Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Dialog s "nevěřícím psem". Část 3 - Islám a muslim

1. 12. 2016 0:36:48
Už teď víme, že slovo káfir v Koránu nemá nic společného s nevěřícím psem ani slovo dín s náboženstvím a teď je čas objevit hrůzostrašné slovo islám, jehož interpretace v médiích kolísá od podřízenosti k nadřazenosti.

Slovo islám pochází z trilaterálního kořene „slm“ a se správnou vokalizaci se čte „selime[1] a říká se „selime fulénon minel éféti selémeten“, tedy být zdravý, bez nedostatků, bez nedokonalostí, potřeb (jídla, spánku..), bez vad, ať jsou zjevné či skryté – být zdravý na těle i na duši. V Koránu se mluví o „qalb salím“ (Korán 26:89) čili zdravé a upřímné srdce, když se jedná o nitro člověka, anebo také o bytosti bez fyzické zjevné vady „musslamaton lé šijete fíhe“ (Korán 2:71)[2].

Trilaterální kořen „slm“ hlavně poukazuje na dobré zdraví a stav bez nedostatků a to je jedna z vlastností a jmen Stvořitele, „as-Salém“ či ten, který je osvobozen od veškerých projevů strádání, nedostatků a vad.[3] A proto v koránském textu najdeme, že jeden z názvů ráje je „dár-as-salém“, neboli dům bez nedostatků a strádaní, ať jsou hmotné či duchovní, na rozdíl od našeho světa, „dár al-imtihán“ neboli dům zkoušek, kde všechno podléhá proměnám.

„Život pozemský se věru podobá vodě, kterou jsme seslali z nebe: mísí se s rostlinstvem země, jímž lidé a zvířata se živí. A když země se přioděje ozdobami svými a krásnou se stane, tu domnívají se její obyvatelé, že jsou vládci jejími; však zasáhne je rozkaz Náš v noci či ve dne a učiníme ji jako pole pokosené, tak jako by včera nebyla ani vzkvétala. A takto činíme znamení Svá srozumitelnými pro lid přemýšlivý. A Stvořitel zve lidi do domů bez nedostatků, strádání (dár as-salém) a míru a vede po stezce přímé toho, kdo chce[4]. (Korán 10:25-26)

As-salém a as-salémeh znamenají také být v bezpečí a necítit žádné obavy. „Vstupte do nich (zahrad ráje) s pokojem (bi-salém) a bezpečni!" (Korán 15:46)

„Alláh povede ty, kdož usilují, po cestách míru a bezpečí (subul as-salém)“ (Korán 5:16)

As-salém, znamenající mír, je zjeveným pozdravem všem prorokům[5].

„Avšak když vcházíte do domů, pozdravte se navzájem pozdravem od Alláha as-salému ́alajkum (mír s vámi) pozdravem požehnaným, dobrým.“ (Korán 24:61)

Sloveso salleme, znamená pozdravit a v jiných kontextech: přijímat něco s přesvědčením, zavést to do praxe a smířit se s něčím.[6]

Další podstatné jméno odvozené od kořene slm, je silm, znamenající také mír.

„Vy, kteří věříte, vejděte všichni v mír (silm) a nenásledujte kroky satanovy, vždyť on je pro vás nepřítelem zjevným!“ (Korán 2:208)

Sloveso asleme, ze kterého je odvozeno podstatné jméno islám, je v arabštině definováno jako „inquijád, li ennehu jeslimu minel ibé ́wel imtiná ́a“ čili dobrovolné následování osvobozené od veškerých projevů odmítnutí z pýchy.[7] A to je opak slovesa ebé v arabštině, které znamená odmítnout něco dělat jen z čiré pýchy, a ne kvůli neschopnosti konání.[8]

„A když řekli jsme andělům: "Pomáhejte Adamovi v konání jeho úkolu (usžudú). Všichni přikyvovali souhlasně s úctou kromě Iblíse[9] (satana), jenž to odmítl z pýchy (ebé), povyšoval se a stal se jedním z těch, kdo vědomě odmítli vedení a byli nevděční vůči svému Stvořiteli (a byl jedním z Káfir-ín).“ (Korán 2:34)[10]

Proto slovo muslim podle koránském kontextu je ten, který dobrovolně následuje pravdu či cestu postavenou na bádání, následovaní znamení vedoucích k nalezení bezpečí a míru jak vnitřního, tak vnějšího bez žádného náznaku pýchy, zjevné či skryté, a to i kdyby ta nalezená pravda svědčila proti němu a všemu, co předtím považoval za pravdivé, měl by ji pokorně přijímat, následovat a smířit se s ní. Tím nenapodobuje chování satana, který ji vědomě z čiré pýchy odmítl, když nevyhověla jeho egu.

„Vy, kteří věříte! Buďte vytrvalí ve spravedlnosti, svědčíte-li před Alláhem, byť i to bylo proti vám samým či rodičům anebo blízkým příbuzným a ať jedná se o bohaté či chudé, vždyť Alláh je ochráncem obojích! Nenásledujte tedy vášně své před spravedlností.“ (Korán 4:135)

V arabštině existuje další sloveso „istaslame“, které bývá zaměňováno se slovem asleme a následně i s podstatným jménem islám a muslim.

