Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

BERREZOUGA HATE-M VS HATEFREE

26. 10. 2015 23:35:04
Vážení čtenáři, znovu reaguji na, podle mého názoru, nefundované pomluvy rozšířené vládní organizací HATEFREE a na jejich odpověď, kterou jsem obdržel mailem, a kterou sice zveřejnili na svých stránkách, ale je těžko dohledatelná,

jelikož dostávám stále otázky od čtenářů, kdeže se nachází, tak jsem se ji rozhodl publikovat. Možná teď pochopíte, jak se cítím, a proč se tak cítím. Po přečtení toho, co oni považují za omluvu, já začínám přemýšlet, jestli nemám žádat dvojnásobnou veřejnou omluvu: Omluvu za pomluvu a omluvu za omluvu.

Příběh začal, když já nic netušící jsem si celou dobu myslel, že konám DOBRO, když jsem se snažil rozšiřovat pochopení kulturních odlišností, principy tolerance a vzájemný respekt mezi slovanským národem na domácí půdě na jedné straně a hosty, včetně mé maličkosti, na straně druhé. Celou dobu jsem žil v iluzi určitého úspěchu, a hlavně když spousta členů IVČRN, a dokonce někteří jejich lídři ke mně ani slůvkem nebyli neuctiví a jsou to ti samí lidé, kteří jsou označováni za xenofoby, islamofoby a fašouny, argumentovali se mnou slušně a kultivovaně a dokázali rozlišovat mezi muslimy, kteří se chtějí integrovat, uznají své chyby a prokážou pokoru a respekt k jejich kultuře a mezi těmi, kteří jsou problematičtí.

Zaskočila mě reakce na mé mírové snažení organizace propagující LÁSKU ke všem bytostem a následně jsem pochopil, že jen k těm, kteří vnímají DOBRO jako oni.:

Uprchlíci a média

„Samostatnou kapitolou jsou blogeři. Například na iDnes.cz: Gardavský, Rogozov, Berrezouga, Hrindová, Konvička, Lhoťan, Vojteková a další – kteří přebíráním a zveřejňováním povětšinou různých hoaxů jednoznačně porušují místní kodex blogera, ale přesto zde publikují. Rozebírat jejich jednotlivá prohlášení přesahuje rámec studie, celkové vyznění jejich blogů má však jediný cíl – šíření nenávisti vůči uprchlíkům, muslimům a dalším skupinám, které se blogerovi právě znelíbily. S vydatnou podporou slepě přebíraných či smyšlených, ničím nepodložených zpráv. Internet je sice pro všechny, ale skutečnost, že si takové autory ve své stáji drží právě redakce iDnes, je poněkud překvapivá. [1]

Po napsání Otevřeného dopisu a rozhodnutí podat trestní oznámení, jsem obdržel vysvětlení (viz. níže), které doteď nevím, jak mám logicky interpretovat, což ve mně evokovalo různé existenční otázky. KDO VE SKUTEČNOSTI JSEM, co je být DOBRÝM a co je být ZLÝM a kde je ta tenká linie mezi oběma pojmy, aby člověk začal podvědomě zaměňovat dobro za zlo a zlo za dobro?

Mám v úmyslu k tomu napsat svůj komentář, ale v prvním kroku se obracím na Vás. Vy, kteří jste moje blogy na iDNESU přečetli, ať jste PŘÁTELÉ či NEPŘÁTELÉ, řekněte mi, co si o tom upřímně myslíte?

Odpověď HATEFREE na můj Otevřený dopis:

Včera jsme obdrželi otevřený dopis od Hatema Berregouzy s ohledem na uvedení jeho jména v analýze věnujici se komunikaci na českém internetu na téma uprchlíků. Níže přinášíme odpověď jednoho z autorů analýzy, Petra Zavorala ze společnosti Yeseter. Pod ní současně doplňujeme vlastní komentář.

