Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Dialog s "nevěřícím psem". Část 3 - Islám a muslim

1. 12. 2016 0:36:48
Už teď víme, že slovo káfir v Koránu nemá nic společného s nevěřícím psem ani slovo dín s náboženstvím a teď je čas objevit hrůzostrašné slovo islám, jehož interpretace v médiích kolísá od podřízenosti k nadřazenosti.

Slovo islám pochází z trilaterálního kořene „slm“ a se správnou vokalizaci se čte „selime[1] a říká se „selime fulénon minel éféti selémeten“, tedy být zdravý, bez nedostatků, bez nedokonalostí, potřeb (jídla, spánku..), bez vad, ať jsou zjevné či skryté – být zdravý na těle i na duši. V Koránu se mluví o „qalb salím“ (Korán 26:89) čili zdravé a upřímné srdce, když se jedná o nitro člověka, anebo také o bytosti bez fyzické zjevné vady „musslamaton lé šijete fíhe“ (Korán 2:71)[2].

Trilaterální kořen „slm“ hlavně poukazuje na dobré zdraví a stav bez nedostatků a to je jedna z vlastností a jmen Stvořitele, „as-Salém“ či ten, který je osvobozen od veškerých projevů strádání, nedostatků a vad.[3] A proto v koránském textu najdeme, že jeden z názvů ráje je „dár-as-salém“, neboli dům bez nedostatků a strádaní, ať jsou hmotné či duchovní, na rozdíl od našeho světa, „dár al-imtihán“ neboli dům zkoušek, kde všechno podléhá proměnám.

„Život pozemský se věru podobá vodě, kterou jsme seslali z nebe: mísí se s rostlinstvem země, jímž lidé a zvířata se živí. A když země se přioděje ozdobami svými a krásnou se stane, tu domnívají se její obyvatelé, že jsou vládci jejími; však zasáhne je rozkaz Náš v noci či ve dne a učiníme ji jako pole pokosené, tak jako by včera nebyla ani vzkvétala. A takto činíme znamení Svá srozumitelnými pro lid přemýšlivý. A Stvořitel zve lidi do domů bez nedostatků, strádání (dár as-salém) a míru a vede po stezce přímé toho, kdo chce[4]. (Korán 10:25-26)

As-salém a as-salémeh znamenají také být v bezpečí a necítit žádné obavy. „Vstupte do nich (zahrad ráje) s pokojem (bi-salém) a bezpečni!" (Korán 15:46)

„Alláh povede ty, kdož usilují, po cestách míru a bezpečí (subul as-salém)“ (Korán 5:16)

As-salém, znamenající mír, je zjeveným pozdravem všem prorokům[5].

„Avšak když vcházíte do domů, pozdravte se navzájem pozdravem od Alláha as-salému ́alajkum (mír s vámi) pozdravem požehnaným, dobrým.“ (Korán 24:61)

Sloveso salleme, znamená pozdravit a v jiných kontextech: přijímat něco s přesvědčením, zavést to do praxe a smířit se s něčím.[6]

Další podstatné jméno odvozené od kořene slm, je silm, znamenající také mír.

„Vy, kteří věříte, vejděte všichni v mír (silm) a nenásledujte kroky satanovy, vždyť on je pro vás nepřítelem zjevným!“ (Korán 2:208)

Sloveso asleme, ze kterého je odvozeno podstatné jméno islám, je v arabštině definováno jako „inquijád, li ennehu jeslimu minel ibé ́wel imtiná ́a“ čili dobrovolné následování osvobozené od veškerých projevů odmítnutí z pýchy.[7] A to je opak slovesa ebé v arabštině, které znamená odmítnout něco dělat jen z čiré pýchy, a ne kvůli neschopnosti konání.[8]

„A když řekli jsme andělům: "Pomáhejte Adamovi v konání jeho úkolu (usžudú). Všichni přikyvovali souhlasně s úctou kromě Iblíse[9] (satana), jenž to odmítl z pýchy (ebé), povyšoval se a stal se jedním z těch, kdo vědomě odmítli vedení a byli nevděční vůči svému Stvořiteli (a byl jedním z Káfir-ín).“ (Korán 2:34)[10]

Proto slovo muslim podle koránském kontextu je ten, který dobrovolně následuje pravdu či cestu postavenou na bádání, následovaní znamení vedoucích k nalezení bezpečí a míru jak vnitřního, tak vnějšího bez žádného náznaku pýchy, zjevné či skryté, a to i kdyby ta nalezená pravda svědčila proti němu a všemu, co předtím považoval za pravdivé, měl by ji pokorně přijímat, následovat a smířit se s ní. Tím nenapodobuje chování satana, který ji vědomě z čiré pýchy odmítl, když nevyhověla jeho egu.

