Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Vyhlásilo Ústředí muslimských obcí džihád Policii ČR? Část I. z II.

10. 06. 2014 19:02:00
Když jsem psal sérii článků „Muslimové očima jednoho muslima“, měl jsem za cíl poukázat na skutečnost, že ne všichni muslimové souhlasí s praktikami islámských organizací, a také vzbudit v muslimech větší sebereflexi. Ale jak jsem očekával, nedočkal jsem se žádné reakce a muslimové jsou stále uvěznění ve svém virtuálním světě, nechtějí se probudit a koukat za stěny svých center. Ani jsem neslyšel žádný ohlas od bezproblémových muslimů. Jejich mlčení Češi bohužel interpretují jako souhlas. Když jsem se dozvěděl, že ÚMO uvažuje o podání ústavní stížnosti proti Policii ČR, přešel mne humor a hodlám věci nazývat pravými jmény.

Když začneme příběh od konce, tak zní: Policie zneuctila posvátné místo, útočila na mírumilovné muslimy před páteční modlitbou, a tím urazila jejich náboženské cítění. Zásah odsoudily náboženské církve a jedna zelená politická strana atd. Muslimové očekávají, že se jim český stát omluví, a pokud ne, tak možná kauza poletí do Štrasburku. Problém je v tom, že nejen podle oficiálních anket, ale i nálady českých občanů i Evropanů, více než dvě třetiny z nich vnímají islám jako násilné, netolerantní náboženství nekompatibilní s evropskou kulturou představující hrozbu jak pro jejich identitu, tak systém hodnot.

Opravdu byli Policie ČR a čeští občané od začátku naladěni proti muslimům? A opravdu jsou muslimové oběti velkého příkoří?

Není náhodou, že slovo člověk (v arabštině insáan) je odvozeno od slovesa nesije, což znamená zapomínat. Tím Stvořitel vysvětluje, že podstata člověka je zapomnětlivost, a také nevděčnost, a proto je načase psát příběh od začátku a připomnenout muslimům, kdo jsou a jakou roli v něm hrají.

Muslimové, kteří přišli do ČR, jsou buď dezertéři, nebo uprchlíci. Vypadá to hodně urážlivě, ale bohužel pravda bolí. Sice mohou argumentovat tím, že přišli jako studenti za účelem kulturních výměn nebo jako podnikatelé, ale znal jsem je a vím, odkud všichni pocházíme. Utekli jsme z válek, které se proti nám z různých důvodů vedou nebo z důvodu útisku diktátorských režimů, z chudoby a hledání jiného zdroje obživy na materiálně bohatším Západě, který má fungující dopravu, sociální systém, svobodu myšlení. Tihle muslimové z arabského světa a Afriky prosili na českých ambasádách ve svých zemích, dělali vše, aby jim ukázali, že si zaslouží mezi nimi žít, a v žádném případě se nestanou bezpečnostní ani kulturní hrozbou. Získali jejich důvěru a Češi je pustili mezi vlastní lid, dali jim stipendia, trvalé pobyty, dokonce občanství a stejná práva, možnosti koupit domy, auta, oženit se a rozvést se..

Pamatuji si, když jsem před sedmnácti lety mluvil s muslimy, kteří uprchli z kolonizovaných zemí do republiky, tázal jsem se jich, zda neměli spíše bojovat ve vlastní zemi. Udivila mne jejich odpověď, že přišli sem bojovat jinak, prý kulturně. Odpovídal jsem narovinu, že jsem sám mohl zůstat v Tunisu a bojovat proti systému, ale byl jsem srab, vzdal jsem to a rozhodl jsem se začínat jinde. Rozdíl mezi mnou a Vámi je ten, že všichni jsme srabi, ale Vy si to nepřipouštíte. Nosíte v sobě boj, který se měl konat jinde. V islámu se boj koná jedině na bojišti. Různé verše v Koránu ukazují, že boj je tvrdou alternativou a realitou a člověk má právo se bránit a přiklonit se ke smíření, ale rozhodně nepřinést boje na cizí území, se kterými jsme uzavřeli úmluvu! Prorok Muhammad (mír s ním) říkal: „Nepřejte si potkat svého nepřítele, ale když na vás útočí, buďte trpěliví a neutíkejte.“ [1] Muslimové utekli ze svých zemí a porušovali tím i islámský zákon.