Istaslame znamená vzdát se a ztratit veškerou vůli a moc cokoliv změnit. Podstatné jméno pak istislám, mustaslim- mn. č. mustaslimům. V Koránu se toto sloveso vyskytuje jen v případě nespravedlivých lidí, kteří si mysleli, že je nepostihne žádná spravedlnost a nebudou vzkříšeni. „ (A andělům bude přikázáno) zastavte je, neb tázání budou! "Co je s vámi, že nepomáháte si navzájem?" Naopak, v tom Dni, oni se vzdávají a bezmocní budou (mustaslimůn). (Korán 37 :24-26)

Ve světle tohoto etymologického vysvětlení kořene slm v koránském kontextu si můžeme položit následující otázku:

Jaký by tedy měl být význam a správný překlad koránského verše, přeloženého od Hrbka jako: „Náboženstvím jediným u Boha jest věru islám(Korán 3:19), který je často používán, aby označil islám jako nejmladší náboženství, či dokonce jediné pravé náboženství, které vyloučí všechna ostatní a bude dominovat světu? V arabštině zní „Inne Dín inde Alláhi al-islám“. Myslím, že už jste, milí čtenáři, schopní rozeznat klíčová slova jako dín, Alláh a islám. Význam tohoto verše tedy je: „Závazek mezi člověkem a svým Stvořitelem (význam jména Alláh ar.), který mu svěřil do péče pozemský svět do určité lhůty, aby se k němu i ke svému životu zodpovědně choval a podle toho bude souzen, a proto má následovat cestu postavenou na hledání znamení, pátrání po znalostech a jejich správném pochopení (význam slova dín). Až ji najde, má ji dobrovolně a bez pýchy přijímat, následovat a hlavně pracovat na uzdravování svého nitra stejně jako svého zevnějšku (význam slova islám). Cesta, když je správně pochopená, nakonec vede pokolení Adama i dalších bytostí zpět k jejich původnímu domu, dar as-salem, kde získají zpátky stav dokonalosti, bez potřeb, vad a nedostatků.“

A muslim je každý, kdo takovou cestu pokorně podnikne a usiluje o to, aby zaslouženě získal zpět, co původně nedocenil a ztratil po svém pádu.

Proto jsem muslim a ne mustaslim a moje cesta je islám a ne istislám.

PS: Příští blog bude o další klíčové terminologii, přeložené do češtiny jako osud a vůle, abych odpovídal na tvrzení pana Frýborta, že já, jako muslim: „nemám svou vlastní vůli, svou zodpovědnost, tím pádem ani svědomí.“ [11]

[1] Výkladový slovník as-Siháh fil-Logah

[2] Ar-Rágib al-Asfahání, Mufradát Alfádh al-Qurán (Slovník koránských hesel v kontextu)

[3] Výkladový slovník Maqáís al-Logah

[4] Hrbek přeložil „men jašá“ jako koho chce, tím pádem verš zní tak, že Stvořitel vybírá podle libosti. Podrobné vysvětlení bude následovat v blogu pojednávajícím o vůli, volbě a osudu v Koránu.

[5] Podobný význam šalom v Hebrejštině

[6] Tato slova „jusallimú taslíme“, Hrbek přeložil, jako kdyby člověk neměl vůli „... a podrobí se plným podrobením.“ (Korán 4:65)

[7] Výkladový slovník Maqáís al-Logah

[8] Tantáwi, al-Wasít fi Tafsír al-Qurán

[9] Iblís: ar. rebelující (neprávem). Sloveso eblese vyjadřuje zoufalý stav. A když se týká provinilé osoby, vyjadřuje buď mlčení z udivení, nebo z nedostatku argumentů.

[10] V českém překladu od Hrbka tento verš zní: „Padněte na zem před Adamem!", tu padli všichni kromě Iblíse, jenž to odmítl, zpychl a stal se jedním z nevěřících.“ Znovu je tento český překlad verše doslovný. Ar-Rághib poznamenal ve svém nejznámějším díle „Mufradát Alfádh al-Qurán“ sloveso „sžd“ v jazyce Arabů neznamená jen uklonit se a položit tvář na zem, ale původně znamenal přikyvovat souhlasně, pokorně a s úctou. Toto sloveso se používá v koránském textu i v souvislosti s hvězdami, slunci, rostlinami a neznamená to, že padají na zem nebo na tvář, ale že si je Stvořitel podmanil (a fungují podle určitého řádu). A stejně tak musíme pochopit verš, ve kterém Stvořitel řekl Izraelitům, aby prošli bránou „sužžadan“. Neznamená to, že mají projít bránou s tvářemi na zemi, ale aby vstoupili do města pokorně a s úctou ke Stvořiteli (Korán 4:154). Al-Qurtubí zaznamenal podobný význam a uváděl příklad v jazyce dávných Arabů „ajnon sážidah“, tedy klopení zraku z úcty k někomu.

