Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Šáriá pro Česko aneb turečtější než Turek

30. 11. 2014 16:07:14
Vzpomínám, když jsem před 15-ti lety varoval samozvané vůdce islámských organizací v ČR o nebezpečí rozšíření ortodoxní formy islámu mezi konvertity a o tom, že jednou z nich budou neřízené střely a způsobené škody budou mnohem větší, než tuší. Nebrali mě vážně a říkali, že přeháním. Není divu, že postupem času se někteří z nich odvrátili od islámu a sami se stali nejurputnějšími islamofoby a ti, kteří zůstali, buď mlčí a neví, co mají dělat nebo další část věří, že jsou Alláhem pověřenými, aby rozšiřovali jeho učení všude na světě a místo, aby byli přínosem pro vlastní zemi, přisvojili si arabskou intoleranci a neznalost a začali se stavět proti vlastní kultuře neskrývajíce úmysl prosadit paralelní systém šáríu v Čechách, a potažmo v Evropě.

Možná špatně pochopili prorokův výrok, že „Soudný den se nestane, pokud islám neproniká do každého domu“. Což neznamená, že se všichni stanou muslimy, ale že každý bude o islámu vědět, a to je jedno, jestli v dobrém či ve špatném světle, ale zatím převažuje temnota.

Člověk se pak diví, když pan Abbás, další ředitel z dlouhého seznamu ředitelů islámských organizací, místo aby srozumitelně odpověděl na otázky, když měl slovo, neustále koukal do stropu a kroutil hlavou, jako kdyby očekával nové zjevení a člověk se dodnes snaží rozluštit jeho vyjádření, že „Právo šaría je moudré, Evropa to pochopí.“ Jeho organizace (jako každá islámská organizace v ČR), se skládá ze dvou členů, avšak vystupuje jako mluvčí a reprezentant všech muslimů, až se mi začíná zdát, že je více reprezentantů a mluvčích, než samotných muslimů. Nevím, jestli takový název jako „Muslimská unie“ není jen ukázkou další parodie v sobě skrývající rozkol mezi muslimy a jejich organizacemi, že je téměř zázrak najít dva muslimy se stejným názorem.

Aby člověk očerňoval islám, opravdu není třeba západní propaganda a konspirační teorie sionistů a amerických korporací, stačí dávat muslimům slovo a oni sami se o to postarají. Západní politici to pochopili, a proto dali Arabům a muslimům demokracii a arabský podzim, aby jen ukázali světu: “Koukejte, co se stane, když dáte Arabům a muslimům svobodu..“.

Muslimům toto bohužel pořád nedochází a předvádějí jeden průser za druhým a projevy naší tolerance a multikulturalismu v islámském světě vypadají tak, že např. v Saudské Arábii nemuslimové žijí „svobodně“ v takových areálech, že... Člověk pocházející z jiné kultury májící jiné zkušenosti a jiné představy o takových areálech, možná po takovém tvrzení začíná přemýšlet o výstavbě takových areálů i pro muslimy v Evropě. Pod termínem areál si západní člověk představí ghetto, či koncentrační tábor nebo kdyby byl hodně pozitivně smýšlející člověk a sluníčkář cestující za sluníčkem, napadnou ho takové turistické rezorty, kde si Evropani mohou užívat luxusu a zbytek muslimů a Arabů žijí v bídě a špíně. Každý turista, který opustil rezort, byl v šoku z diametrálních rozdílů mezi bohatými a chudými, dokonce i v těch ortodoxních zemích, kde prý praktikují nejmoudřeji šáríu, jen okrádají vlastní lid a veškerá lidská práva jsou porušená a takový termín sice existuje, ale jen ve slovnících.