Již jsem odsoudil zásah ÚOOZ a porušování posvátnosti, ale co pořád nedochází muslimům, je to, co k tomu vedlo a jak se k tomu hodlají postavit. V každém případě i tím porušují islámské zákony. Vysvětlím Vám, jakým způsobem.

Zaprvé

V Koránu je přísně zakázáno, aby muslim porušil své úmluvy, uzavřené jak se Stvořitelem, tak s lidmi bez ohledů na jejich vyznání. V Koránu jsou popsaní jako „Ti, kdož věrně úmluvu s Alláhem dodržují a smlouvy své neporušují,,[2] Stejně jako je přísně zakázáno, aby nasadil přetvářku a uchýlil se k pokrytectví jako způsobu boje. Prorok Muhammad (mír s ním) pravil: „Lidé jsou jako kovy. Ti, kdož jsou znamenitými lidmi v předislámské době, jsou znamenití i v islámu, pokud získají patřičné znalosti a pochopí islám. Nejlepšími lidmi v islámu jsou ti, kdož netouží po pozici vůdce a nejhorší mezi lidmi jsou lidé s dvojí tváří, kteří jedněm lidem nastavují jednu tvář a druhým druhou.“ [3]

Mnozí z Vás budou překvapení a nebudou s tím souhlasit, protože tvrdí, že přetvářka a lest je islámským zákonem v boji a hodně se používá slovo taqíjjá (přetvářka). Toto slovo neexistuje v koránském textu a možná je praktikován určitými směry v islámu, ale nechám na ně, aby se k tomu vyjádřili, ale rozhodně o tom napíši článek. Následující výrok, který připouští lhaní v islámu zní: „Lhářem není ten, kdo se snaží přivést lidi k usmíření a mluví dobře, aby zahnal hádku nebo přinesl dobro.“ V jiné verzi stojí: „Nikdy jsem neslyšela Proroka (mír s ním) povolit lež kromě tří případů: ve válce, při usmiřování lidí a při hovoru manžela s manželkou a manželky s manželem (když si manželé lichotí – nejkrásnější, nejlepší na světě - NE podvádění atp!)“. [4]

Islám uznává lest ve válce, ale musí tomu předcházet oficiální a otevřené vyhlašení války. Nemá začínat agresí bez vědomí druhé strany, pokud s nimi mají uzavřené mírové dohody či úmluvy. Lest ve válce můžeme srovnávat s Vyloděním, které spojenci podnikli proti Němcům a vydali falešné zprávy o místě a čase jeho konání. Ve válce nepřipadá v úvahu, aby prozradili nepříteli své plány.

Stejně jako v islámu, pokud se člověk cítí ukřivděn nebo porušili jeho posvátnost a on hodlá bojovat, musí dát nepřátelům na vědomí, že je smlouva vypovězena a on s nimi vstoupil do války a má zakázáno podnikat jakoukoliv akci proti nepřátelům bez předchozího varování. V Koránu stojí: „Jestliže se obáváte zrady ze strany některého lidu, vraťte jim úmluvu nazpátek stejným způsobem.“ [5]

Nyní bych rád citoval pár úryvků z webových stránek, aby měli jak Češi, tak i ti neviditelní bezproblémoví muslimové představu, jaká nepřijatelná forma islámu se zde rozšiřuje pod záštitou ÚMO:

Například: „Český úřední sňatek či úřední rozvod zde v České republice, pro nás pro muslimy v islámu nemá žádnou váhu, je to kus papíru." [6] Nejenže se útočí na místní zákony, ale přisvojují si práva, která jim nedal český ani žádný islámsky stát. Nedávno jsem mluvil s tuniským Attaché na velvyslanectví a potvrdil nelegalitu Islámské komise pro rodinu. Řekl, že sami neuznávají platnost takových sňatků, ba že dokonce porušují mezinárodní zákony a dohody. Pokud ÚMO nebo jeho IKR neví, tak se český úřední sňatek či rozvod následně registruje u příslušné ambasády, a tudíž i v odpovídající islámské zemi, a poté se podle toho řeší práva na dědictví, rozvod, alimenty, péče o děti.. Snad už chápete, že papíry, které Komise vydává, jsou jen odpůstky na sex, které nemají žádnou právní platnost v ČR ani islámských zemích.

