádajícího k rasismu a ke skutečné diskriminaci je považováno za akt odpadlictví.[13]

Muslim, který toto obhajuje, buď nezná vlastní legislativu, anebo podvědomě lže sám sobě, anebo vědomě lže ostatním.

Takové vyhýbavé praktiky najdete bohužel i v nedávno vydané „zkušební verzi“ česky přeložené knihy vydanou Saudskou Arábií, „Interpelace Islámu“ a „zkušebně“ propagované pražskou „alternativní“ jazykovou školou Alfirdaus, v níž se pokusili odpovídat na choulostivou otázku: „Proč islám odmítá homosexualitu? Kde je svobodná volba?“

Zasvěcený čtenář začíná dumat nad tím, odkud berou tvrzení, které si mezi sebou protiřečí a jde o argumentaci doslova a do písmene nepřítomnou v islámské legislativě. Růžová barva stránek, na kterých se píše následující odpověď, mluví za vše:

Současná západní společnost považuje homosexualitu za biologicky danou. Islám takovému pojetí neodporuje, za zakázané však považuje provozování homosexuálních praktik. Islám homosexuální chování považuje za výsledek lidské volby. Lidé o svém chování rozhodují a až za jejich rozhodnutí je Bůh činí zodpovědnými. Lidi mohou mít sklony k přirozenému i nepřirozenému jednání, které může být výsledkem různých vlivů, avšak to neznamená, že by se jim měl dávat volný průchod. Muslimové mají povinnost v poslušnosti Bohu takové sklony ovládat a překonávat.“[14]

Jaká je realita v islámské legislativě? V „Encyklopedii islámské právní vědy“, se pod tématem homosexualita píše:

Ibn Abbás vyprávěl, ze Prorok Mohammed říkal „Ty, které najdete provozovat homosexuální praktiky Lotového národa, zabijte je oba, jak toho aktivního i toho pasivního.“ A to potvrdil i šejch al-islám ve svých fatvách. Existuje naprostá shoda mezi prorokovými přáteli ohledně popravy homosexuálů. Odlišili se pouze v tom, jakým způsobem by měla být poprava vykonána. Někteří řekli, že se mají ukamenovat, jiní, že se mají shodit z nejvyšší budovy ve městě, a zároveň během pádu kamenovat a ostatní, že se mají upálit.[15]

V Interpelaci Islámu se dále na růžových stránkách píše, že:

Šaría je Bohem daný právní systém, jehož hlavním cílem je prospěch lidstva... Přináší prospěch všem – bohatým i chudým, vládcům i řadovým občanům, mužům i ženám a muslimům i nemuslimům, jimž je výslovně zaručeno právo na náboženské vyznání...“[16]

Aspoň už nemůžete tvrdit, mílí čtenáři, že my, muslimové, nemáme smysl pro humor. De facto humor začíná hned na úvod té knihy, kde se bez obalu píše o postoji islámu vůči sekularizmu:

Protože v tomto sekularizovaném pojetí je náboženským praktikám vymezen pouze velmi malý prostor, příslušník západní kultury často nechápe vztah muslima k jeho náboženství, či z čeho vycházejí určitá jeho životní rozhodnutí. Avšak z pohledu islámu se náboženství neomezuje pouze na soukromí či určitou symboliku, která se dotýká jen několika málo sfér života. Z islámského pohledu je úlohou náboženství přinášet vyvážený způsob života, který je vhodný nejen pro muslimy, ale také pro všechny ostatní... Příslušník západní kultury může náboženství chápat v úzkém kontextu, omezeném pouze na uctívání, jako soukromou záležitost mezi člověkem a Bohem. Avšak islám je dynamickým systémem, který uspořádává život podle obecných základních zásad a pružných pravidel, jež zaručují potenciální prospěch z pokroku ve vědě a vývoji nových technologií... V tomto kontextu můžeme dodat, že vzdělaní muslimové nepotřebují sekularizmus, protože s náboženstvím nemají žádný problém.[17]

Toť výňatky z české růžové knížky, vraťme se k oficiálním verzím arabské islámské legislativy.

A proto se nabízí otázka, kterou by se měl každý muslim položit: Opravdu se ISIS řídí jiným trestným právem než tím, který je předepsán v islámské legislativě?