Problém je v tom, jak tohle vysvětlit nadšenému konvertitovi, který nezná arabský jazyk, a ani nežil v různých arabských zemích, aby si uvědomil, jaké má z pekla štěstí, že se narodil v Čechách, respektive v Evropě, aby mohl svobodně psát své žvásty, aniž by mu někdo usekl hlavu (za velezradu), či ho poslal do neznámé díry v poušti. Než abyste mluvili o šáría a její prosazování, měli byste se seznámit s tím, že šáríá neznamená zákon (qánún) a Korán neobsahoval zákony, ale hudúd, což znamená limity či hranice, mezi kterými se člověk může pohybovat a nemá je překračovat. Poté byste se měli seznámit s tím, že soubor islámských zákonů z 80 procent není brán jako zjevení a sami juristé pořád varují, že tyto zákony jsou dedukcí a úvahy, které jsou měnné a mají se vyvinout podle různých dob, respektive různých zemí a tradic a sami rozlišovali mezi zjevenými limity, zvykovým právem, občanským a trestním zákonem a nikdo z nich se neopovažoval mu dát status neomyslnosti a všudy prosazení.

Kdybyste četli dějiny o vytváření islámské právní vědy, pochopili byste, že se jednalo jen o sbírky názorů tisíce právníků a věda jako taková znala proces vzniku, vývoje, stagnace a pádu během několika století a soubor těchto zákonů není jednotný ani v rámci jedné země, nemluvě v rámci islámských zemích mezi sebou. Problém je v tom, že ani vedení těch nesčetných organizací neznají ani vlastní víru, ani vlastní dějiny a pak předávají konvertitům soubor, ve kterém člověk těžko rozlišuje mezi tím, co je skutečně podloženo, a co je výmysl pramenící z různých tradic každého jedince. A ještě jednu informaci pro Vás, různé islámské legislativy v islámských zemích obsahují i evropské zákony, ne protože se ti islámští právníci odvrátili od islámu nebo jsou kolaboranti, ale protože evropské zákony řešily nové jevy, které se také vyskytují v islámském světě a právník může převzít evropské zákony, pokud jsou v souladu s hranicemi nastavenými v Koránu a nemusí znovu objevit, co už dávno bylo objeveno a vymyslet, co už bylo vymyšleno jedině proto, že to pochází od nemuslimů.

Když jsem šel na webovou stránku Šáríá pro Česko, sám jsem kontakoval Islámskou obec, jestli vědí, kdo je autorem stránek, hlavně když oni nosí zodpovědnost za muslimy. „Zodpovědně“ se domnívají, že je to jedinec nebo dva a nemají s nimi nic společného. Z toho usuzuji, že je to další jedinec, který myslí, že reprezentuje všechny české muslimy, ale asi zapomněl, že náš prorok Muhammad (mír s ním) nikdy nebyl žádný fantomas a nechyběla mu odvaha, aby nevystupoval jako anonym a neodpovídal na otázky svých tazatelů jako „admin“.

Jestli je pro Vás tohle silný kafe, jsem kdykoliv k dispozici k veřejné debatě o šáríi, jejího významu, vzniku, vývoji a odlišnosti, a co hodláte tady prosazovat. Klidně můžete pozvat jakéhokoliv předsedu z množství předsedů, a ať to řešíme jednou provždy jak v arabském, tak v českém jazyce.

Ale přesto bych Vám chtěl upřesnit stanovisko obsažené i v legistivě ortodoxních zemích ohledně pobytu muslimů v neislámských zemích – je to pro ně zakázané, kromě krátkodobého pobytu za účelem studia oboru, který chybí v té islámské zemi, léčení či obchodu.

Korán navíc více než jednou nabádá muslimy, aby emigrovali z neislámské země do islámské, pokud nebudou schopni praktikovat svou víru. „Těch, kdož sami sobě ukřivdili a kteří povoláni budou anděly, se zeptají: "V jakém stavu jste byli?" I odvětí: "Byli jsme poníženými na zemi." I řeknou jim andělé: "Což nebyla země Boží dosti rozlehlá, že jste se nemohli vystěhovat?" (4:97) Alláh zjevil následující verš pro ty muslimy, kteří neemigrovali s Muhammadem (mír s ním) do Medíny, když mohli, protože nechtěli opustit své obchody a zájmy a pak se sami našli v situaci, ve které nemohli praktikovat vlastní víru.

