Hatem Berrezouga

Chcete něco kritizovat? Podpalte synagogu !

14. 01. 2017 22:02:02
K útokům fanatických muslimů na posvátná místa příbuzných učení se přidali i jejich opilci. Nebyli asi jediní smyslu zbavení, neboť zřejmě i soudce v té chvíli trpěl dočasnou ztrátou paměti

a zapomněl, že ochrana svobody vyznání je zaručená Ústavou.

Souhlasí Korán s takovým jednáním? Rozhodně ne.

„Ti proti nimž je vedena válka, mají dovoleno bránit se, neboť se jim děje křivda a nespravedlnost- a Alláh je věru jejich Nejmocnějším pomocníkem. Jsou to ti, kdož byli bezprávně vyhnáni ze svých domovů, a jedinou příčinou bylo, že říkali „Našim Stvořitelem je Alláh“. Kdyby Alláh nenastolil mezi lidmi vzájemné soupeření a protiváhu (tdéfu ́), věru by byly bývaly zničeny kláštery, kostely, synagogy[1] a místa klanění (mešity), v nichž hojně je vzpomínáno Jeho jméno.[2] (Korán 22: 39-40)

„Kdyby Stvořitel Tvůj nenastolil mezi lidmi vzájemné soupeření a protiváhu (tdéfu ́), věru by země dospěla ke zkáze.“ (Korán 2:251)

Podle Koránu moudrost soupeření mezi národy je vytváření rovnováhy moci, aby nedošlo k naprosté dominanci jedněch nad všemi ostatními. Jakmile by k tomu došlo, taková cesta by vedla k rozšíření zkázy a nespravedlnosti na zemi. Korupce a nespravedlnost páchané v běžném světském životě jsou napravitelné, jelikož se budou vždycky vyskytovat bezúhonní, spravedliví a duchovně založení lidé, kteří se snaží o nápravu. A výše citovaný koránský text nerozlišuje mezi jejich přesvědčením v otázkách etiky vzhledem ke společnému původu všech učení a k vrozené schopnosti člověka rozeznávat, co je správné a co není, samozřejmě pokud v sobě nezničí vnitřní vnímání pácháním nespravedlností.

Zkáza na zemi bude větší, jakmile začnou lidé ničit i duchovní místa, určená k jejich niterní regeneraci, a která představují nejsilnější pouto mezi Stvořitelem a Jeho lidmi. Místa, kde je vzýván různými jmény.[3]

Izraelsko-palestinský konflikt je politickým konfliktem a ne náboženským a mělo by se to ujasnit ze strany všech autorit, jelikož člověk nemůže být muslimem, pokud neuznává všechny proroky včetně těch izraelských, nedrží je v úctě a nechrání jejich místa určená k uctívání jednoho Stvořitele.

"Uvěřili jsme ve Stvořitele a v to, co seslal nám, i v to, co seslal Abrahamovi, Ismaelovi, Izákovi, Jakubovi a al-Asbát, i v to, co bylo dáno Mojžíšovi, Ježíšovi, a v to, co bylo dáno prorokům od Pána jejich. My nečiníme rozdíl mezi nimi a jsme muslimové." (Korán 2:136)

Tyto místa jsou nedotknutelná a útoky na ně představují velký hřích i z islámského právnického hlediska.

Jsou jiné politické nástroje k dosažení spravedlivého řešení dlouhotrvajícího konflitku, ale určitě ne znesvěcení ve stavu opilosti.[4]

[1] Tafsír al-Qurtubí

[2] O pravidlech válčení v islámu píšu celou rubriku. Hrbek chybně přeložil výše zmíněný koránský verš, jako kdyby válčení bylo podle libosti, což úplně změní význam verše v absenci jeho historického kontextu, který dovolil muslimům se po dlouhých letech pronásledování bránit. Slova (sawám ́a we salawát) znamenají v arabštině spíše kláštery a synagogy než poustevny a modlitebny: „A těm, kdož chtějí, je dovoleno, aby bojovali kvůli tomu, že jim bylo ukřivděno. A Bůh věru je schopen poskytnout jim pomoc, těm, kdož byli bezprávně vyhnáni ze svých domovů jedině proto, že říkali: "Pánem naším je Bůh!" A kdyby byl Bůh nezahnal jedny lidi druhými, věru by byly bývaly zničeny poustevny, kostely, modlitebny a místa klanění, v nichž hojně je vzpomínáno jména Božího”

[3] Chwátir aš-Šaráwí - vysvětlení významu verše (Korán22:39-40 / 2:251)

[4] https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/426453-podpaleni-synagogy-byla-primerena-kritika-izraelske-politiky-rozhodl-nemecky-soud.html

Zvyšte článku karmu!
Autor: Hatem Berrezouga | | karma: 34.06 | přečteno: 2296 ×
Facebook Twitter Google Plus
Poslední články autora
PŘEJÍT NA ÚVODNÍ STRÁNKU iDNES.cz