Pokud muslimové nenajdou dostatečnou odvahu, aby se distancovali od určitých praktik středověkého práva šaríi, jeho prosazovaní v cizím prostředí, pokud nezačnou dávat v potaz autentičnost těch nesčetných šovinistických a intolerantních výroků, které jsou v mnoha případech v přímém rozporu s Koránem samotným, pokud nepřestanou dávat těm výrokům a veršům univerzální a nadčasovou platnost, pokud nezmění svůj postoj ohledně vnímaní nemuslimů, pokud nepřestanou útočit na sekulární státy, kam dobrovolně přišli, pokud nezačnou brát vážně hněv místní většinové společnosti za to, jak zašlapávají jejich právo na zachování vlastní kultury a identity, mnohdy s pomocí organizací s pokřiveným vnímáním zdravého soužití, a hlavně pokud nepřestanou zneužívat cizí systém, který se sžírá zevnitř, protože neví jak se má chránit, aniž by šel proti vlastním hodnotám, útoky na muslimy typu Kanady budou bohužel přibývat.

PS: Jestli to, co píšu, je důvodem k tomu, že rozšiřujete, že jsem pokrytec a odpadlík, budiž, aspoň se na rozdíl od Vás nestydím a nebojím se koukat pravdě do očí, nelžu ohledně toho, co máme napsané černé na bílém a hlavně nehraji roli, nenáviděnou každým dospělým a zodpovědným člověkem, a to roli OBĚTI. K blogu jsem přiložil soubor obsahující scan arabských stránek všech právnických škol a neostýchejte se je doslovně přeložit do češtiny a prokázat tak, že arabštinu opravdu nechápu. Jelikož na rozdíl od Vás, nemusím psát jen části či nedokončené věty a k veřejné a natáčené debatě ohledně islámského trestního práva a jeho vztahu k nemuslimům a odpadlíkům jsem kdykoliv k dispozici.

„S vámi“.

Hatem Berrezouga

[1] Ahmad a Muslim

[2] Nažs – Vysvětlení učenců se lišilo, jestli je nečistota míněná jako fyzická či morální a duchovní, anebo obojí. Někteří verš interpretovali tak, že se neomývají po pohlavním styku a někteří dokonce zašli tak daleko, že po podání ruky s modloslužebníkem má muslim provést rituální očistu jako před modlitbou. Někteří to interpretovali tak, že se zákaz vstupu vztahuje jen na posvátný Dům v Mekce a jiní to chápali jako zákaz vstupu do všech mešit. Viz Tafsír at-Tabarího.

[3] iméleh, má mnoho významů v arabštině, ale z ekonomického hlediska může znamenat interní řízení klíčových aparátů nebo kontrolu zdrojů produktivity ať jsou lidské, ekonomické či přírodní.

[4] al-Mužallá fil Fiqh al-Hanbalí“ , Dr.Muhammad Sulajmán abd-Alláh al-Ašqr, str. 259-60, Dár al-Qalam Damašek, distribuovaná v Saudské Arábii 1998.

[5] Omdat as-Asálik we Oddat an-Násik, Šiháb ad-dín abíl Abbás Ahmed ibn an-Neqíb al-Misrí, str. 235-36, 1 vydání 1982, Qatar.

[6] Ahkam ahl ad-Dhimma, Ibn al-Qajjim al-Žauzijja, str. 490, 1. vydání 1998, Saudská Arábie.

[7] Al-Fiqh al-Málikí we Adilletuhu, “ al-Habíb bin Táhir, Sv. 7, str. 470, 5. vydání 2007, Libanon.

[8] al-Muhít al-Burhání, Burhán ad-Dín al-Buchárí, Sv. 7, str. 427-28, Libanon.

[9] https://islamqa.info/ar/194236 / Viz také Ahkam Ahl al-Milal, Ahmed ibn Hanbil, str 126, 1. vydání 1994, Libanon.

[10] https://islamqa.info/en/2179

https://islamqa.info/ar/2179

2179: Clarification of the important rule: it is haraam to take kaafirs as close friends and protectors

We hope that you will be able to explain, with examples, what is meant by the phrase, “Taking kaafirs as close friends and protectors is haraam.”

[11] https://islamqa.info/en/23325

https://islamqa.info/ar/23325

Making friends with a kaafir woman. Is it allowed for a muslim woman to be friends with a non-muslim woman who is very decent, without neglecting her one religion and is there a severe punishment if she does?

[12] https://islamqa.info/en/10342 Ruling on a Muslim eating with a kaafir

https://islamqa.info/ar/10342

[13] O odpadlictví a jeho pravidlech v islámské legislativě chystám napsat celý blog.

[14] Interpelace Islámu, str. 83-84, Umm Muhammad Dar Abdul-Qasim, Jeddah Saudi Arabia, zkušební verze distribuovaná v ČR Alfirdausem s.r.o.

[15] Al-Mausúa al-Fiqhijja al-Mujassarah, Husajn bin Údah al-Awéišeh, Sv. 6, str. 55-58, Dar Ibn Hazm.