Vážený pane Berrezougo,

děkujeme za reakci týkající se našeho reportu ohledně problematiky imigrantů v ČR. Objevuje se v něm však několik skutečností, které v ní neuvádíme. V analýze se nevyskytují informace o tom, že ve Vašich blogpostech používáte výrazy jako: verbež, barbar, horda, svoloč, opice, primitiv, čmoud nebo chátra. Report tyto pojmy zmiňuje obecně ve smyslu jejich používání ve veřejném diskursu na webu a sociálních sítích. Spojitost s těmito slovy a vámi nikde naznačena není.

Váš blog na IDNES.cz se opravdu od ostatních vyjmenovaných blogů liší a jistě nepodléhá černo-bílému vidění, jako většina ostatních jmenovaných. Stejně tak i diskuse pod blogy je kultivovaná. Právě proto jsme ho do reportu uvedli, abychom postihli širší názorové spektrum autorů, jejichž texty mohou napomáhat šíření, když už ne přímo nenávisti, tak strachu kolem problematiky muslimů a imigrantů. Neuvědomujeme si ani, že bychom někde v textu uvedli rovnítko mezi vaši osobu a osobu pana Konvičky, přestože upřímně uznáváme, že díky nepřesné, zkratkovité formulaci může na některé čtenáře daná pasáž tak působit. Za to se moc omlouváme.

Pokud nebudeme brát v potaz Vámi publikované scénky z Monthy Pythons s požadavkem na jejich český dabing, ze šíření hoaxů Vás vinit skutečně nelze. Problém vidíme spíše v místy zesměšňujícím pohledu na arabský nebo muslimský svět. To nic nemění na skutečnosti, že v jiných svých blogpostech se muslimů zase zastáváte.

Na seznam blogerů jsme Vás v analýze zařadili pro zesměšňování Arabů, jejich zvyků nebo zveřejňování generalizujících informací např. v těchto blogpostech (vybráno namátkou):

Záblesky z budoucnosti arabských Modlan

Z textu:

Modlany – 2024

Obec přejmenována na Medína Modlany. Založení první islámské střední zdravotnické dívčí školy. Konečně byly zavedeny uniformní uniformy a níže vidíte unikátní důkaz z budoucnosti, školní fotografii.

A co Češi pro nás muslimy vůbec udělali?

Celý článek se nese v duchu zesměšnění Arabů. Z textu: Odtajnění tajného jednání tajně natáčeno mezi členy ÚMO o podání ústavní stížnosti proti státu ČR.

Jsem muslim a začínám být islamofobem

Z textu:

Kromě toho že už máme v Tunisku milion libyjských uprchlíků, přibyli zbraně, drogy, v zemi, která byla před 4 lety známá sice jako policejní stát, ale byla jednou z nejbezpečnějších na světě. Nezbývá, než poděkovat Beduínům a kovbojům za podporu Arabského jara. Teď už jim však asi opravdu došlo, že stvořili Golema, který se vymkl kontrole svého tvůrce a neví si s ním rady. Můžeme jen doufat, že se snad brzo objeví další zasvěcený rabbi Löw, aby šíleného Golema zastavil.

Samozřejmě tím rabínem není paní ŠABAT-ová, která...

Tahle země není pro muslimy - Část III.

Z textu:

Taková přehnaná izolace, která brání mužům v kontaktu s arabskými ženami, má za následek osahávání a sexuální harašení každé druhé turistky, která navštíví arabský svět bez ohledu na to, jestli je v doprovodu svého manžela nebo přítele, který se stane neviditelným v očích dychtivých Arabů.