„Vy, kteří věříte! Buďte vytrvalí ve spravedlnosti, svědčíte-li před Alláhem, byť i to bylo proti vám samým či rodičům anebo blízkým příbuzným a ať jedná se o bohaté či chudé, vždyť Alláh je ochráncem obojích! Nenásledujte tedy vášně své před spravedlností.“ (Korán 4:135)

V arabštině existuje další sloveso „istaslame“, které bývá zaměňováno se slovem asleme a následně i s podstatným jménem islám a muslim.

Istaslame znamená vzdát se a ztratit veškerou vůli a moc cokoliv změnit. Podstatné jméno pak istislám, mustaslim- mn. č. mustaslimům. V Koránu se toto sloveso vyskytuje jen v případě nespravedlivých lidí, kteří si mysleli, že je nepostihne žádná spravedlnost a nebudou vzkříšeni. „ (A andělům bude přikázáno) zastavte je, neb tázání budou! "Co je s vámi, že nepomáháte si navzájem?" Naopak, v tom Dni, oni se vzdávají a bezmocní budou (mustaslimůn). (Korán 37 :24-26)

Ve světle tohoto etymologického vysvětlení kořene slm v koránském kontextu si můžeme položit následující otázku:

Jaký by tedy měl být význam a správný překlad koránského verše, přeloženého od Hrbka jako: „Náboženstvím jediným u Boha jest věru islám(Korán 3:19), který je často používán, aby označil islám jako nejmladší náboženství, či dokonce jediné pravé náboženství, které vyloučí všechna ostatní a bude dominovat světu? V arabštině zní „Inne Dín inde Alláhi al-islám“. Myslím, že už jste, milí čtenáři, schopní rozeznat klíčová slova jako dín, Alláh a islám. Význam tohoto verše tedy je: „Závazek mezi člověkem a svým Stvořitelem (význam jména Alláh ar.), který mu svěřil do péče pozemský svět do určité lhůty, aby se k němu i ke svému životu zodpovědně choval a podle toho bude souzen, a proto má následovat cestu postavenou na hledání znamení, pátrání po znalostech a jejich správném pochopení (význam slova dín). Až ji najde, má ji dobrovolně a bez pýchy přijímat, následovat a hlavně pracovat na uzdravování svého nitra stejně jako svého zevnějšku (význam slova islám). Cesta, když je správně pochopená, nakonec vede pokolení Adama i dalších bytostí zpět k jejich původnímu domu, dar as-salem, kde získají zpátky stav dokonalosti, bez potřeb, vad a nedostatků.“

A muslim je každý, kdo takovou cestu pokorně podnikne a usiluje o to, aby zaslouženě získal zpět, co původně nedocenil a ztratil po svém pádu.

Proto jsem muslim a ne mustaslim a moje cesta je islám a ne istislám.

PS: Příští blog bude o další klíčové terminologii, přeložené do češtiny jako osud a vůle, abych odpovídal na tvrzení pana Frýborta, že já, jako muslim: „nemám svou vlastní vůli, svou zodpovědnost, tím pádem ani svědomí.“ [11]

[1] Výkladový slovník as-Siháh fil-Logah

[2] Ar-Rágib al-Asfahání, Mufradát Alfádh al-Qurán (Slovník koránských hesel v kontextu)

[3] Výkladový slovník Maqáís al-Logah

[4] Hrbek přeložil „men jašá“ jako koho chce, tím pádem verš zní tak, že Stvořitel vybírá podle libosti. Podrobné vysvětlení bude následovat v blogu pojednávajícím o vůli, volbě a osudu v Koránu.

[5] Podobný význam šalom v Hebrejštině

[6] Tato slova „jusallimú taslíme“, Hrbek přeložil, jako kdyby člověk neměl vůli „... a podrobí se plným podrobením.“ (Korán 4:65)

[7] Výkladový slovník Maqáís al-Logah

[8] Tantáwi, al-Wasít fi Tafsír al-Qurán

[9] Iblís: ar. rebelující (neprávem). Sloveso eblese vyjadřuje zoufalý stav. A když se týká provinilé osoby, vyjadřuje buď mlčení z udivení, nebo z nedostatku argumentů.

[10] V českém překladu od Hrbka tento verš zní: „Padněte na zem před Adamem!", tu padli všichni kromě Iblíse, jenž to odmítl, zpychl a stal se jedním z nevěřících.“ Znovu je tento český překlad verše doslovný. Ar-Rághib poznamenal ve svém nejznámějším díle „Mufradát Alfádh al-Qurán“ sloveso „sžd“ v jazyce Arabů neznamená jen uklonit se a položit tvář na zem, ale původně znamenal přikyvovat souhlasně, pokorně a s úctou. Toto sloveso se používá v koránském textu i v souvislosti s hvězdami, slunci, rostlinami a neznamená to, že padají na zem nebo na tvář, ale že si je Stvořitel podmanil (a fungují podle určitého řádu). A stejně tak musíme pochopit verš, ve kterém Stvořitel řekl Izraelitům, aby prošli bránou „sužžadan“. Neznamená to, že mají projít bránou s tvářemi na zemi, ale aby vstoupili do města pokorně a s úctou ke Stvořiteli (Korán 4:154). Al-Qurtubí zaznamenal podobný význam a uváděl příklad v jazyce dávných Arabů „ajnon sážidah“, tedy klopení zraku z úcty k někomu.