Nepřipomíná Vám tento verš Vaši skutečnou situaci? Kritizujete Západ za jeho intoleranci, že Vám neumožní praktikovat Vaši víru, a zároveň se nechcete vrátit domů, protože tady máte obchody, peníze, svobodu a zájmy? Je to Západ, který dělá z Vašich životů peklo, protože chce chránit své právo na odlišnost nebo Vy to způsobujete sami, že chcete mít ráj na Zemi a dokonce nutit ateisty, křesťany a židy, aby se postarali o Váš blahobyt a postavili Vám mešity a islámské školy v jejich vlastním domově, aby chránili i Vaše muslimské děti před tou „zhýralou“ výchovou a kulturou, kterou oni dávají vlastním dětem ve vlastní zemi..? Jsem snad jediný, komu je to jasné? Nebo možná jsem ztratil rozum a mám zapomenout i na výchovu své matky, která mi od dětství tloukla do hlavy, že člověk nemá nikdy být nezvaným hostem.

Prostě nejste v právu, ani z islámského hlediska, a jestli myslíte, že když jste Češi – konvertiti a muslimové, že na Vás zákon nebo určitá jeho část neplatí, tak se mýlíte. A to je z jediného důvodu, že když člověk je českým občanem, platí na něj český zákon. A kdyby každý konvertit (muslim, buddhista, hinduista, animista..) chtěl prosadit svou legislativu, protože ho oslovil nějaký duchovní směr, tak jediný člověk, který z tohoto systému vznikne, je věřící anarchista.

Kdyby byla nějaká veřejná debata, zkuste si připravit odpovědi na následující otázky:

Když jsi český muslim, myslíš, že český zákon nebo jeho část na tebe neplatí, a proč?

V ortodoxních islámských zemích, muslim, který se odvrátí od víry, a který veřejně vystupuje proti systému a snaží se prosazovat neislámskou legislativu, je trestán smrtí za velezradu a zničení islámské společnosti zevnitř. Proč myslíte, že tohle neplatí na Vás, Čechy? Protože se schováváte za Ústavu „nevěřících“ a zneužíváte ji, protože zaručuje svobodu vyznání, myšlení, demonstrací? Pokud ne, tak proč nejdete do těch islámských zemích a veřejně nedemonstrujete proti porušování islámské legislativy, rozkrádání islámského majetku, bití a zabití islámských reformátorů a diktátorským režimům, kteří zabíjejí muslimy v tisících?

Víte, že náš prorok Muhammad (mír s ním) říkal, že nějvětší džihád je spravedlivé slovo ve tváři (ne za zády) nespravedlivého islámského vůdce? Není to zbabělost dělat to z cizí země? Víte, že kvůli tomu se slovanští domorodci uchylují k extrémismu a začínají proklínat celý pluralitní systém, že nejen velká část muslimů z řad emigrantů, kteří utekli za hledáním lepších podmínek a před útiskem jsou neschopní se integrovat, ale teď se k nim přidala i část českých konvertitů a najednou chtějí vytvářet ideální islámský svět v cizích krajích, jako pošetilý lékař, který si spetl dům pacienta a za každou cenu chtěl léčit bud zdravého souseda nebo trpícího úplně jinými chorobami? Nenapadlo Vás, že se chováte jako nevystudovaný šaman, který věří, že má zázračný lék pro všechny?

