Otevřený dopis Ústředí muslimských obcí a Islámské nadaci v Praze

22. 08. 2015 22:08:33
Vzhledem k narůstajícímu násilí, strachu a intoleranci v mnoha oblastech světa včetně České republiky a jejich neblahým vlivům jak na život muslimů, tak nemuslimů,

považuji Vaše mlčení ohledně zásadních otázek vyvolávající ještě větší strach většiny obyvatel ČR z muslimů, za nepřijatelné v tak kritické době. Naposledy Vás vyzývala ke komunikaci s veřejností paní Rakušanová ve svém článku Váženým představitelům zdejších muslimských organizací a výstižně komentovala: „Dělat za těchto okolností mrtvé brouky znamená podporovat protiislámskou rétoriku. Nebo snad mlčíte proto, že k tomu nemáte co dodat?“.[1]

Pokud jste vzali na sebe zodpovědnost reprezentovat islám a jeho praxi v České republice, je Vaší povinností ujasnit jakékoliv nepochopení této víry a otevřeně deklarovat Vaše úmysly a plány.

Jestli si myslíte, že Vaše pštrosí politika Vás zachrání, anebo čekáte, že tato vlna pomine, jste na velkém omylu. Nepomine, a jak Čech rád konstatuje: „Bude hůř!“. Tím totiž nejen zhoršujete celkovou situaci, ale navíc vystavujete muslimské obyvatelé této republiky bezprostřednímu nebezpečí.

Je načase, abyste jasně, výstižně a podrobně odpovídali na následující otázky většiny obyvatel této republiky, kvůli kterým z muslimů a islámu mají strach:

 1. Prosazujete zde nepřijatelnou a nekompatibilní formu islámu se zdejší kulturou importovanou z ortodoxních zemí? Jak jinak vysvětlíte Vaše napojení na tyto státy, ze kterých jste buď pozvali učence, anebo jste tam poslali konvertity studovat? Financují Vaše aktivity tyto státy s nedemokratickými režimy? Jaká je Vaše pozice ohledně islamizace České republiky?
 2. Tvrdí se, že prostory, které fungují jako modlitebny, ve skutečnosti dostaly oprávnění pouze k tomu, aby fungovaly jako kancelář či jazyková škola. Jak je to ve skutečnosti s uvědoměním, že islámská legislativa přísně zakazuje podvádění ve smlouvách?
 3. Jak vysvětlíte snahu bývalého pražského imáma, který byl v té době členem Vaší organizace a možná u Vás stále účinkuje, k prosazování paralelní legislativy, i kdyby se týkala pouze rodinného práva? Máte k tomu oficiální oprávnění od českého státu, abyste konali takový krok, který by navíc prohloubil strach z muslimů a je vnímán jako jednoznačné porušování místních zákonů?
 4. Jak vysvětlíte některé netolerantní kázání ve Vašich prostorách, nemluvě o pořizování fotek se samopalem v místě určeném k modlitbě?
 5. Máte vůbec pod kontrolou Vaše prostory a Vaše konvertity? Jak jinak vysvětlíte vznik skupiny Šaría pro Česko, která neskrývá své úmysly zasahovat do legislativy této země? Doufám, že si dobře uvědomujete, že tito lidé konvertovali ve Vašich prostorách a ne na jiné planetě?
 6. Jak se stavíte k různým prohlášením ex-konvertitek o tom, že docházelo k domácímu násilí a byly zbité ve jménu islámu? Jelikož se ex-muslimky seznámily s těmi muslimy ve Vašich prostorách, prošetřovali jste vůbec tyto události? Jaký je Váš postoj k postavení ženy v islámu a opravdu považujete ženu za méněcennou s poloviční hodnotou?
 7. Jak se stavíte k otázkám trestu smrti za odpadlictví, ukamenování žen a různým veršům z Koránu používaných či zneužívaných k ospravedlnění násilí? Znáte kontext těch veršů, jak se k nim stavíte a proč je nevysvětlíte, když se opakovaně používají v rétorice proti islámu a zdůrazňují tím jeho násilný charakter?
 8. Jak se stavíte k tvrzení, že Prorok Muhammad byl pedofil, násilník, loupežník a islám je totožná ideologie s nacismem a komunismem a musí být zákonem zakázán?
 9. Jakým způsobem provádíte Halal porážky zvířat? V jakém prostředí se to děje, a za jakých podmínek, a zda nedochází k týrání zvířat? Jaký máte vztah k psům?
 10. Jaký je Váš vztah k umění, sochařství, malířství, hudbě, když ortodoxní země podporují ničení památek a zakazují hudbu? Jak se k tomu stavíte?
 11. Hodně se píše, že doporučujete vychovat své děti k nenávisti vůči nevěřícím a odlišování se od nich. Je to pravda? Jaký vůbec máte vztah k ostatním vírám, k ateistům a různým menšinám? Tvrdí se, že islám v tom případě doporučuje taqíju, což je lhaní s cílem oklamat ostatní. Jak se stavíte k takovému tvrzení?
 12. Vyčítá se Vám, že se neangažujete do žádných kulturních aktivit, které jsou nedílnou součástí integračního procesu. Můžete prosím Vás potvrdit nebo vyvrátit takové tvrzení a uvádět seznam kulturních festivalů, které jste organizovali pro veřejnost a s jakými kulturními spolky spolupracujete?
 13. Jak se stavíte k emigrační krizi vzhledem k tomu, že většina emigrantů pochází z islámských zemí? Jak jim budete pomáhat se integrovat, když ČR musí nevyhnutelně přijímat stovky, možná tisíce uprchlíků? Máte strategii k jejich integraci a k otázkám bezpečnosti, které trápí spoustu lidí?
 14. Proč jste po čtvrt století nereformovali Vaše vedení a pořád tam figurují stejní lidé, i přes skandály, kvůli kterým by jakékoliv vedení žijící v demokratické společnosti dávno odstoupilo? Jsou snad Vaše funkce doživotní?