[11] Luděk Frýbort: V islámu člověk nemá svou vlastní vůli, svou zodpovědnost, tím pádem ani svědomí http://www.rozhlas.cz/dvojka/kupredudominulosti/_zprava/ludek-frybort-v-islamu-clovek-nema-svou-vlastni-vuli-svou-zodpovednost-tim-padem-ani-svedomi--1512205

Autor: Hatem Berrezouga | čtvrtek 1.12.2016 0:36 | karma článku: 22.71 | přečteno: 1362x

Další články blogera

Hatem Berrezouga

Jsem muslim a jsem rasista.

Češi vyhráli zlatou medaili v rasismu, podle 15 let trvajícího odborného harvardského průzkumu, založeného na reakcích 280 000 respondentů napříč Evropou při zhlédnutí jednotlivých obličejů.

19.7.2017 v 15:57 | Karma článku: 47.26 | Přečteno: 13306 | Diskuse

Hatem Berrezouga

Ano, právo šaría je moudré. Evropa to pochopí.

Tuto větu předčasně pronesl jeden z islámských guru v Čechách. Teprve teď si uvědomuji její genialitu. Jako Sibyla pokračoval, že „Evropané jen potřebují čas na to, aby ji pochopili.“

16.7.2017 v 18:25 | Karma článku: 48.23 | Přečteno: 25733 | Diskuse

Hatem Berrezouga

Die Sonate o pravdoláskaři.

Znáte ten pocit, když všechno začíná vypadat jako z blbého filmu, nebo ten pocit, když se nedokážete vzbudit ze špatného snu do té míry, že se začínáte bát, že už to Není Sen, ale Realita?

14.7.2017 v 10:56 | Karma článku: 40.94 | Přečteno: 3322 | Diskuse

Hatem Berrezouga

Západ a jeho pokřivený altruismus

Překvapila mě reakce určitých Čechů na můj poslední blog ohledně burkin ve smyslu, co z toho máte, Hateme, teď ty chudinky nebudou moci ani plavat a tvoje interpretace je jen wahhabistická..

12.7.2017 v 15:46 | Karma článku: 45.57 | Přečteno: 6539 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Jan Ziegler

Nožička se mýlí: Komunisté využívali v boji se Západem i islámské radikály

Cílem rudých bylo zničit Západ a nastolit všude socialismus. Pod heslem nepřítel mého nepřítele je mým přítelem, neváhali v boji se zlými kapitalisty využívat kde koho a to rovněž náboženských fanatiků. Smutným příkladem je Izrael

28.7.2017 v 17:58 | Karma článku: 15.65 | Přečteno: 187 | Diskuse

Katarína Lorenčíková

Svet potrebuje bláznov, aby sa nezbláznil...

Keď som naposledy hovorila známej moje historky z ciest, zarazila sa.... "Somálec? Rozprávala si sa len tak s černochom...?" Áno. Nezdalo sa mi na tom nič čudné...

28.7.2017 v 15:51 | Karma článku: 4.00 | Přečteno: 91 | Diskuse

Josef Nožička

Komunisté mohou pane Zieglere za spoustu věcí, za islámský fanatismus však nejspíš ne

Téma smrti české turistky, která zemřela po útoku islámského fanatika v egyptském letovisku Hurghada, zaujalo některé mé kolegy blogery zde na iDNES.

28.7.2017 v 14:46 | Karma článku: 30.43 | Přečteno: 753 | Diskuse

Petr Binder

Přejmenovávávání

Jsem zmatený, slova, která znám, již nemají významy, které měly. A to nejsem tak starý, jako pán, co se ztratil v metru. Nemusíme ani stavět Babylonskou věž. Zmatení jednoho jazyka je zřejmě nevyhnutelné.

28.7.2017 v 13:07 | Karma článku: 18.85 | Přečteno: 583 | Diskuse

Marie Haisová

Za peníze vše nekoupíš

Ideologie prvního porevoluční premiéra, dle které na vrcholu veškerého lidského snažení jsou peníze a mamon, dosahuje dnes svého vrcholu v osobě magnáta, dominantně vlastnícího zemědělství, potravinovou výrobu, média.

28.7.2017 v 12:15 | Karma článku: 13.98 | Přečteno: 481 | Diskuse
Počet článků 58 Celková karma 39.05 Průměrná čtenost 11284

Jmenuji se Hatem Berrezouga, vystudoval jsem anglickou literaturu v Tunisu a italsko-francouzskou filologii na FFUP v Olomouci. Přišel jsem do Čech v roce 1998, byl jsem aktivní v mezináboženských a mezikulturních debatách. Poté jsem se zabýval IT oblastí a již 10 let provádím turisty v historickém centru Prahy. V současné době se zabývám výukou cizích jazyků.

Kontaktní email: hatemb@seznam.czNajdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.