Tvrzení, že jsme z Vás udělali veřejného nepřítele všech muslimů a islámu jako celku a rovněž odpadlíka, nám přijdou nadnesená. Studie byla věnována otázce uprchlíků v ČR a Váš konkrétní blog je v ní zmíněn naprosto okrajově. Nedomníváme se, že marginální zmínka v této analýze by mohla nějak zásadně změnit vnímání Vaší osoby ve Vašem blízkém okolí. Tvrzení, že jsme Vás ohrozili na životě a udělali z Vás živý terč pro každého ortodoxního muslima, je z našeho pohledu také velmi nadnesený. Pokud se tomu tak stalo, tak jistě ne díky naší studii. To stejné, podle nás, platí také pro Vaše poněkud emotivní srovnání s Charlie Hebdo. Svým zařazením příkladů některých blogů do této analýzy jsme se snažili konstatovat, že uvedení blogeři porušují statut blogera na iDNES.cz, a uvedli několik obecných příkladů tohoto porušení. V kodexu daného serveru mimo jiné stojí toto:

Vybrané části z kodexu blogera iDNES.cz

Bloger má právo svobodně vyjadřovat své názory. Nesmí však při tom neoprávněně zasahovat do práv třetích osob, např. poškozovat jejich dobré jméno nebo zasahovat do jejich soukromí.

Bloger nesmí zveřejňovat informace nepravdivé, polopravdivé, neúplné nebo takové, jejichž pravdivost si nemohl dostatečně ověřit, zvláště pokud by mohly poškodit jiné osoby nebo skupiny osob.

Pokud bloger uveřejní chybnou nebo neúplnou informaci, je povinen uvést ji na pravou míru doplněním původního článku nebo zveřejněním článku nového.

Bloger nesmí propagovat ani vyjadřovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost vůči jednotlivcům či skupinám osob, obzvlášť pak vůči menšinám. Nesmí propagovat násilí a agresivitu jako prostředek řešení konfliktů.

S pozdravem

Petr Zavoral, Yeseter

Poznámka redakce HateFree Culture

Uznáváme, že analýza komunikace na sociálních sítích autorů ze společnosti Yeseter kolem tématu uprchlíků uvedla v odstavci věnovanému některých blogům špatnou formulaci, ze které nebylo zřejmé, z jakého důvodu do ní byl blog Hatema Berrezougy zařazen. Současně se kvůli nepřesné formulaci mohlo zdát, že se na tohoto blogera vztahují informace publikované v dalších větách (a že je svými texty podobný ostatním zmíněným blogerům), přestože byl v analýze uveden, podle informací autorů analýzy, na základě porušení kodexu blogera iDnes.cz (která dokládají výše). To však nebylo z textu zřejmé. Za to se panu Berrezougovi velmi omlouváme a chybu přijímáme.

Nechali jsme proto daný odstavec přepracovat tak, aby výše uvedené bylo zřejmé a odstavec tedy bude nadále publikován v následujícím znění:

„Samostatnou kapitolou jsou blogeři. Například na iDnes.cz: Gardavský, Rogozov, Hrindová, Konvička, Lhoťan, Vojteková, Lelek a další – kteří na svých blozích publikují podjaté texty, v některých případech založené na hoaxech nebo jiných smyšlených informacích. Tím jednoznačně porušují místní kodex blogera, ale přesto zde publikují. Rozebírat jejich jednotlivá prohlášení přesahuje rámec studie, celkové vyznění jejich blogů však podněcuje k nenávisti vůči uprchlíkům, muslimům a dalším skupinám. Internet je sice pro všechny, ale skutečnost, že si takové autory ve své stáji drží redakce právě iDnes, je poněkud překvapivá. Jiným případem překračování kodexu blogera na tomto serveru je blog Hatema Berrezougy, jehož blogy nedisponují černobílým viděním, jako u některých výše jmenovaných, ale některé jeho blogposty se nesou v duchu generalizace nebo zesměšňování Arabů a muslimů (např. každá druhá turistka v Saudské Arábii je, ať už ve společnosti přítele nebo manžela, osahávána či sexuálně obtěžována Arabem). Ty pak jsou v některých případech zneužívány protiislámskými skupinami k šíření strachu a nenávisti proti muslimům jako celku.“ [2]

Vážení, zatím si dovolím alespoň jeden komentář. Nikdy jsem ve svých textech nenapsal, že: „každá druhá turistka v Saudské Arábii je, ať už ve společnosti přítele nebo manžela, osahávána či sexuálně obtěžována Arabem.