[11] Luděk Frýbort: V islámu člověk nemá svou vlastní vůli, svou zodpovědnost, tím pádem ani svědomí http://www.rozhlas.cz/dvojka/kupredudominulosti/_zprava/ludek-frybort-v-islamu-clovek-nema-svou-vlastni-vuli-svou-zodpovednost-tim-padem-ani-svedomi--1512205

Autor: Hatem Berrezouga | čtvrtek 1.12.2016 0:36 | karma článku: 22.71 | přečteno: 1379x

Další články blogera

Hatem Berrezouga

An Open Letter to Al-Jazeera from a Muslim living in Prague.

The Crazy and Shameful Reality of Islam and Muslim Leaders in the Czech Republic. Dear Al-Jazeera, Dear Mr. Heijmans, As a Muslim, I am outraged by the lies and the bias both Muslim community leaders, Raed Shaikh and Vladimir Sanka

22.11.2017 v 21:21 | Karma článku: 28.15 | Přečteno: 1467 | Diskuse

Hatem Berrezouga

Muslimská obec borgů (MOB).

Ani utajené odstoupení předsedy MOP, ani přeměna náboženské obce na „korporaci mladých konvertitů“, a ani součet jejich kolektivního vědomí nezabránily hanobení českého národa jako nejrasističtějšího vůči menšinám včetně Židů!

20.11.2017 v 13:11 | Karma článku: 33.51 | Přečteno: 1560 | Diskuse

Hatem Berrezouga

Reakce (bývalého) předsedy MOP na můj otevřený dopis.

Očekával jsem seriózní odpovědi, ale dostal jsem dopis, který je plný polopravd a lží ze strany předsedy, který v tichosti odešel z funkce, aniž by o tom dal vědět veřejnosti s tvrzením, že je to teď korporace s mladými Čechy!

16.11.2017 v 8:43 | Karma článku: 18.01 | Přečteno: 859 | Diskuse

Hatem Berrezouga

Druhý otevřený dopis předsedovi Muslimské obce Praha, proč jsem dostal ban místo odpovědi?

Velmi podivuhodná a neuspokojující byla reakce na vaší oficiální FB stránce ohledně šíření textů, které v jejich celkovém kontextu a nezkrácené v arabštině otevřeně schvalují domácí násilí, bití žen za odmítání sexuálního

14.11.2017 v 14:22 | Karma článku: 29.16 | Přečteno: 1200 |

Další články z rubriky Společnost

Jitka Zámečníková

VAŠE AUTO NENÍ TREZOR

Tak tenhle nápis máme vrytý do naší paměťové stopy asi všichni. Nechávat cenné předměty na sedadle automobilu může jen blázen... a já...

24.11.2017 v 17:21 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 21 | Diskuse

Karol Wild

Mám problém

Tím problémem je stručné hodnocení politiků i politických stran a hnutí. Slova létají vzduchem a každý použije to, co se mu hodí.

24.11.2017 v 17:17 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 16 | Diskuse

Jan Ziegler

Maršál Koněv se podílel na komunistickém teroru

Velký spor nyní vyřešilo zastupitelstvo Městské části Prahy 6, které i přes odpor komunistů rozhodlo, že u sochy maršála Koněva v Bubenči bude doplňková tabulka, jež připomene i kontroverzní činy tohoto vojevůdce.

24.11.2017 v 16:14 | Karma článku: 18.39 | Přečteno: 316 | Diskuse

Jana Slaninová

I povstaly nové Šárky a zapíchly Ctirady

"Muži, ta sexistická a zlá stvoření, jsou hodni vyhubení!" vzala si slovo šéfka všech žen, takto Svatá Číča. "A je jedno, jestli jsme jim to my ženy dovolily, či nikoli. Musí trpět, jako jsme po staletí trpěly my!"

24.11.2017 v 14:15 | Karma článku: 21.58 | Přečteno: 518 | Diskuse

Přemysl Čech

Rusko a doping: - my nic, jinde hledejte viníky

Podle ruského vicepremiéra a bývalého ministra sportu Vitalije Mutka nenese vinu za skandál kolem dopingu ruských biatlonistů a biatlonistek v souvislosti se ZOH v Soči v roce 2014 Rusko, ale naopak MOV a WADA. A kdyby jen to!

24.11.2017 v 13:15 | Karma článku: 9.52 | Přečteno: 206 | Diskuse
Počet článků 77 Celková karma 30.56 Průměrná čtenost 9521

Jmenuji se Hatem Berrezouga, vystudoval jsem anglickou literaturu v Tunisu a italsko-francouzskou filologii na FFUP v Olomouci. Přišel jsem do Čech v roce 1998, byl jsem aktivní v mezináboženských a mezikulturních debatách. Poté jsem se zabýval IT oblastí a již 10 let provádím turisty v historickém centru Prahy. V současné době se zabývám výukou cizích jazyků.

Kontaktní email: hatemb@seznam.czNajdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.