Útočí se také na české státní orgány (ÚOOZ, BIS) s obviněním, že se proti muslimům od začátku spikly, útočí na ně bezdůvodně, protože prostě nemají rádi muslimy?! A „cíl tajných služeb ve vztahu k muslimům je zasadit do jejich srdcí nedůvěru v ostatní muslimy a zároveň strach z policie. Pomocí těchto dvou věcí jsou schopni mít muslimy pod kontrolou“. [7] Navíc účast muslimů u českých voleb je považována za „dobrovolné schvalování zákonů, které odporují těm Božím a je to aktem odpadlictví od víry... Ale mohou se jich účastnit na potlačení většího zla.“ ?! [8] Dále cituji: „To vaše (české) zákony, které jsou vymyšlené lidmi, jsou středověké, nespravedlivé a zvrhlé.“ [9] Urážejí se tam křesťani a židi tím, že se o nich tvrdí, že nejenže jsou nevěřící, ale dokonce: „Křesťanství a všechna ostatní náboženství kromě islámu jsou ve skutečnosti jen sekty...založené na velmi omezených myšlenkách.“?! [10] Dále zakazují účast na oslavách, přijímání a darování dárků během určitých oslav. [11]. Přátelství mezi muslimy a nevěřícími existuje jen z obchodních důvodu.[12] „Manželství s křesťankou a židovkou je velice nedoporučené“ A navíc obsah je urážlivý, jelikož údajně většina křesťanek páchají cizoložství.“ [13] O postavení musimských žen se píše: „Manželé by měli svůj společný život řídit společně a radit se o něm. Pokud se ale neshodnou, pak musí žena respektovat rozhodnutí manžela (a kdyby byl debil?!)..“, nemluvě a ženské obřízce. [14] Nabádají k nerespektu školního řádu a vyzývají k boji, aby se prosazoval šátek ve školách a pokud neuspějí, IKR či někdo z mešity to bude osobně řešit s vedením školy. [15] V neposlední řadě zákaz hudby [16], zákaz zobrazení i kreslení pro děti. [17]

Kdo páchá agresi proti komu, když čteme, co je výše uvedeno? Opravdu jsou to Češi, kteří přišli k nám do arabských zemí a zneuctili naše mešity a naše zákony a šlapali na naše hodnoty nebo jsou to spíše muslimové, kteří dobrovolně přišli do ČR a skrze ÚMO vědomě či nevědomě útočí na české zákony a hodnoty? A nedávají náhodou najevo nejen svou neochotu integrovat se do společnosti, ale ohrožují i integraci vlastních dětí? A říká muslimům něco termín dětská psychologie? Ví vůbec, jakému tlaku budou ve školách vystaveny, když se budou řešit svátky, dětské tábory? Mohu Vám dát více než jeden příklad, když děti muslimů byly kvůli tomu šikanováni a následně nechtěly ani do školy, a ani nemohly mít kamarády opačného pohlaví. Počítali muslimové s tím, že jejich dcera nebo syn se mohou zamilovat do nějakého nevěřícího Honzy nebo Katky? A člověk si dál může představovat důsledky této represe malých dětí mimo jejich přirozený prostor, kterým měla být islámské země, pokud usilují o islámskou výchovu. Změnit celou českou společnost, aby vyhověla jejich představám o správné islámské výchově, je další důkaz žití ve virtuálním světě.

Zadruhé

Islám zakazuje používání jiné legislativy kromě té, kterou sám Alláh seslal v Koránu: „Ti pak, kdož nesoudí podle toho, co seslal Alláh, jsou nevěřící.“ [18] V tomto verši Alláh vyčítal Izraelitům a křesťanům, že přestali soudit podle Tóry a Evangelií. Muslimové vyvodili z kontextu, že se tato výčitka vztahuje i na ně, pokud se budou chovat stejně a soudit podle jiných zakonů než těch, které byly zjevené Stvořitelem a četné Prorokovy výroky nabádají muslimy, aby je dodržovali.