Ale v mém textu stojí „ Taková přehnaná izolace, která brání mužům v kontaktu s arabskými ženami, má za následek osahávání a sexuální harašení každé druhé turistky, která navštíví arabský svět bez ohledu na to, jestli je v doprovodu svého manžela nebo přítele, který se stane neviditelným v očích dychtivých Arabů.“ Tahle země není pro muslimy - Část III.

Když pominu ten fakt, že jste nebyli schopní pochopit ani jednu jedinou větu z mého textu, kterou jste nejen špatně citovali, ale úmyslně změnili, aby se hodila Vašemu kontextu zesměšňování muslimů a Arabů, tak se nebudu divit, když bych se dozvěděl, že jste vůbec nečetli nebo přehlíželi ty desítky stran, které jsem popsal, než jste vypracovali a publikovali, co nazýváte odbornou analýzou.

Zrovna v tomto případě jsem nezmínil Saudskou Arábii, jelikož nežije z turistického ruchu, ani tam ženy nechodí odhalené, a ani nepředstavuje celý arabský svět. Je zřejmé, že jsem mluvil o arabských zemích mající masový turistický ruch včetně Tuniska, Maroka, Egypta atd., a jak se naši mladí muži chovají k turistkám na tržištích a na plážích. Jestli myslíte, že tyhle informace podněcují nenávist, jako kdyby o nich nikdo nevěděl nebo zesměšňování Arabů, natočil bych volné pokračování Účastníků zájezdu, ve kterém nebude chybět vyprávění krásných Češek o jejich dobrodružném a napínavém bloudění v našich tržištích.

Vyčítáte těm, které nazýváte islamofoby, vytrhávání mých textů z kontextu a jejich zneužívání k rozšiřování nenávisti. Co ale děláte Vy? Vzhledem k tomu, že nejste ani schopní uvádět tu jedinou větu v kontextu, kterou dokonce veřejně zkreslujete, tak bych se nedivil, kdybyste nepochopili ani ty pasáže, které výše citujete, když 95% čtenářů mých blogů je nevnímali tak, jak tvrdíte. Ba člověk si začíná pohrávat s myšlenkou, zdali jste se soustředili během vašich školních let na hodiny českého jazyka pojednávající o řečnických obratech a figurách jako hyperbola, metafora, ironie, nadsázka, atd.....

Požehnaný pan Ježíš říkal, „Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?“ (Mt 7,3).

PS: Vážení, před chvíli jsem si všiml níže diskuze z dnešního data 27/10/2015 na FB HateFree - Visitor Posts:

Vážně???? Tak co tady já vůbec řeším. Hned to zkopíruji do svého článku, abych nebyl tentokrát obviňován z toho, že beru HALUCINOGENY ......

[1] http://www.hatefree.cz/blo/analyzy/1049-analyza-verbez

[2] http://www.hatefree.cz/blo/aktuality/1181-odpoved-berrezouga

Autor: Hatem Berrezouga | pondělí 26.10.2015 23:35 | karma článku: 43.04 | přečteno: 5412x

Další články blogera

Hatem Berrezouga

Reakce (bývalého) předsedy MOP na můj otevřený dopis.

Očekával jsem seriózní odpovědi, ale dostal jsem dopis, který je plný polopravd a lží ze strany předsedy, který v tichosti odešel z funkce, aniž by o tom dal vědět veřejnosti s tvrzením, že je to teď korporace s mladými Čechy!

16.11.2017 v 8:43 | Karma článku: 15.01 | Přečteno: 679 | Diskuse

Hatem Berrezouga

Druhý otevřený dopis předsedovi Muslimské obce Praha, proč jsem dostal ban místo odpovědi?