Nejdete náhodou i proti Koránu samotnému a záměru Stvořitele, který stvořil lidi, aby byli odlišní: „Kdyby Pán tvůj chtěl, byl by věru učinil lidstvo národem jediným,avšak oni stále budou rozdílní... a kvůli tomu je stvořil...“ (11:118- 123)

A vysvětlil vlastnímu prorokovi, že ani on nebude schopný prosadit stejnou legislativu a systém pro všechny, i kdyby věřil, že je to pravda: „A kdyby si Tvůj Pán přál, všichni lidé na zemi by rázem uvěřili. Budeš tedy, Muhammade, nutit lidi proti jejich vůli, aby se stali věřícími?“ (10:99)

Nevím, možná Vám uniká podstata duchovní cesty, kterou má řešit každý člověk ve svém nitru a vyvinout se, aby nevnímal věci stejně v šedesáti jako když mu bylo dvacet. Možná neumíte rozeznávat rozdíl mezi kritikou a upřímnou radou, kterou se Vám zoufale snažím sdělit. Jednou způsobíte vlastní pogrom a jdete do toho šíleně rychlým tempem a je to jen otázkou času. A hlavně následky, které Vás čekají v blízké budoucnosti, nesvádějte je na Alláha, že Vás vyzkouší a musíte být trpělivý. Byla by to pravda, kdybyste byli v islámských zemích a snažili jste se reformovat tamní systém a ne napadat stát, který Vám dal šanci začínat znovu, odkud jste dobrovolně utekli. I v Koránu je zdůrazněno, že člověk způsobí sám vlastní trápení, tím, že buď něco špatně dělá nebo dopustí, aby něco špatného se stalo a Alláh či Bůh za to nemůže. Naopak člověk byl nesčetněkrát upozorňován, aby byl sebekritický, a aby nikdy nehledal chyby v ostatních. „To dobré, jehož se ti dostane, pochází od Boha a to zlé, jež tě postihne, pochází od tebe samého.” (4:79)

A když prorok sám vysvětlit ten verš, říkal, že “všechny problémy, které máte, zdopovídáte za ně sami, a to je kvůli vašim hříchům, které sami pácháte a věřte, že Bůh vás ani nesoudí za mnoho, co tady pácháte.” Pak se vyprávělo o jednom Izraelitovi, který obětoval něco Bohu, ale oběť nebyla přijata. Sám začal přemýšlet o důvodech a vzpomněl si na veškeré hříchy, které páchal, a jak často uvnitř nebyl upřímný a v té chvíli sám sebe neměl rád a v té chvíli k němu promluvil anděl: “Ten malý okamžik sebereflexe, který jsi měl, je pro Boha hodnotnější, než abys ho uctíval stotisíc let.”

Asi už opravdu nemám, co bych víc dodal. Nikdy jsem nepsal, abych byl součástí bloggerů nebo abych se zviditelnil. Stejně nemá smysl stále opakovat myšlenky dokola. Tímto uzavírám svůj blog a toto je můj poslední článek.

Na závěr bych chtěl poděkovat redakci Idnesu, která povolila jednomu muslimovi psát otevřeně své názory, i proti českému prezidentovi, psát o něm ironickou básničku a žádný policajt ani státní orgán mě kvůli tomu nepostihl. Kdybych byl v jiné zemi, Bůh ví, v jaké díře bych vzpomínal na krásné časy.

Ten, který hledá smysl mého blogu, nachází se v uvědomění ceny svobody, kterou jsem tu našel, a kterou urputně bráním, abych ji neztratil vlastní vinou, tím, že nepřímo žádám od hostitelů, aby mi uvolnili zařízený dům, na který dlouho makali a já si v něm chci nejen užívat nezasloužené pohodlí, ale i v něm vytvořit svůj vysněný virtuální svět. Obávám se, že jednou muslimové žijící v Evropě, budou s lítostí vzpomínat na arabské přísloví: Člověk pocítí hřejivost slunce nejvíce až po jeho západu.

Autor: Hatem Berrezouga | neděle 30.11.2014 16:07 | karma článku: 45.23 | přečteno: 15323x

Další články blogera

Hatem Berrezouga

Válka symbolů: půlměsíc, aneb když se muslim klaní k satanovi! Část. 2

„Představme si na chvíli, že by se to stalo naopak. Že by Lidl například vymazal půlměsíc na islámské sakrální stavbě. Co by následovalo?" Zněla otázka.