Není to největší forma pokrytectví, že se ÚMO uchýlí k neislámské ústavě, aby žaloval stát, jehož ústavu neuznává? Není to největší forma nevděčnosti, že chtějí používat proti lidem ta samá práva, která jim byla darována? Milí muslimové, kdo Vám vůbec povolil zde vybudovat Vaše modlitebny? Nebyl to náhodou ten stejný nevěřící stát, který hodláte žalovat? Milí muslimové, pořád Vám nedochází rozdíl mezi právy a dary? Pořád Vám nedochází, že jdete zatvrzele proti tomuto státu, který Vás přijal, a pácháte vůči němu největší křivdu? A jestli si myslíte, že s českým občanstvím se z Vás stanou Češi se stejnými právy, tak se hluboce mýlíte. Za práva se musí bojovat, obětovat a zasloužit si je. Řekněte mi, byli jste Vy nebo Vaši předkové, kdo krváceli v bojích s knížetem Boleslavem I. na řece Lech? Dotklo se snad Vás nebo Vašich předků upálení mistra Jana Husa a bojovali jste snad po boku Jana Žižky a dějiny se o tom jen zapomněly zmínit? Nebo byli jste Vy nebo Vaši chrabří předkové, kdo bránili Prahu proti Švédům během jejího obléhání, že si ji teď nárokujete? Chápu, že Vás oklamal fakt, že Češi časem přestali bojovat, protože vždy byli zrazení, ale řekněte mi, cinkali jste s nimi aspoň klíčema na Václaváku během Sametové revoluce? Že teď máte tu nehoráznou drzost nárokovat si stejná práva? A ti z Vás, kteří si myslí, že když pracují a jsou bezproblémoví, že k Vám mají přistupovat se zvláštními právy a privilegii, tak se hluboce mýlíte, podmínky Vašeho pobytu zde jsou následující: respektovat zákony a nezasahovat do nich (což znamená: nekritizovat, neproklínat, nezměnit, nevylepšit, prostě nesahat na ně, ba dokonce naznačujete, že tím pomáháte českému státu řešit jeho problémy, když Vás o to ani nežádal?!).

Možná si budete myslet, že lezu do zadku Čechům a mnozí z Vás, kteří mě znali předtím, a hlavně to tzv. Vaše vedení, ví dobře, že jsem se nenechal zkrotit a dělali všechno pro to, aby se zbavili schopných lidí a nechali děti, které vyrostly a teď jim způsobují šílené problémy. Ti, kteří mě neznají, mne budou obviňovat, že pracuji pro BIS nebo mám občanství a bojím se ho ztratit, protože jak znám muslimy, vždycky hledají chyby všude kromě v sobě samých. Jen pro Vaši informaci, české občanství jsem nedostal, jelikož v odpovědi od českých úřadů stálo, že jsem nesplnil některé podmínky, abych byl řádným občanem. Nebral jsem to však osobně a nezabránilo mi to se ponořit do české kultury a chápat její myšlení a jsem vděčný za poskytnutí trvalého pobytu, který nepovažuji za samozřejmost ani nárok. Není náhodou, že se z dětí, které dostávají, co chtějí bez úsilí, stanou rozmazlení prcci, kteří berou všechno jako samozřejmost a právo, až se jim rodič rozhodne dát na zadek, aby se vzbudily z té iluze.