Hledal jsem na internetu, bohužel jsem nenašel žádné fundované a podrobné odpovědi na tyto otázky. Když jsem navštívil Vaši webovou stránku „Tiskové centrum Islámské nadace v Praze“[2], překvapilo mě, že jediné, co děláte, je copy-paste nějakých článků, které jste se ani nenamáhali napsat. Rozum se mi zastavil, když jsem narazil na Vaši modlitbu k Alláhovi, aby poslal déšť pro Česko! Komu je adresovaná tato informace publikovaná na stránkách tiskového centra? Pro českou veřejnost? Doufám, že jste to mysleli jako vtip, jelikož jste znovu prokázali Vaši neznalost zdejší kultury a vnímám to jen jako další trapný pokus o vyvolání soucitu a porozumění v Češích jako tehdy před budovou MV. Tím v nich pouze vyvoláváte kroucení hlavy, jelikož tato země připisuje klimatické změny buď ke globálnímu oteplování, nebo pro milovníky konspiračních teorií, k projektu HAARP.

Vážení, jsem také muslim a nelíbí se mi, jak prezentujete islám a muslimy. Frustruje mě Vaše neschopnost jako oficiální organizace se jednoznačně vyjadřovat k aktuálním problémům a Vaše naprostá pasivita cokoliv obhajovat nebo vyvrátit. Osobně Vás viním ze zhoršení situace a nárůstu útoků buď na muslimy, nebo na jejich zařízení, a i z budoucích nevyhnutelných útoků, budete-li nadále provozovat stejnou politiku.

Pokud nebudete podrobně odpovídat na výše uvedené otázky a zodpovědně konfrontovat českou veřejnost, vyzývám Vás k hromadnému odstoupení z funkcí a zrušení islámských organizací. Místo toho si můžete klidně založit různé kluby a spolky pro Araby či jejich sympatizanty. Děláte islámu ostudu a jste primárně zodpovědní za hanobení jak Proroka, tak celého jeho učení a já jako bloger nehodlám obhajovat islám, jelikož je to Vaše práce, tak ji konejte a přesvědčte ostatní, že nemáme víru pro slabomyslné násilníky nebo okamžitě odstupte a nemluvte o islámu # NE MÝM JMÉNEM.

Muslimům v Evropě hrozí potopa a Vy se modlíte za déšť!!! Pokud se chcete modlit za déšť, v afrických zemích to potřebují nejvíce.