24.9.2017 v 19:04 | Karma článku: 16.54 | Přečteno: 718 |

Hatem Berrezouga

Válka symbolů: Lidl, kříž a půlměsíc. Část 1.

Za umazání křížů z řecký produktů Lidlu a za vyškrtnutí vepřového masa z jídelníčku podle mnohých, ať jsou obyčejní smrtelníci či duchovní, může islám!

17.9.2017 v 15:18 | Karma článku: 19.62 | Přečteno: 1212 |

Hatem Berrezouga

Vojna a Mír v Koránu - Zabíjejte je všude, kde je dostihnete. Část 1.

„Zabíjejte je všude, kde je dostihnete.“ Koránský verš, který mi donekonečna opakují pod mými blogy, abych si přiznal, že „Korán není slovo Boží“, a že „ospravedlňuje teroristické útoky a zabíjení nevěřících“

20.8.2017 v 23:33 | Karma článku: 26.43 | Přečteno: 1890 |

Hatem Berrezouga

Konvertita jako znamení poslední hodiny. Část. 1

Když jsem psal blog „ Konvertita jako užitečný idiot“ a „Odpadlictví: šaría, temná tvář islámu“ chtěl jsem, aby konečně arabsky mluvící muslimové čelili tomu, co máme napsáno černé na bílém

13.8.2017 v 16:30 | Karma článku: 26.36 | Přečteno: 1451 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Dalibor Martišek

Poštovní panoptikum města šlapanického

Párkrát jsem už podlehl dojmu, že všechno, co se může stát, si dokážu představit. Proto mám rád šlapanickou poštu. Tam se totiž občas dějí věci nepředstavitelné.

25.9.2017 v 16:00 | Karma článku: 7.47 | Přečteno: 134 | Diskuse

Lubomír Stejskal

Poslední role J. T.

Vstoupil jsem do dnešního (25/9) rána s těmi největšími obavami. A podvědomě očekával tu nejhorší zprávu. Protože to, co se přihodilo Janu Třískovi na mostě pro Čechy nejkultovnějším, velkou naději nedávalo.

25.9.2017 v 14:50 | Karma článku: 19.75 | Přečteno: 527 | Diskuse

Josef Hejna

Pan Tříšťka

Ve vzpomínce, kterou píšu, není ani náznak neúcty k osobnosti herce Jana Třísky. Jenom vzpomínka na dávné chvilky s ním. Jako mladí kluci jsme se v televizi potkávali často přátelsky.

25.9.2017 v 12:00 | Karma článku: 21.91 | Přečteno: 965 | Diskuse

Tomáš Flaška

Stát jako mafie pod vedením ANO

Tak nám pomalu vyplouvá na povrch, že Finanční správa položila několik firem neoprávněně. Celé to musí zarazit až soudy, ale morální škody jsou už neodčinitelné.

25.9.2017 v 11:47 | Karma článku: 29.19 | Přečteno: 691 | Diskuse

Iva Apanasenková

Tantrická oslava podzimní rovnodennosti

Většina si pod pojmem tantra představí sex. Při oslavě magické noci čekejte hry, rituály, svíčky, důvěru, masáže, zkoumání sebe i druhých. A také saxofon. Sami si určujete hranice, zda a kam druhé pustíte. Tuto noc se plní přání.

25.9.2017 v 11:23 | Karma článku: 7.93 | Přečteno: 250 | Diskuse
Počet článků 64 Celková karma 30.47 Průměrná čtenost 10479

Jmenuji se Hatem Berrezouga, vystudoval jsem anglickou literaturu v Tunisu a italsko-francouzskou filologii na FFUP v Olomouci. Přišel jsem do Čech v roce 1998, byl jsem aktivní v mezináboženských a mezikulturních debatách. Poté jsem se zabýval IT oblastí a již 10 let provádím turisty v historickém centru Prahy. V současné době se zabývám výukou cizích jazyků.

Kontaktní email: hatemb@seznam.czNajdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.