Tragédie emigrantů spočívá v tom, že utíkají z jedné iluze, aby spadli v druhé. Byla doba, když jsem sám porušil ty samé islámské hodnoty, o kterých jsem přednášel, ale vzpomněl jsem si na výčitku v Koránu: „Vy, kteří věříte! Proč říkáte to, co nečiníte? Pro Alláha je velice opovrženíhodné, že říkáte něco, co neděláte.“ [19] Tak jsem se rozhodl mlčet a zabývat se svým nitrem, a až pak svým okolím. Pochopil jsem, že člověk nikdy neuteče před sebou samým, ani před mizernou realitou, ze které utekl, protože ho bude pronásledovat po zbytek života, i kdyby změnil oblečení, pas, občanství, jídlo, jazyk.. Najednou jsem začal chápat skutečný význam vlastenectví a začal jsem více milovat svou zem, i když sem ji opustil, protože tehdy jsem si myslel, že mi ukřivdila, protože jsem byl bezmocný cokoliv změnit. Opustil jsem ji, abych nakonec pochopil, že jsem začal křivdit té hostitelské zemi, která mě přijala, tím, že jsem v ní chtěl prosadit změny, které bych si přál vidět ve své vlasti.

A pak mi došlo, v čem všichni děláme chybu, a najednou jsem cítil vděčnost zemi České, že mi to došlo, a proto jsem se rozhodl znovu nežádat o občanství, protože je to největší klam, který mi Evropa poskytla. Rád ji navštívím, rád v ní pobývám, ale pochopil jsem, že člověk má bojovat pro svou zem a ne proti ní. Má být ve své zemi a být trpělivý na své krajany, i když ho nechápou, má dělat vše, co je v jeho silách, aby je vzdělával, zvýšil jejich vědomosti, aby měli fungující dopravu, lepší nemocnice, spravedlivější sociální systém a pomáhal jim respektovat svobodu myšlení. Tam se měl konat ten boj a postupně s nimi kráčet ke svobodě. A věřte, tohle by naplnilo prázdnotu Vašich zbloudilých duší v cizím území, práva získaná a zasloužená chutnají lépe než ta darovaná.

Kvůli tomu otevřeně odsuzuji chování ÚMO a několika jejich členů, protože jsem si zvolil víru, kterou oni špatně reprezentují a ta samá víra mi přikazuje, abych byl spravedlivý k lidem, kteří mi můžou sice ukřivdit, avšak nemám je soudit za jeden špatný čin a nezapomenout na všechno dobré, co mi poskytli. Protože už konečně uznávám víru, která mi říká, abych neutíkal sám před sebou, nemlčel a nezatajil pravdu, i kdybych svědčil proti svým příbuzným i proti sobě samému.

Vy, kteří věříte! Buďte přímí před Alláhem a buďte svědky spravedlivými. Nechť nenávist k lidu nevěřících vás neuvede do hříchu tím, že budete nespravedliví. Buďte spravedliví - a to je blíže k bohabojnosti - a bojte se Alláha, neboť Alláh je dobře zpraven o všem, co děláte. [20]

Vy, kteří věříte! Buďte vytrvalí ve spravedlnosti, svědčíte-li před Alláhem, byť i to bylo proti vám samým či rodičům anebo blízkým příbuzným a ať jedná se o bohaté či chudé, vždyť Alláh je ochráncem obojích! Nenásledujte tedy vášně své před spravedlností! A jestliže ji zkřivíte anebo od ní uhnete, tedy Alláh je dobře zpraven o všem, co děláte.[21][1] Autentický výrok – Buchárí

[2] Korán (Kapitola 13:20)

[3] Auntentický výrok – Buchárí a Muslim

[4] Autentický výrok – Umm Kulthum, Buchárí a Muslim

[5] Korán (Kapitola 8:58)

[13] http://www.sunna.cz/index.php?menu=fatwabanka&page=1&category_id=8&fatwa_id=826&o826=1

[18] Korán (Kapitola 5:44)

[19] Korán (Kapitola 61:2,3)

[20] Korán (Kapitola 5:8)

[21] Korán (Kapitola 4:135)

Autor: Hatem Berrezouga | úterý 10.6.2014 19:02 | karma článku: 34.76 | přečteno: 5783x

Další články blogera

Hatem Berrezouga

An Open Letter to Al-Jazeera from a Muslim living in Prague.