[1] Zdroj: http://www.denik.cz/rakusanova/vazenym-predstavitelum-zdejsich-muslimskych-organizaci-20150725.html

[2] https://www.facebook.com/islam.nadace?fref=ts

Autor: Hatem Berrezouga | sobota 22.8.2015 22:08 | karma článku: 47.34 | přečteno: 18874x

Další články blogera

Hatem Berrezouga

O Vánocích, aneb když je někdo přejedený, ale stále má místo pro Berrezougu.

Šéf Al-Firdausu mi vyhrožoval odpadlictvím, Lhoťan mě obvinil, že jsem vůdce radikálních muslimů v ČR a dvojitý agent IS a teď jistý pán Burkert aka „dekonšpirátor“ si vzal na sebe úkol odhalit jednoho „mohamedána“.

27.12.2018 v 11:04 | Karma článku: 19.30 | Přečteno: 615 |

Hatem Berrezouga

Opravdu islám evropské civilizaci nic nepřinesl?A co když Evropa sama rozšiřuje terorismus

Chtěl jsem psát sérii blogů o přínosech islámské civilizace do různých oblastí života, ale záhy jsem si uvědomil, že bych psal v minulém čase. Správná otázka by spíše zněla:Co přináší islám v současné době lidské civilizaci?

2.12.2018 v 22:08 | Karma článku: 41.27 | Přečteno: 5019 |

Hatem Berrezouga

Proč jsem stále muslimem?

To je otázka, kterou jsem dostal téměř po každém blogu kritizujícím některé islámské praktiky či chování muslimů a je to otázka, kterou si také sám sobě často kladu a budu se snažit na ni odpovídat.

18.11.2018 v 13:53 | Karma článku: 35.54 | Přečteno: 1500 |

Hatem Berrezouga

Aby se demokracie nezměnila v morální bahno

Když jsem psal „Jsem muslim a v těchto časech bych volil Zemana“, byly to jiné časy, kdy celá Evropa byla zaslepená svým destruktivním humanismem a bojem za „dobro“, ale věci se mění a moudrý vladař by je měl vnímat.

17.11.2018 v 15:13 | Karma článku: 16.63 | Přečteno: 861 |

Další články z rubriky Společnost

Oto Kaděrka

... politika je ŠPÍNA ... tamtěch...

Tak mne dnes radio sdělilo, že mediální guru z Barandova Jaroslav Soukup bude chtít ovládnout politickou scénu prostřednictvím své politické strany List Jaroslava Soukupa.

17.1.2019 v 9:53 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 0 | Diskuse

Lenka Káčerová

Návrat do práce

Návrat do práce po rodičovské dovolené je něco, z čeho máte na jednu stranu strach a na druhou stranu se těšíte...

17.1.2019 v 7:45 | Karma článku: 9.57 | Přečteno: 205 |

Pavel Szturc

Proč se vlastně stále motáme v kruhu?

Už delší dobu se mluví a píše o tom, jak je společnost rozdělena zhruba na dvě zdánlivě nesmiřitelné poloviny. Tento trend se týká v podstatě celé takzvané "západní společnosti". Naše země není a ani nemůže být výjimkou.

17.1.2019 v 7:28 | Karma článku: 7.26 | Přečteno: 209 | Diskuse

Tomáš Vodvářka

Den v ústavu pro mentálně hendikepované

Úroveň státu se pozná ne podle toho, jak jsou lidé bohatí, ale jak se stará o své nemohoucí a hendikepované spoluobčany. Nejsme na tom špatně.

17.1.2019 v 7:13 | Karma článku: 18.44 | Přečteno: 267 | Diskuse

Pavel Chalupský

Hendikep.

Berte prosím tohle slovo doslova a do písmene. Jde mi o pokus stanovit určitou pomyslnou citově výchovnou prioritu. Jde o hendikep ovlivňující člověka na celý život.

17.1.2019 v 6:44 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 62 | Diskuse
Počet článků 96 Celková karma 30.71 Průměrná čtenost 8638

Jmenuji se Hatem Berrezouga, vystudoval jsem anglickou literaturu v Tunisu a italsko-francouzskou filologii na FFUP v Olomouci. Přišel jsem do Čech v roce 1998, byl jsem aktivní v mezináboženských a mezikulturních debatách. Poté jsem se zabýval IT oblastí a již 10 let provádím turisty v historickém centru Prahy. V současné době se zabývám výukou cizích jazyků.

Kontaktní email: hatemb@seznam.cz

Najdete na iDNES.cz