[16] Interpelace Islámu, Co je to šaria?, str 65.

[17] Interpelace Islámu, Předmluva, str. 8-9.

Autor: Hatem Berrezouga | sobota 4.2.2017 13:36 | karma článku: 43.17 | přečteno: 6323x

Další články blogera

Hatem Berrezouga

An Open Letter to Al-Jazeera from a Muslim living in Prague.

The Crazy and Shameful Reality of Islam and Muslim Leaders in the Czech Republic. Dear Al-Jazeera, Dear Mr. Heijmans, As a Muslim, I am outraged by the lies and the bias both Muslim community leaders, Raed Shaikh and Vladimir Sanka

22.11.2017 v 21:21 | Karma článku: 28.15 | Přečteno: 1467 | Diskuse

Hatem Berrezouga

Muslimská obec borgů (MOB).

Ani utajené odstoupení předsedy MOP, ani přeměna náboženské obce na „korporaci mladých konvertitů“, a ani součet jejich kolektivního vědomí nezabránily hanobení českého národa jako nejrasističtějšího vůči menšinám včetně Židů!

20.11.2017 v 13:11 | Karma článku: 33.51 | Přečteno: 1560 | Diskuse

Hatem Berrezouga

Reakce (bývalého) předsedy MOP na můj otevřený dopis.

Očekával jsem seriózní odpovědi, ale dostal jsem dopis, který je plný polopravd a lží ze strany předsedy, který v tichosti odešel z funkce, aniž by o tom dal vědět veřejnosti s tvrzením, že je to teď korporace s mladými Čechy!

16.11.2017 v 8:43 | Karma článku: 18.01 | Přečteno: 859 | Diskuse

Hatem Berrezouga

Druhý otevřený dopis předsedovi Muslimské obce Praha, proč jsem dostal ban místo odpovědi?

Velmi podivuhodná a neuspokojující byla reakce na vaší oficiální FB stránce ohledně šíření textů, které v jejich celkovém kontextu a nezkrácené v arabštině otevřeně schvalují domácí násilí, bití žen za odmítání sexuálního

14.11.2017 v 14:22 | Karma článku: 29.16 | Přečteno: 1200 |

Další články z rubriky Společnost

Jitka Zámečníková

VAŠE AUTO NENÍ TREZOR

Tak tenhle nápis máme vrytý do naší paměťové stopy asi všichni. Nechávat cenné předměty na sedadle automobilu může jen blázen... a já...

24.11.2017 v 17:21 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 21 | Diskuse

Karol Wild

Mám problém

Tím problémem je stručné hodnocení politiků i politických stran a hnutí. Slova létají vzduchem a každý použije to, co se mu hodí.

24.11.2017 v 17:17 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 16 | Diskuse

Jan Ziegler

Maršál Koněv se podílel na komunistickém teroru

Velký spor nyní vyřešilo zastupitelstvo Městské části Prahy 6, které i přes odpor komunistů rozhodlo, že u sochy maršála Koněva v Bubenči bude doplňková tabulka, jež připomene i kontroverzní činy tohoto vojevůdce.

24.11.2017 v 16:14 | Karma článku: 19.00 | Přečteno: 316 | Diskuse

Jana Slaninová

I povstaly nové Šárky a zapíchly Ctirady

"Muži, ta sexistická a zlá stvoření, jsou hodni vyhubení!" vzala si slovo šéfka všech žen, takto Svatá Číča. "A je jedno, jestli jsme jim to my ženy dovolily, či nikoli. Musí trpět, jako jsme po staletí trpěly my!"

24.11.2017 v 14:15 | Karma článku: 21.58 | Přečteno: 518 | Diskuse

Přemysl Čech

Rusko a doping: - my nic, jinde hledejte viníky

Podle ruského vicepremiéra a bývalého ministra sportu Vitalije Mutka nenese vinu za skandál kolem dopingu ruských biatlonistů a biatlonistek v souvislosti se ZOH v Soči v roce 2014 Rusko, ale naopak MOV a WADA. A kdyby jen to!

24.11.2017 v 13:15 | Karma článku: 9.52 | Přečteno: 206 | Diskuse
Počet článků 77 Celková karma 30.56 Průměrná čtenost 9521

Jmenuji se Hatem Berrezouga, vystudoval jsem anglickou literaturu v Tunisu a italsko-francouzskou filologii na FFUP v Olomouci. Přišel jsem do Čech v roce 1998, byl jsem aktivní v mezináboženských a mezikulturních debatách. Poté jsem se zabýval IT oblastí a již 10 let provádím turisty v historickém centru Prahy. V současné době se zabývám výukou cizích jazyků.

Kontaktní email: hatemb@seznam.czNajdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.