The Crazy and Shameful Reality of Islam and Muslim Leaders in the Czech Republic. Dear Al-Jazeera, Dear Mr. Heijmans, As a Muslim, I am outraged by the lies and the bias both Muslim community leaders, Raed Shaikh and Vladimir Sanka

22.11.2017 v 21:21 | Karma článku: 28.15 | Přečteno: 1468 | Diskuse

Hatem Berrezouga

Muslimská obec borgů (MOB).

Ani utajené odstoupení předsedy MOP, ani přeměna náboženské obce na „korporaci mladých konvertitů“, a ani součet jejich kolektivního vědomí nezabránily hanobení českého národa jako nejrasističtějšího vůči menšinám včetně Židů!

20.11.2017 v 13:11 | Karma článku: 33.51 | Přečteno: 1561 | Diskuse

Hatem Berrezouga

Reakce (bývalého) předsedy MOP na můj otevřený dopis.

Očekával jsem seriózní odpovědi, ale dostal jsem dopis, který je plný polopravd a lží ze strany předsedy, který v tichosti odešel z funkce, aniž by o tom dal vědět veřejnosti s tvrzením, že je to teď korporace s mladými Čechy!

16.11.2017 v 8:43 | Karma článku: 18.01 | Přečteno: 859 | Diskuse

Hatem Berrezouga

Druhý otevřený dopis předsedovi Muslimské obce Praha, proč jsem dostal ban místo odpovědi?

Velmi podivuhodná a neuspokojující byla reakce na vaší oficiální FB stránce ohledně šíření textů, které v jejich celkovém kontextu a nezkrácené v arabštině otevřeně schvalují domácí násilí, bití žen za odmítání sexuálního

14.11.2017 v 14:22 | Karma článku: 29.16 | Přečteno: 1200 |

Další články z rubriky Společnost

Jitka Zámečníková

VAŠE AUTO NENÍ TREZOR

Tak tenhle nápis máme vrytý do naší paměťové stopy asi všichni. Nechávat cenné předměty na sedadle automobilu může jen blázen... a já...

24.11.2017 v 17:21 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 58 | Diskuse

Karol Wild

Mám problém

Tím problémem je stručné hodnocení politiků i politických stran a hnutí. Slova létají vzduchem a každý použije to, co se mu hodí.

24.11.2017 v 17:17 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 43 | Diskuse

Jan Ziegler

Maršál Koněv se podílel na komunistickém teroru

Velký spor nyní vyřešilo zastupitelstvo Městské části Prahy 6, které i přes odpor komunistů rozhodlo, že u sochy maršála Koněva v Bubenči bude doplňková tabulka, jež připomene i kontroverzní činy tohoto vojevůdce.

24.11.2017 v 16:14 | Karma článku: 20.23 | Přečteno: 350 | Diskuse

Jana Slaninová

I povstaly nové Šárky a zapíchly Ctirady

"Muži, ta sexistická a zlá stvoření, jsou hodni vyhubení!" vzala si slovo šéfka všech žen, takto Svatá Číča. "A je jedno, jestli jsme jim to my ženy dovolily, či nikoli. Musí trpět, jako jsme po staletí trpěly my!"

24.11.2017 v 14:15 | Karma článku: 21.75 | Přečteno: 525 | Diskuse

Přemysl Čech

Rusko a doping: - my nic, jinde hledejte viníky

Podle ruského vicepremiéra a bývalého ministra sportu Vitalije Mutka nenese vinu za skandál kolem dopingu ruských biatlonistů a biatlonistek v souvislosti se ZOH v Soči v roce 2014 Rusko, ale naopak MOV a WADA. A kdyby jen to!

24.11.2017 v 13:15 | Karma článku: 10.25 | Přečteno: 209 | Diskuse
Počet článků 77 Celková karma 30.56 Průměrná čtenost 9522

Jmenuji se Hatem Berrezouga, vystudoval jsem anglickou literaturu v Tunisu a italsko-francouzskou filologii na FFUP v Olomouci. Přišel jsem do Čech v roce 1998, byl jsem aktivní v mezináboženských a mezikulturních debatách. Poté jsem se zabýval IT oblastí a již 10 let provádím turisty v historickém centru Prahy. V současné době se zabývám výukou cizích jazyků.

Kontaktní email: hatemb@seznam.czNajdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.