Velmi podivuhodná a neuspokojující byla reakce na vaší oficiální FB stránce ohledně šíření textů, které v jejich celkovém kontextu a nezkrácené v arabštině otevřeně schvalují domácí násilí, bití žen za odmítání sexuálního

14.11.2017 v 14:22 | Karma článku: 28.46 | Přečteno: 1120 |

Hatem Berrezouga

Islám v kostce

„Život je vlastně celkem jednoduchý a zkomplikuje se jen tím, že sami na komplikovanosti trváme“. Jinak řečeno:

13.11.2017 v 9:37 | Karma článku: 31.10 | Přečteno: 1194 | Diskuse

Hatem Berrezouga

#Zubnikartacek aneb když Muslimská obec Praha šíří bití žen

Proč také nevymyslet svou vlastní kampaň? Ale na rozdíl od ostatních, odpověď nebude záhadou, ale najdete ji v jednom a tom samém blogu.

12.11.2017 v 14:44 | Karma článku: 27.90 | Přečteno: 1848 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Jaromír Hlubek

Nejlepší autonomní řídič je kůň

Tady se pořádají masáže na úrovni demagogie, přičemž většina redaktorů vůbec neví o čem mluví. Elektromobily, autonomní řízení, bonzácké hlášení přes GPS. Socialistická byrokracie chce lidem vnutit všeobecné dobro za účelem jejich

17.11.2017 v 21:11 | Karma článku: 17.41 | Přečteno: 276 | Diskuse

Josef Nožička

Rektor Bek při výročí 17. listopadu: prezidentské volby se nepovedly

Kromě mnoha pietních i protestních akcí se dnes při příležitosti výročí 17. listopadu konalo v našem hlavním městě studentské shromáždění, na kterém vystoupili i představitelé některých českých vysokých škol.

17.11.2017 v 19:40 | Karma článku: 35.82 | Přečteno: 992 | Diskuse

Karel Trčálek

Kéž v této zemi zvítězí zdravý rozum nad komedianty!

Čeští komedianti dostali parádní lekci z demokracie. Nás ostatní tato a jiné lekce ještě čekají, neboť zdravý rozum není opakem šílenství, ale jeho mocninou

17.11.2017 v 19:15 | Karma článku: 12.11 | Přečteno: 612 | Diskuse

Irena Fuchsová

Když tě zavřou, postarám se ti o děti

Letos poprvé jsem příchod 17. listopadu a všechno kolem, brala v klidu a dá se říct i lhostejně. Letos poprvé. Všechny minulé sedmnácté listopady jsem prožila ve zvláštní nervozitě, kterou jsem nechápala.

17.11.2017 v 18:11 | Karma článku: 16.47 | Přečteno: 642 | Diskuse

Karel Trčálek

Ze 17. listopadu se staly druhé české vánoce

Ačkoliv všichni dobře víme, že 17. listopad 1989 byl podvod, přesto teď bloumají pražskými ulicemi tisíce lidí v mystickém vytržení, že se dnes určitě něco velkého musí stát. Ale co? Narodí se spasitel a my budeme opět svobodní?

17.11.2017 v 14:42 | Karma článku: 23.46 | Přečteno: 848 | Diskuse
Počet článků 75 Celková karma 30.20 Průměrná čtenost 9723

Jmenuji se Hatem Berrezouga, vystudoval jsem anglickou literaturu v Tunisu a italsko-francouzskou filologii na FFUP v Olomouci. Přišel jsem do Čech v roce 1998, byl jsem aktivní v mezináboženských a mezikulturních debatách. Poté jsem se zabýval IT oblastí a již 10 let provádím turisty v historickém centru Prahy. V současné době se zabývám výukou cizích jazyků.

Kontaktní email: hatemb@seznam.czNajdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.